A A A A A
Bible Book List

4 Mosebok 7 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Gåvor till tabernaklet

Den dag Mose var klar med tabernaklet och hade smort och invigt varje särskild del av det med altaret och dess tillbehör,

kom Israels ledare från var och en av stammarna, samma män som hade organiserat folkräkningen, med sina offer.

De kom med sex täckta vagnar, var och en dragen av två oxar. Varje ledare gav en oxe, och två tillsammans gav en vagn med gåvor. Allt detta överlämnades till Herren framför tabernaklet.

4-5 Ta emot dessa gåvor, sa Herren till Mose, och använd dem för arbetet med tabernaklet. Ge dem till leviterna, så kan de använda dem där det behövs.

Mose överlämnade vagnarna och oxarna till leviterna.

Två vagnar och fyra oxar gavs till Gersons avdelning,

och fyra vagnar och åtta oxar gavs till Meraris avdelning, vilken stod under ledning av Arons son Itamar.

Men ingen av vagnarna eller oxarna gavs till Kehats avdelning. De skulle bära de heliga föremålen i tabernaklet på sina axlar.

10 Ledarna bar också fram invigningsgåvor den dag som altaret smordes och placerade dessa framför altaret.

11 Herren sa till Mose: Låt dem bära fram sina gåvor på olika dagar.

12 Naheson, Amminadabs son och ledare för Judas stam, bar alltså fram sin gåva den första dagen.

13 Den bestod av ett silverfat som vägde ett och ett halvt kilo och en silverskål som vägde 800 gram, båda fyllda med fint mjöl blandat med olja till spisoffer.

14 Han hade också med sig en liten guldask med rökelse, som vägde omkring 110 gram.

15 Dessutom hade han med sig en ung tjur, en bagge och ett årsgammalt lamm av hankön till brännoffer

16 och en bock till syndoffer.

17 Till tackoffret hade han två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla lamm av hankön.

18-23 Följande dag kom Netanel, Suars son, ledare för Isaskars stam, med sina gåvor och offer, och de var av samma slag som Naheson hade burit fram dagen före.

24-29 På tredje dagen kom Eliab, Helons son, ledare för Sebulons stam med sina gåvor och offer, också de av samma slag.

30-35 Även de följande dagarna bars samma gåvor fram. Den fjärde dagen lämnades gåvorna av Elisur, Sedeurs son, ledare för Rubens stam.

36-41 Den femte dagen kom Selumiel, Surisaddais son, från Simeons stam med sina gåvor.

42-47 Den sjätte dagen var det Eljasafs tur. Han var son till Deguel och ledare för Gads stam.

48-53 Den sjunde dagen bar Ammihuds son Elisama fram sina gåvor. Han var ledare för Efraims stam.

54-59 Gamliel, Pedasurs son, och ledare för Manasses stam, kom den åttonde dagen med sina gåvor.

60-65 Den nionde dagen kom Abidan, Gideonis son, ledare för Benjamins stam.

66-71 Ahieser, Ammisaddais son och ledare för Dans stam, bar fram sina gåvor på den tionde dagen.

72-77 Pagiel, Okrans son, som var ledare för Asers stam, kom med sina gåvor och offer på den elfte dagen.

78-83 Den tolfte och sista dagen kom Ahira, Enans son, ledare för Naftalis stam, med sina gåvor och offer, och de var av samma slag som alla de andra också hade burit fram.

84-86 Från den dagen då altaret smordes blev det invigt genom dessa gåvor från ledarna för Israels stammar. Deras sammanlagda offer var:Tolv silvertallrikar, var och en med en vikt på omkring ett kilo och tolv silverskålar, var och en på omkring ett halvt kilo. Den sammanlagda vikten av silvret var omkring arton kilo.Tolv guldskålar, som vardera vägde omkring 110 gram. Den sammanlagda vikten på guldet blev omkring ett och ett halvt kilo.

87 Till brännoffer bar de fram tolv tjurar, tolv baggar, tolv årsgamla lamm av hankön tillsammans med spisoffren. Till syndoffren bar de fram tolv bockar.

88 Till tackoffren hade de med sig tjugofyra unga tjurar, sextio baggar, sextio bockar och sextio årsgamla lamm av hankön.

89 När Mose gick in i tabernaklet för att tala med Gud hörde han hans röst från benådningsplatsen över arken, mellan de båda keruberna.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes