Add parallel Print Page Options

Жртве за главаре

Онога дана кад је завршио с подизањем Пребивалишта Мојсије је помазао и посветио и њега и све посуђе. Помазао је и посветио жртвеник и сав његов прибор. Тада су приступили израиљски кнезови, главари отачких домова и племенски кнезови, који су надзирали пописане, и донели своје приносе пред Господа: шест кола и дванаест волова, једна кола за два кнеза, по један во за сваког кнеза. Донели су их испред Пребивалишта.

Тада Господ рече Мојсију: „Примите их од њих да раде у служби Шатора од састанка; дајте их Левитима, свакоме према његовој служби.“

Мојсије је узео кола и волове и предао их Левитима. Двоја кола са четири вола дао је Гирсоновим потомцима према њиховој служби. Четвора кола са осам волова дао је Мераријевим синовима према њиховој служби, под водством Итамара, сина свештеника Арона. Катовим синовима их није дао, зато што је њихова служба да носе свете ствари на својим раменима.

10 Затим су кнезови донели принос за посвећење жртвеника на дан његовог помазања. Кад су кнезови донели своје приносе пред жртвеник, 11 Господ рече Мојсију: „Нека свакога дана по један кнез донесе свој принос за посвећење жртвеника.“

12 Тог првога дана свој је принос донео Насон, Аминадавов син, из Јудиног племена.

13 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела[a]; један сребрни котао тежак седамдесет шекела[b] према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

14 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

15 један јунац, један ован и једно јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

16 један јарац за жртву за грех;

17 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Насона, сина Аминадавовог.

18 Другога дана свој је принос донео Натанаил, син Согаров, Исахаров кнез.

19 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

20 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

21 један јунац, један ован и једно мушко јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

22 један јарац за жртву за грех,

23 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Натанаила, сина Согаровог.

24 Трећега дана свој је принос донео Елијав, син Хелонов, кнез Завулонових потомака.

25 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

26 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

27 један јунац, један ован, једно мушко јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

28 један јарац за жртву за грех;

29 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Елијава, сина Хелоновог.

30 Четвртог дана свој је принос донео Елисур, син Седијуров, кнез Рувимових потомака.

31 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

32 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

33 један јунац, један ован, једно мушко јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

34 један јарац за жртву за грех;

35 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Елисура, сина Седијуровог.

36 Петог дана свој је принос донео Саламило, син Сурисадајев, кнез Симеунових потомака.

37 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

38 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

39 један јунац, један ован, једно мушко јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

40 један јарац за жртву за грех;

41 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Саламила, сина Сурисадајевог.

42 Шестог дана свој је принос донео Елисаф, син Деуелов, кнез Гадових потомака.

43 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

44 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

45 један јунац, један ован, једно мушко јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

46 један јарац за жртву за грех;

47 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Елисафа, сина Деуеловог.

48 Седмог дана свој је принос донео Елисама, син Амијудов, кнез Јефремових потомака.

49 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

50 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

51 један јунац, један ован, једно јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

52 један јарац за жртву за грех;

53 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Елисаме, сина Амијудовог.

54 Осмога дана свој је принос донео Гамалило, син Фадасуров, кнез Манасијиних потомака.

55 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно финог брашна помешаног с уљем за житну жртву;

56 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

57 један јунац, један ован, једно јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

58 један јарац за жртву за грех;

59 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Гамалила, сина Фадасуровог.

60 Деветога дана свој је принос донео Авидан, син Гадеонијев, кнез Венијаминових потомака.

61 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

62 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

63 један јунац, један ован, једно јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

64 један јарац за жртву за грех;

65 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Авидана, сина Гадеонијевог.

66 Десетога дана свој је принос донео Ахијезер, син Амисадајев, кнез Данових потомака.

67 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

68 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

69 један јунац, један ован, једно јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

70 један јарац за жртву за грех;

71 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Ахијезера, сина Амисадајевог.

72 Једанаестога дана свој је принос донео Фагаило, син Ехранов, кнез Асирових потомака.

73 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

74 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

75 један јунац, један ован, једно јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

76 један јарац за жртву за грех;

77 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Фагаила, сина Ехрановог.

78 Дванаестога дана свој је принос донео Ахиреј син Енанов, кнез Нефталимових потомака.

79 Његов принос је био:

једна сребрна здела тешка стотину тридесет шекела, један сребрни котао тежак седамдесет шекела према храмском шекелу, обоје пуно брашна помешаног с уљем за житну жртву;

80 једна златна кадионица тешка десет шекела, пуна ка̂да;

81 један јунац, један ован, једно јагње од годину дана за жртву свеспалницу;

82 један јарац за жртву за грех;

83 а за жртву мира два вола, пет овнова, пет јараца, и пет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос Ахиреја, сина Енановог.

84 То су били приноси израиљских кнезова за посвећење жртвеника у дан кад је био помазан:

дванаест сребрних здела, дванаест сребрних котлова и дванаест златних кадионица. 85 Свака сребрна здела је тежила стотину тридесет шекела, а сваки котао је тежио седамдесет шекела. Укупна тежина сребра тих посуда је била две хиљаде четири стотине шекела[c], према храмском шекелу. 86 Било је дванаест златних кадионица пуних ка̂да, и свака кадионица је тежила десет шекела према храмском шекелу. Укупна тежина злата од кадионица била је стотину двадесет шекела.

87 Укупан број стоке за жртву свеспалницу био је: дванаест јунаца, дванаест овнова, дванаест јагањаца од годину дана, с њиховим житним жртвама, и дванаест јараца за жртву за грех.

88 Укупан број стоке за жртву мира био је двадесет четири вола, шездесет овнова, шездесет јараца и шездесет мушких јагањаца од годину дана.

То је био принос за посвећење жртвеника након његовог помазања.

89 Кад је Мојсије ушао у Шатор од састанка да разговара с Господом, чуо је како му говори глас одозго, више поклопца, који је био на Ковчегу сведочанства, између два херувима. Тада му је говорио.

Footnotes

  1. 7,13 Око 1,5 kg.
  2. 7,13 Око 800 gr.
  3. 7,85 Око 28 kg.