Add parallel Print Page Options

Постаје Израиљаца по изласку из Египта

33 Ово су постаје Израиљаца, када су изашли из Египта по својим одредима под водством Мојсија и Арона. Мојсије је пописао места њиховог поласка од постаје до постаје, како је заповедио Господ. Ово су њихове постаје према полазним тачкама:

Кренули су из Рамесе првог месеца петнаестог дана. Дан после Пасхе, Израиљци су победоносно изашли наочиглед свих Египћана, док су Египћани сахрањивали све своје прворођенце, које је Господ побио међу њима. А Господ је извршио правду и над њиховим боговима.

Израиљци су кренули из Рамесе и улогорили се у Сокоту.

Кренули су из Сокота и улогорили се у Етаму, који је на рубу пустиње.

Кренули су из Етама, скренули према Пи-Хахироту, који је насупрот Вел-Сефона, и улогорили се пред Мигдолом.

Кренули су из Ирота, па су средином мора прешли у пустињу. Затим су ишли три дана преко пустиње Етама и улогорили се у Мари.

Отишли су из Маре и дошли у Елим, где је било дванаест студенаца и седамдесет палминих стабала, и тамо се улогорили.

10 Кренули су из Елима и улогорили се код Црвеног мора.

11 Затим су отишли од Црвеног мора и улогорили се у пустињи Син.

12 Отишли су из пустиње Син и улогорили се у Дафаки.

13 Отишли су из Дафаке и улогорили се у Елуси.

14 Отишли су из Елусе и улогорили се у Рафидину, где није било воде да народ пије.

15 Отишли су из Рафидина и улогорили се у Синајској пустињи.

16 Кад су отишли из Синајске пустиње улогорили су се у Киврот-Атави.

17 Отишли су из Киврот-Атаве и улогорили се у Асироту.

18 Отишли су из Асирота и улогорили се у Ратами.

19 Отишли су из Ратаме и улогорили се у Римон-Фаресу.

20 Отишли су из Римон-Фареса и улогорили се у Ливни.

21 Отишли су из Ливне и улогорили се у Реси.

22 Отишли су из Ресе и улогорили се у Келати.

23 Отишли су из Келате и улогорили се код горе Сафера.

24 Отишли су од горе Сафера и улогорили се у Харади.

25 Отишли су из Хараде и улогорили се у Макелоту.

26 Отишли су из Макелота и дошли у Катати.

27 Отишли су из Катате и улогорили се у Тарати.

28 Отишли су из Тарате и улогорили се у Метеки.

29 Отишли су из Метеке и улогорили се у Асмони.

30 Отишли су из Асмоне и улогорили се у Мосероту.

31 Отишли су из Мосерота и улогорили се у Вене-Јакане.

32 Отишли су из Вене-Јакане и улогорили се у Хор-Гадгади.

33 Отишли су из Хор-Гадгаде и улогорили се у Јотвати.

34 Отишли су из Јотвате и улогорили се у Еврони.

35 Отишли су из Евроне и улогорили се у Есион-Геверу.

36 Отишли су из Есион-Гевера и улогорили се у пустињу Цин, то јест у Кадису.

37 Отишли су из Кадиса и улогорили се код горе Ор, на крају едомске земље. 38 Тада се свештеник Арон попео на гору Ор по Господњој заповести и умро тамо, првог дана петог месеца, у четрдесетој година по изласку Израиљаца из Египта. 39 Арону је било стотину двадесет три године кад је умро на гори Ор.

40 А цар Арада, Хананац, који је живео у Негеву хананском, чуо је о доласку Израиљаца.

41 Затим су отишли од горе Ора и улогорили се у Салмону.

42 Отишли су из Салмона и улогорили се у Финону.

43 Отишли су из Финона и улогорили се у Овоту.

44 Отишли су из Овота и улогорили се код Ије-Аварима, на подручју Моава.

45 Отишли су из Ије-Аварима и улогорили се у Девон-Гаду.

46 Отишли су из Девон-Гада и улогорили се Гелмон-Девлатаиму.

47 Отишли су из Гелмон-Девлатаима и улогорили се код аваримских гора, пред Нававом.

48 Отишли су из аваримских гора и улогорили се на моавским пољанама, крај Јордана, код Јерихона. 49 Тако су логоровали крај Јордана, на моавским пољанама, од Вет-Јесимота па све до Авел-Ситима.

50 Тамо, на моавским пољанама, крај Јордана код Јерихона, Господ рече Мојсију: 51 „Говори Израиљцима и реци им: ’Кад преко Јордана пређете у хананску земљу, 52 истерајте пред собом све становнике земље. Уништите све њихове кипове, затрите све њихове ливене идоле, и разорите све њихове узвишице. 53 Заузмите земљу и настаните се у њој, јер сам је вама дао у посед. 54 Земљу поделите жребом према својим породицама. Већој дајте веће наследство а мањој дајте мање наследство. И шта коме жреб одреди то нека му буде. Примићете наследство према отачким племенима.

55 Али ако не истерате пред собом становнике земље, они које оставите биће вам иверје у очима и трње у боковима; они ће вас кињити у земљи у којој живите. 56 А оно што сам наумио да учиним њима, то ћу учинити вама.’“