Add parallel Print Page Options

Катов род

Господ рече Мојсију и Арону: „Попиши Катове потомке између Левијевих потомака према њиховим родовима и очинским домовима, између тридесет и педесет година, све који су способни за службу, који ће вршити службу у Шатору од састанка.

Ово је служба Катових потомака: да се брину за најсветије ствари у Шатору од састанка. Кад табор креће на пут, нека Арон и његови синови скину преградну завесу и њом покрију Ковчег сведочанства. Нека преко њега ставе покривач од фине коже, а одозго нека простру тканину, потпуно љубичасту. Затим нека му провуку дршке.

Преко стола за принесене хлебове, нека простру љубичасту тканину, па нека ставе на њега зделе, посуде за ка̂д, ведра и крчаге за жртве изливнице. Нека хлеб стално стоји на њему. Преко њих нека простру пурпурну тканину и прекрију то покривачем од фине коже. Потом нека му провуку дршке.

Затим нека узму љубичасту тканину и покрију свећњак за светло и његове жишке, његове усекаче, његове подметаче, и све посуде за уље, које служе за његову употребу. 10 Нека га са свим његовим прибором завију у покривач од фине коже и ставе га на носиљку.

11 Преко златног жртвеника нека простру љубичасту тканину, и покрију га покривачем од фине коже. Онда нека му провуку дршке.

12 Нека узму све посуде за службу које се користе у Светињи, па нека их ставе у љубичасту тканину и покрију их покривачем од фине коже. Потом нека их ставе на носиљку.

13 Нека уклоне пепео са жртвеника, и простру преко њега скерлетно платно. 14 Онда нека ставе на њега сав прибор за његову употребу: кадионице, виљушке, лопатице, котлиће и све посуде за жртвеник, па нека преко њега простру покривач од фине коже и провуку му дршке.

15 Након што Арон и његови синови заврше с покривањем Светиње и свих светих посуда приликом поласка табора на пут, нека дођу Катови потомци да их понесу. Ипак, нека не дотичу свете ствари, да не погину. То су ствари у Шатору од састанка које ће носити Катови потомци.

16 А Елеазар, син свештеника Арона, нека се стара за уље за светло, за миомирисни ка̂д, за дневну житну жртву и уље посвећења, за цело Пребивалиште и све што се налази у њему, и за Светињу и њене посуде.“

17 Господ рече Мојсију и Арону: 18 „Не допустите да буду истребљени племенски родови Катових потомака између Левита. 19 Овако поступајте с њима да остану у животу и не изгину кад приступају Светињи над светињама: нека дођу Арон и његови синови и свакоме одреде шта ће радити и носити. 20 Они нека не улазе да гледају свете ствари, да не би изгинули.“

Гирсонов род

21 Господ рече Мојсију: 22 „Попиши Гирсонове синове по њиховим отачким домовима и њиховим породицама. 23 Попиши оне од тридесет година па навише, све до педесете године, све који су способни за службу, који ће обављати службу у Шатору од састанка.

24 Ово је служба Гирсонових родова, како ће радити и шта ће носити: 25 нека носе завесе Пребивалишта и Шатор од састанка, његов покривач и покривач од фине коже, који иде преко њега, и преградну завесу на улазу у Шатор од састанка; 26 затим дворишне засторе на улазу од дворишта што је око Пребивалишта и жртвеника, његове конопце и сав прибор за њихову употребу. Они ће радити све што треба урадити око тих ствари. 27 Све што треба носити и урадити, биће дужност Гирсонових потомака, по наредби Арона и његових синова; предај им у надлежност све што треба да носе. 28 То је служба Гирсонових потомака у Шатору од састанка. Њихове дужности биће под надзором Итамара, сина свештеника Арона.

Мераријев род

29 Потом попиши Мераријеве потомке по њиховим родовима и отачким домовима. 30 Попиши оне од тридесет година па навише, све до педесете године, све који су способни за службу, који ће обављати службу у Шатору од састанка. 31 Њихова дужност је, поред свих осталих дужности у Шатору од састанка, да носе: даске за Пребивалиште, његове преворнице, стубове и постоља; 32 стубове око дворишта и њихова постоља, њихове кочиће, њихове конопце, и сав њихов прибор за сваку њихову употребу; наброј по имену предмете које су дужни да носе. 33 Ово је служба родова Мераријевих потомака, према свим њиховим службама у Шатору од састанка, под надзором Итамара, сина свештеника Арона.“

Број пописаних Левита

34 Тако су Мојсије, Арон и кнезови заједнице пописали Катове потомке по њиховим родовима и отачким домовима, 35 од тридесет година навише, па до педесет година, све способне за службу у Шатору од састанка. 36 Број пописаних по њиховим родовима био је две хиљаде седам стотина педесет. 37 То је број пописаних Катових родова, свих оних који су служили у Шатору од састанка. Њих су пописали Мојсије и Арон, као што је Господ заповедио преко Мојсија.

38 Гирсонови синови су били пописани по њиховим родовима и отачким домовима, 39 између тридесет година навише, па до педесет година, способних да обављају службу у Шатору од састанка. 40 Број пописаних по својим родовима и отачким домовима био је две хиљаде шест стотина тридесет. 41 То је број пописаних Гирсонових синова, свих оних који су служили у Шатору од састанка. Њих су пописали Мојсије и Арон, по Господњој заповести.

42 Пописаних из родова Мераријевих синова према својим родовима и отачким домовима, 43 између тридесет и педесет година, свих способних да обављају службу у Шатору од састанка; 44 пописаних, дакле, по њиховим родовима, било је три хиљаде две стотине. 45 То је број пописаних Мераријевих синова које су пописали Мојсије и Арон, као што је Господ заповедио преко Мојсија.

46 Број пописаних Левита, које су пописали Мојсије, Арон и израиљски кнезови по њиховим родовима и отачким домовима, 47 између тридесет и педесет година, који су били способни за службу служења и службу ношења у Шатору од састанка; 48 тих пописаних било је осам хиљада пет стотина осамдесет. 49 Сваки од њих је био пописан према своме служењу и ношењу, онако како је Господ заповедио преко Мојсија.