Add parallel Print Page Options

1-2 Herren gav också Mose följande instruktioner till Israels folk: Offren som ni bränner på altaret inför mig är min mat och är välbehagliga inför mig. Se därför till att de frambärs regelbundet och på det sätt som jag har föreskrivit.

Dagliga offer

När ni bär fram eldsoffer ska ni ta två årsgamla, felfria lamm. Detta ska ni göra varje dag som ett regelbundet brännoffer.

Ett lamm ska offras på morgonen och ett på kvällen.

Tillsammans med dem ska ni bära fram ett spisoffer av tre liter fint mjöl blandat med en och en halv liter olja.

Det var detta brännoffer som blev instiftat på Sinai berg att frambäras regelbundet som en välbehaglig lukt, ett eldsoffer till Herren.

Tillsammans med det ska drickoffret bäras fram, och det ska bestå av en och en halv liter starkt vin till varje lamm, och det ska hällas ut inför Herren i tabernaklet.

Offra det andra lammet på kvällen på samma sätt med spisoffer och drickoffer. Det är också en välbehaglig lukt inför Herren, ett eldsoffer.

Sabbatsoffer

9-10 På sabbaten ska ni offra två årsgamla felfria lamm förutom de regelbundna offren. De ska åtföljas av ett spisoffer på sex liter fint mjöl, blandat med olja, och det vanliga drickoffret.

Månadsoffer

11 Första dagen varje månad ska ni offra två unga tjurar, en bagge och sju årsgamla lamm av hankön, alla felfria.

12 Tillsammans med dem ska ett spisoffer bäras fram av nio liter fint mjöl blandat med olja till varje tjur. Till baggen ska spisoffret bestå av sex liter fint mjöl, blandat med olja,

13 och till varje lamm av tre liter fint mjöl blandat med olja. Detta brännoffer ska vara ett eldsoffer, och det kommer att behaga Herren.

14 Tillsammans med varje offer ska ett drickoffer bäras fram, tre liter vin till varje tjur, två liter till baggen och en och en halv till varje lamm. Sådana brännoffer ska alltså bäras fram varje månad under hela året.

15 Första dagen i varje månad ska ni bära fram en bock som ett syndoffer inför Herren. Detta offer ska bäras fram förutom det regelbundna dagliga brännoffret med dess drickoffer.

Offer under påskhögtiden

16 Den fjortonde dagen i första månaden varje år ska ni fira påsk som en påminnelse om att dödsängeln gick förbi de äldsta sönerna bland Israel i Egypten och lämnade dem oskadda.

17 Dagen därpå ska en stor glädjefest börja, och den ska fortsätta i sju dagar, men då får bröd som bakats med jäst inte serveras.

18 Första dagen under denna högtid ska folket ha en helig sammankomst, och inget tungt arbete får utföras på den dagen.

19 Ni ska som brännoffer till Herren offra två unga tjurar, en bagge och sju årsgamla lamm av hankön, alla felfria.

20-21 Till varje tjur ska det bäras fram ett spisoffer på nio liter fint mjöl, blandat med olja. Till baggen ska det vara sex liter och till vart och ett av lammen tre liter fint mjöl.

22 Ni ska också offra en bock som syndoffer, till försoning för er.

23 Dessa offer ska ske förutom de vanliga dagliga offren.

24 Likadana offer ska bäras fram varje dag under högtidens sju dagar, och de kommer att behaga Herren.

25 Den sjunde dagen ska också vara en helig dag för alla då ingen får arbeta.

Offer under veckohögtiden

26 På Förstlingsdagen under Veckohögtiden ska ni bära fram det första av den nya grödan som ett spisoffer till Herren. Under den dagen får ingen utföra något tungt arbete,

27 och ett särskilt brännoffer, som är mycket behagligt för Herren, ska offras den dagen. Det ska bestå av två unga tjurar, en bagge och sju årsgamla lamm.

28-29 Tillsammans med detta ska ett spisoffer bäras fram, bestående av nio liter fint mjöl blandat med olja till varje tjur, sex liter till baggen och tre liter till vart och ett av de sju lammen.

30 Offra också en bock för att skaffa försoning åt er.

31 Dessa särskilda offer ska bäras fram förutom de regelbundna dagliga brännoffren, spisoffren och drickoffren. Var noga med att djuren ni offrar är felfria.

Bible Gateway Sponsors