A A A A A
Bible Book List

4 Mózes 34 Hungarian New Translation (NT-HU)

Az ígéret földjének határai

34 Azután így beszélt az Úr Mózeshez:

Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül a következő határok szerint:

A déli határ a Cin-pusztától Edóm mentén húzódjék, majd a Sós-tenger végétől kelet felé húzódjék a déli határ.

Kerülje meg a határ délről az Akrabbim-hágót, és menjen Cin felé, és végződjék Kádés-Barneától délre. Haladjon Hacar-Addárig, és menjen át Acmón felé.

Acmóntól forduljon a határ Egyiptom patakja felé, és végződjék a tengernél.

A nyugati határ legyen a nagy tenger partvidéke. Ez legyen a nyugati határotok.

Az északi határt a nagy tengertől a Hór-hegyig jelöljétek ki.

A Hór-hegytől jelöljétek ki a hamáti útig, és a határ vége Cedádnál legyen.

Azután haladjon a határ Zifrón felé, és a vége Hacar-Énánnál legyen. Ez legyen az északi határotok.

10 A keleti határt jelöljétek ki Hacar-Énántól Sefámig.

11 Sefámtól menjen le a határ Riblának, Aintól keletre, és menjen tovább a határ, amíg el nem éri a Kinneret-tó partját keleten.

12 Azután menjen lefelé a határ a Jordánnak, és végződjék a Sós-tengernél. Ez legyen országotok határa körös-körül!

13 Azután ezt parancsolta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel sorsvetéssel, ahogyan megparancsolta az Úr, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek.

14 Mert Rúben törzsének a nagycsaládjai és Gád törzsének a nagycsaládjai már megkapták örökségüket. Manassé törzsének a fele is megkapta.

15 Ez a két és fél törzs a Jordánon innen, keleten, Jerikóval szemben kapott örökséget.

Az ország felosztói

16 Azután így beszélt az Úr Mózeshez:

17 Név szerint ezek a férfiak osszák fel az országot: Eleázár pap és Józsué, Nún fia.

18 Törzsenként egy-egy vezető embert válasszatok az ország felosztására.

19 Név szerint ezeket az embereket: Júda törzséből Kálébot, Jefunne fiát.

20 Simeon törzséből Semúélt, Ammihúd fiát.

21 Benjámin törzséből Elidádot, Kiszlón fiát.

22 Dán fiainak a törzséből vezető emberül Bukkit, Jogli fiát.

23 József fiai közül: Manassé fiainak a törzséből vezető emberül Hanniélt, Éfód fiát,

24 Efraim fiainak a törzséből pedig vezető emberül Kemúélt, Siftán fiát.

25 Zebulon fiainak a törzséből vezető emberül Elicáfánt, Parnak fiát.

26 Issakár fiainak a törzséből vezető emberül Paltiélt, Azzan fiát.

27 Ásér fiainak a törzséből vezető emberül Ahihúdot, Selómi fiát.

28 Naftáli fiainak a törzséből vezető emberül Pedahélt, Ammihúd fiát.

29 Ezeknek parancsolta meg az Úr, hogy osszák ki Izráel fiai között Kánaán földjét.

Hungarian New Translation (NT-HU)

Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes