A A A A A
Bible Book List

4 Mosebok 3 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Leviternas roll

Vid den tid Herren samtalade med Mose på berget Sinai,

hade Aron sönerna Nadab, som var den äldste, och Abihu, Eleasar och Itamar.

De var alla smorda till präster och avskilda för att tjäna i tabernaklet.

Men Nadab och Abihu dog inför Herren i Sinai öken när de använde eld som inte var helgad, och eftersom de inte hade några barn återstod bara Eleasar och Itamar som medhjälpare till sin far Aron.

Då sa Herren till Mose:

Sammankalla Levi stam och låt dem få bli assistenter till Aron.

7-9 De ska följa hans instruktioner och utföra de heliga tjänsterna i tabernaklet å hela Israels vägnar, och de har ansvaret för alla tillbehör och för allt som ska utföras i tabernaklet.

10 Men bara Aron och hans söner får sköta själva prästtjänsten, och om någon annan försöker utöva detta ämbete ska han dödas.

11-12 Herren sa också till Mose: Jag har accepterat leviterna som ersättning för alla förstfödda söner bland folket i Israel. Leviterna är mina

13 i utbyte mot de äldsta sönerna. Från den dag jag dödade egyptiernas alla förstfödda söner har jag tagit undan det förstfödda i Israel för min egen räkning, både bland djur och människor. De är mina. Jag är Herren.

Folkräkningen av Levis stam

14-15 Herren talade nu än en gång till Mose i Sinais öken och sa till honom: Räkna folket i Levi stam familj för familj. Räkna varje man och pojke ner till en månads ålder.

16-24 Mose gjorde som Herren hade sagt.Levi hade tre söner, Gerson, Kehat och Merari.Gersons söner hette Libni och Simei. Bland deras efterkommande fanns det sammanlagt 7.500 män och deras söner. Ledare var Eljasef, Laels son, och de hade sin plats i lägret på västra sidan av tabernaklet.

25-30 De hade ansvaret för tabernaklet, dess täckelse, draperiet vid ingången, förgårdens omhängen, förhänget vid ingången till förgården som omgav tabernaklet, altaret och alla rep som användes för att hålla samman tabernaklet.Levis son Kehats söner hette Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. Bland deras efterkommande fanns det sammanlagt 8.600 män och deras söner. Ledare var Elisafan, Ussiels son, och de hade sin plats i lägret på södra sidan av tabernaklet.

31-35 Deras särskilda uppgift var att ansvara för arken, bordet, ljusstaken, altarena, de olika tillbehören i tabernaklet och förhänget. De skulle också utföra de reparationer som blev nödvändiga på dessa föremål. Eleasar, Arons son, förde befälet över ledarna i Levis stam med särskild uppgift att se till helgedomen.Levis son Meraris sönner hette Maheli och Musi. Bland deras efterkommande fanns det sammanlagt 6.200 män och deras söner. Ledare var Suriel, Abihails son, och de hade sin plats i lägret på norra sidan om tabernaklet.

36-37 Deras uppdrag var att ansvara för stommen till tabernakelbyggnaden, stolparna, socklarna till stolparna och allt som hörde till dem, stolparna runt förgården och deras socklar, pluggar och rep.

38 Området öster om tabernaklet, vid dess ingång, var reserverat för de tält som tillhörde Mose och Aron och hans söner. Det var de som för Israels folks räkning hade det yttersta ansvaret för tabernaklet. Den som inte var präst eller levit och kom in i tabernaklet måste dödas.

39 Den mönstring som Mose och Aron gjorde på Herrens order bland leviterna visade på sammanlagt 22.000 män och deras söner från en månads ålder.

Alla förstfödda söner räknas

40 Sedan sa Herren till Mose: Räkna hur många förstfödda söner det finns i Israel som är en månad gamla och äldre och skriv upp deras namn.

41 Leviterna ska vara mina som ersättning för de förstfödda sönerna i Israel. Jag är Herren! Leviternas boskapsdjur ska också tillhöra mig som ersättning för det förstfödda hos hela folket.

42 Mose företog alltså en folkräkning av de äldsta sönerna bland Israels folk, som Herren hade befallt,

43 och han fick antalet förstfödda söner som var en månad och äldre till 22.273.

44 Då sa Herren till Mose:

45 Ge mig leviterna i stället för de äldsta sönerna av Israels folk, och ge mig leviternas boskapsdjur i stället för det förstfödda bland Israels folks boskap. Ja, leviterna ska tillhöra mig.

46 Till lösen för de 273 söner, det antal som överstiger antalet leviter,

47-48 ska du för var och en betala fem shekel i silver till Aron och hans söner.

49 Mose fick alltså en lösesumma för de 273 förstfödda söner i Israel som översteg antalet leviter. Alla de andra var inlösta, eftersom leviterna hade överlämnats åt Herren i deras ställe.

50 Det silver som samlades in uppgick till 1.365 shekel.

51 Mose gav detta till Aron och hans söner, precis som Herren hade befallt.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes