A A A A A
Bible Book List

4 Mosebok 26 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Den andra folkräkningen

26 När pesten hade upphört sa Herren till Mose och till Eleasar, prästen Arons son:

Räkna antalet män i Israel som är tjugo år och äldre, så att ni vet hur många i varje stam och släkt som kan dra ut i strid.

3-4 Mose och Eleasar gav då Israels ledare instruktioner om hur de skulle genomföra folkräkningen. Man hade slagit läger på Moabs slätter utmed floden Jordan, mittemot Jeriko.Det här är resultatet av folkräkningen:

5-11 Rubens stam: 43.730Ruben var Israels äldste son. I hans stam fanns släkter uppkallade efter sönerna Hanok, Pallu, Hesron och Karmi. Pallu hade en son som hette Eliab. Eliab hade sönerna Nemuel, Abiram och Datan. De två sistnämnda hade tillsammans med Kora gjort uppror mot Mose och Aron och utmanat Gud! Men marken hade öppnat sig under dem och uppslukat dem. Herrens eld dödade 250 personer den dagen, som en varning för hela folket. Men Koras släkt utrotades inte.

12-14 Simeons stam: 22.200I Simeons stam fanns släkter uppkallade efter hans söner Nemuel, Jamin, Jakin, Sera, och Saul.

15-18 Gads stam: 40.500I Gads stam fanns släkter uppkallade efter hans söner Sefon, Haggi, Suni, Osni, Eri, Arod, och Areli.

19-22 Judas stam: 76.500I Judas stam fanns släkter uppkallade efter hans söner Sela, Peres, och Sera. (Er och Onan hade dött i Kanaan och fick inga släkter uppkallade efter sig.) Peres hade två söner som fick ge namn åt sina släkter, Hesron och Hamul.

23-25 Isaskars stam: 4.300I Isaskars stam fanns släkter som fått namn efter hans söner Tola, Puva, Jasub och Simron.

26-27 Sebulons stam: 60.500I Sebulons stam fanns släkter som fått namn efter hans söner Sered, Elon och Jaleel.

28-37 Josefs stam: 32.500 i Efraims del och 52.700 i Manasses del. I Manasses stam fanns släkter uppkallade efter hans son Makir och sonson Gilead och efter Gileads söner Ieser, Helek, Asriel, Sikem, Semida och Hefer. Hefers son Selofhad hade inga söner men döttrarna Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.De 32.500 som upptecknades i Efraims stam innefattade släkter som fått namn efter Efraims son Sutela och dennes son Eran, vidare efter sönerna Beker och Tahan.

38-41 Benjamins stam: 45.600I Benjamins stam fanns släkter som fått sina namn efter sönerna Bela, Asbel, Ahiram, Sefufam och Hufam, och efter Belas söner Ard och Naaman.

42-43 Dans stam: 64.400I Dans stam fanns en släkt som fått namn efter sonen Suham.

44-47 Asers stam: 53.400I Asers stam fanns släkter som fått namn efter hans söner Jimna, Jisvi, och Beria och efter Berias söner Heber och Malkiel. Aser hade också en dotter som hette Sera.

48-50 Naftalis stam: 45.400I Naftalis stam fanns släkter som fått sina namn efter hans söner Jaseel, Guni, Jeser och Sillem.

51 Det totala antalet som inmönstrades i hela Israel var 601.730 stridsdugliga män.

52-53 Sedan bad Herren Mose att dela landet mellan stammarna i proportion till deras storlek efter folkräkningen.

54 De större stammarna skulle alltså få större landområden än de mindre stammarna.

55-56 Låt representanter för stammarna kasta lott om de olika områdena, förklarade Herren.

57-59 Även Levis stam räknades. I den fanns släkter uppkallade efter Gerson, Kehat och Merari, men också libniterna, hebroniterna, maheliterna, musiterna och koraiterna.Medan Levi var i Egypten, fick han dottern Jokebed, som gifte sig med Kehats son Amram. De var föräldrar till Aron, Mose och Mirjam.

60 Arons söner hette Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar.

61 Men Nadab och Abihu dödades när de frambar eld som inte var helig inför Herren.

62 Det totala antalet manliga leviter från en månads ålder och uppåt var 23.000. Leviterna räknades för sig. De skulle inte delta i fördelningen av landområden.

63 Det här är alltså resultatet av den folkräkning som Mose och prästen Eleasar gjorde på Moabs slätter, vid floden Jordan, mitt emot Jeriko.

64-65 Ingen som nu räknades hade blivit medräknad i den föregående folkräkningen, som genomfördes i Sinais öken. Alla som räknats då hade alltså dött, precis som Herren förutsagt: De kommer att dö i öknen. De enda undantagen var Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes