A A A A A
Bible Book List

4 Mózes 34 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az Ígéret Földjének határai

34 Ezután az Örökkévaló szólt Mózesnek: „Parancsold meg Izráel népének, és mondd meg nekik: »Hamarosan bementek Kánaán földjére, amelyet nektek adtam birtokul, a következő határok szerint: Déli határotok a Holt-tenger déli csúcsától, vagyis a Cin-pusztától indul, és Edom országa mellett halad. A határ dél felől megkerüli az Akrabbim-hágót, majd Cin felé halad, délről elkerüli Kádés-Barneát, azután érinti Hacar-Addárt, majd Acmón felé halad. Ezután Egyiptom patakja[a] mentén halad egészen a Nagy-tengerig.[b]

Nyugati határotok a Nagy-tenger partja lesz.

Északon a határ a Nagy-tenger partján kezdődik, majd a Hor-hegy[c] felé halad. Ezután a Hamátba vezető út felé húzódik, majd érinti Cedádot, Zifrónt, és Hacar-Énánnál végződik. Ez legyen az északi határotok.

10-11 Keleti határotok Hacar-Énántól Sefám és Ribla érintésével húzódik dél felé, majd Ain városát keletről kerüli, és érinti a Kinneret-tó[d] keleti partját. 12 Ezután a tó keleti partján halad a Jordánig, amelynek mentén eléri a Holt-tengert, annak keleti partján húzódik egészen a tenger déli csúcsáig. Ezek tehát országotok határai körös-körül.«”

13 Mózes tehát megparancsolta Izráel népének: „Ez az a föld, amelyet birtokul kaptok, és sorshúzással kell elosztanotok egymás között. Az Örökkévaló megparancsolta, hogy ebből kapjon birtokot kilenc és fél törzs. 14-15 Rúben és Gád törzsének nemzetségei, meg Manassé törzsének fele már megkapta a maga birtokát a Jordán innenső, keleti partján, a Jerikóval szemben elterülő vidéken”.

16 Azután ezt mondta az Örökkévaló Mózesnek: 17 „A föld elosztását ezek a férfiak végezzék: Eleázár főpap és Józsué, Nún fia, 18 valamint a törzsek vezetői. 19 Ez utóbbiak a következők:

Júda törzséből Káleb, Jefunne fia,

20 Simeon törzséből Semúél, Ammihúd fia,

21 Benjámin törzséből Elidád, Kiszlón fia,

22 Dán törzséből Bukki, Jogli fia,

23 József leszármazottjai közül,

Manassé törzséből Hanniél, Efód fia,

24 Efraim törzséből Kemúél, Siftán fia,

25 Zebulon törzséből Elicáfán, Parnak fia,

26 Issakár törzséből Paltiél, Azzan fia,

27 Ásér törzséből Ahiúd, Selómi fia,

28 Naftáli törzséből Pedahél, Ammihúd fia”.

29 Ezeket a férfiakat választotta ki az Örökkévaló, hogy osszák fel Kánaán földjét Izráel népe között.

Footnotes:

  1. 4 Mózes 34:5 Egyiptom patakja Időszakos vízfolyás, un. vádi. Ma így nevezik: Vádi El-Aris. Régi időktől fogva ezt tekintették Egyiptom és Kánaán határának.
  2. 4 Mózes 34:5 Nagy-tenger A Földközi-tenger.
  3. 4 Mózes 34:7 Hor-hegy Ez nem azonos azzal a Hór-heggyel, ahol Áron meghalt. Az utóbbi délen található, Kádés közelében. Lásd 4Móz 20:22.
  4. 4 Mózes 34:10 Kinneret-tó Egyéb elnevezései: Galileai-tenger, Genezáreti-tó.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes