Add parallel Print Page Options

Жртве за празник труба

29 Првог дана седмог месеца одржавајте свети сабор. Не радите никакав свакодневни посао. Нека вам то буде трубни дан. Тада принесите као жртву свеспалницу на угодан мирис Господу једног јунца, једног овна и седам јагањаца од годину дана, без мане. Житна жртва која иде за њих биће: три десетине ефе брашна умешеног с уљем за јунца, две десетине за овна, и једна десетина за сваког од седам јагањаца; и једног јарца, да се изврши откупљење за вас. Поред месечне жртве свеспалнице и житне жртве која иде уз њу, и свакодневне свеспалнице и житне жртве која иде уз њу, принесите уз њу и прописану жртву изливницу, на угодан мирис Господу.

Жртве за празник откупљења

Десетог дана, истог седмог месеца, одржавајте свети сабор. Постите[a] и не радите никакав свакодневни посао. Тада принесите као жртву свеспалницу на угодан мирис Господу једног јунца, једног овна и седам јагањаца од годину дана. Нека буду без мане. Житна жртва која иде уз њих биће: три десетине ефе брашна умешеног с уљем за јунца, две десетине за овна, 10 а једна десетина за сваког од седам јагањаца; 11 и једног јарца за жртву за грех, поред жртве откупљења за грех, свакодневне жртве свеспалнице, житне жртве која иде уз њу и жртве изливнице која иде уз њих.

Жртве за празник Сеница

12 Петнаестог дана седмог месеца одржавајте свети сабор. Не радите никакав свакодневни посао. Празник Господу прослављајте седам дана. 13 Као жртву свеспалницу, паљену жртву на угодан мирис Господу, принесите тринаест јунаца, два овна и четрнаест јагањаца од годину дана. Нека буду без мане. 14 Житна жртва која иде уз њих биће: три десетине ефе брашна умешеног с уљем за сваког од тринаест јунаца, две десетине за сваког овна, 15 а једна десетина за сваког од четрнаест јагањаца; 16 и једног јарца за жртву за грех, поред свакодневне жртве свеспалнице, житне жртве која иде уз њу и жртве изливнице која иде уз њу.

17 Другог дана принесите: дванаест јунаца, два овна, четрнаест јагањаца без мане, 18 са житном жртвом и жртвом изливницом, према прописаном броју јунаца, овнова и јагањаца; 19 и једног јарца за жртву за грех, поред свакодневне жртве свеспалнице, житне жртве која иде уз њу и жртве изливнице која иде уз њу.

20 Трећег дана принесите: једанаест јунаца, два овна и четрнаест јагањаца од годину дана, без мане, 21 са житном жртвом и жртвом изливницом, према прописаном броју јунаца, овнова и јагањаца; 22 и једног јарца за жртву за грех, поред свакодневне жртве свеспалнице, житне жртве која иде уз њу и жртве изливнице која иде уз њу.

23 Четвртог дана принесите: десет јунаца, два овна и четрнаест јагањаца од годину дана, без мане, 24 са житном жртвом и жртвом изливницом, према прописаном броју јунаца, овнова и јагањаца; 25 и једног јарца за жртву за грех, поред свакодневне жртве свеспалнице, житне жртве која иде уз њу и жртве изливнице која иде уз њу.

26 Петог дана принесите: девет јунаца, два овна и четрнаест јагањаца од годину дана, без мане, 27 са житном жртвом и жртвом изливницом, према прописаном броју јунаца, овнова и јагањаца; 28 и једног јарца за жртву за грех, поред свакодневне жртве свеспалнице, житне жртве која иде уз њу и жртве изливнице која иде уз њу.

29 Шестог дана принесите: осам јунаца, два овна и четрнаест јагањаца од годину дана, без мане, 30 са житном жртвом и жртвом изливницом, према прописаном броју јунаца, овнова и јагањаца; 31 и једног јарца за жртву за грех, поред свакодневне жртве свеспалнице, житне жртве која иде уз њу и жртве изливнице која иде уз њу.

32 Седмог дана принесите: седам јунаца, два овна и четрнаест јагањаца од годину дана, без мане, 33 са житном жртвом и жртвом изливницом, према прописаном броју јунаца, овнова и јагањаца; 34 и једног јарца за жртву за грех, поред свакодневне жртве свеспалнице, житне жртве која иде уз њу и жртве изливнице која иде уз њу.

35 Осмог дана одржавајте свечани сабор. Не радите никакав свакодневни посао. 36 Као жртву свеспалницу, паљену жртву на угодни мирис Господу, принесите једног јунца, једног овна и седам јагањаца без мане; 37 житну жртву и жртву изливницу, према прописаном броју јунаца, овнова и јагањаца; 38 и једног јарца за жртву за грех, поред свакодневне жртве свеспалнице, житне жртве која иде уз њу и жртве изливнице која иде уз њу.

39 То приносите Господу на своје одређене празнике, поред својих завета и добровољних прилога, било да су то ваше жртве свеспалнице, житне жртве, жртве изливнице или жртве мира.’“

40 Тако је Мојсије рекао Израиљцима све што му је Господ заповедио.

Footnotes

  1. 29,7 Дословно: Понизите своје душе, или како је Даничић превео, Мучите душе своје.