Add parallel Print Page Options

Silvertrumpeterna

1-2 Herren sa till Mose: Gör två trumpeter av hamrat silver. De ska användas när folket ska sammankallas eller för att ge signal när lägret ska brytas.

När båda trumpeterna ljuder ska folket veta att de ska samlas vid ingången till tabernaklet.

Men om man enbart blåser i den ena, är det bara ledarna för stammarna i Israel som ska komma till dig.

5-7 Olika trumpetsignaler behövs för att skilja mellan när folket ska samlas och när det är dags att bryta upp och dra vidare. Då första signalen för uppbrott ljuder, ska stammarna som slagit läger på östra sidan om tabernaklet ge sig av. Vid nästa signal är det dags för stammarna på södra sidan att gå.

Det är bara prästerna som har tillåtelse att blåsa i trumpeterna, och detta är en bestående lag som ska följas från generation till generation.

När ni kommer fram till det utlovade landet och drar ut i strid mot era fiender, ska Gud höra er och rädda er från era fiender, när ni blåser en larmsignal med dessa trumpeter.

10 Använd dem också under era fester och vid de årliga högtiderna och i början av varje månad. Ja, ni ska blåsa i dem när ni kommer med era brännoffer och tackoffer, och då ska Gud bli påmind om sitt förbund med er. För jag är Herren, er Gud.

11 Molnet lyfte från tabernaklet den tjugonde dagen i andra månaden, under det andra året efter att Israel hade lämnat Egypten.

12 Israeliterna lämnade då Sinai öken och följde molnet tills det stannade i öknen Paran.

13 Detta var deras första förflyttning sedan de tagit emot de instruktioner för resan som Herren gett Mose.

En bra början

14 Främst i ledet fanns Judas stam, grupperad bakom sitt banér och anförd av Naheson, Amminadabs son.

15 Därefter kom Isaskars stam, anförd av Netanel, Suars son,

16 och Sebulons stam, anförd av Eliab, Helons son.

17 Sedan kom männen från Gersons och Meraris avdelningar, som bar det nermonterade tabernaklet på sina axlar.

18 Rubens avdelning under sitt banér kom sedan med Elisur, Sedeurs son, som anförare.

19 Därefter kom Simeons stam under Selumiel, Surisaddais son,

20 och Gads stam anförd av Eljasaf, Deguels son.

21 Därnäst kom kehatiterna, som bar på de heliga tillbehören i tabernaklet. Tabernaklet skulle redan vara på sin nya plats när de kom fram.

22 Efter dem kom Efraims stam under sitt banér, anförd av Elisama, Ammihuds son;

23 Manasses stam, anförd av Gamliel, Pedasurs son,

24 och Benjamins stam, anförd av Abidan, Gideonis son.

25 Sist av alla, med sitt banér i spetsen, kom Dans stam, anförd av Ahieser, Ammisaddais son.

26 Asers stam anfördes av Pagiel, Okrans son,

27 och Naftalis stam av Ahira, Enans son.

28 Det var i denna ordning stammarna avtågade.

29 En dag sa Mose till sin svåger Hobab, son till Josefs svärfar, midjaniten Reguel: Äntligen är vi på väg till det utlovade landet. Kom med oss så ska vi behandla dig väl, för Herren har gett Israel underbara löften!

30 Men hans svåger svarade: Nej jag måste vända tillbaka hem till mitt eget land och min egen släkt.

31 Stanna hos oss, vädjade Mose. Du känner till vägarna i öknen och kommer att bli till god hjälp för oss.

32 Om du följer med, ska du få vara med och dela på allt det goda som Herren gör för oss.

33 Med Herrens ark längst fram vandrade de i tre dagar sedan de hade lämnat berget Sinai, för att komma fram till nästa plats där de skulle stanna.

34 Det var dag när de började sin vandring med molnet framför sig i skyn.

35 Varje gång arken bröt upp, utropade Mose: Stå upp, Herre, och förskingra dina fiender. Låt dem fly för dig!

36 Och när arken sattes ner, sa han: Vänd tillbaka, Herre, till Israels oräkneliga tusenden.

Bible Gateway Sponsors