Add parallel Print Page Options

Попис новог нараштаја

26 Господ рече Мојсију и свештенику Елеазару, сину Ароновом: „Извршите попис све заједнице синова израиљевих, од двадесет година па навише, по њиховим очинским домовима, сваког ко је у Израиљу способан за војску.“ Мојсије и свештеник Елеазар им рекоше на моавским пољанама код Јордана близу Јерихона: „Попишите људе од двадесет година па навише, као што је Господ заповедио Мојсију.“

Ово су били Израиљци који су изашли из Египта:

Рувим, Израиљев првенац. Рувимови синови:

од Еноха, породица Енохова;

од Фалуја породица Фалујева.

Од Есрона, породица Есронова,

од Хармије породица Хармијина.

То су Рувимове породице; било их је пописано четрдесет три хиљаде седам стотина тридесет.

Фалујев син био је Елијав. Елијавови синови: Намуило, Датан и Авирон. Датан и Авирон су били заступници заједнице, они који су се побунили против Мојсија и Арона с Корејевим присталицама, када су се побунили против Господа. 10 Тада се земља отворила своје ждрело и прогутала и њих и Кореја. То је било онда када су те присталице изгинуле, а огањ прогутао две стотине педесет људи. Тако су постали опомена. 11 Ипак, Корејеви синови нису изгинули.

12 Симеунови синови по својим породицама:

од Намуила породица Намуилова;

од Јамина породица Јаминова;

од Јакина породица Јакинова;

13 од Заре породица Зарина,

од Саула породица Саулова.

14 То су Симеунове породице, укупно двадесет две хиљаде две стотине.

15 Гадови синови по својим породицама:

од Сифона породица Сифонова;

од Агија породица Агијева;

од Сунија породица Сунијева;

16 од Азена породица Азенова;

од Ирија породица Иријева;

17 од Арода породица Ародова;

од Арилија породица Арилијева.

18 То су породице Гадових синова. Од њих је било пописаних четрдесет хиљада пет стотина.

19 Јудини синови: Ир и Авнан, али Ир и Авнан су умрли у Ханану.

20 Јудини синови по својим породицама су били:

од Силома породица Силомова;

од Фареса породица Фаресова;

од Заре породица Зарина.

21 Фаресови синови су били:

од Есрона породица Есронова;

од Јемуила породица Јемуилова.

22 То су Јудине породице. Од њих је било пописано седамдесет шест хиљада пет стотина.

23 Исахарови синови по својим породицама:

од Толе породица Толина;

од Фуве породица Фувина;

24 Од Јасува породица Јасувова;

од Симрона породица Симронова.

25 То су породице Исахарове. Од њих је било пописано шездесет четири хиљаде три стотине.

26 Завулонови синови по својим породицама:

од Сареда породица Саредова,

од Алона породица Алонова,

од Алила породица Алилова.

27 То су породице Завулонове. Од њих је било пописано шездесет хиљада пет стотина.

28 Јосифови синови по својим породицама: Манасија и Јефрем.

29 Манасијини синови:

од Махира породица Махирова, а Махир роди Галада,

од Галада је породица Галадова.

30 Ово су Галадови синови:

од Ахијезера породица Ахијезерова;

од Хелека породица Хелекова;

31 од Есрила породица Есрилова,

од Сихема породица Сихемова;

32 од Семида породица Семидова;

од Ефера породица Еферова.

33 А Салпад, син Еферов, није имао синове него ћерке. Оне су се звале Мала, Нуја, Егла, Мелха и Терса.

34 То су Манасијине породице. Од њих је било пописано педесет две хиљаде седам стотина.

35 Јефремови синови по својим породицама:

од Сутала породица Суталова;

од Вехера породица Вехерова;

од Тахана породица Таханова,

36 синови Суталови:

од Ерана породица Еранова.

37 То су породице Јефремових синова. Од њих је било пописано тридесет две хиљаде пет стотина.

То су синови Јосифови по својим породицама.

38 Венијаминови синови по својим породицама:

од Веле породица Велина;

од Асвила породица Асвилова;

од Ахирама породица Ахирамова;

39 од Шуфама породица Шуфамова;

од Уфама породица Уфамова.

40 Велини синови су били:

Арад и Наман; од Арада породица Арадова;

од Намана породица Наманова.

41 То су Венијаминови синови по својим породицама. Од њих је било пописано четрдесет пет хиљада шест стотина.

42 Ово је Даново потомство по својим породицама:

од Самеја породица Самејева.

То је Даново потомство по својим породицама. 43 Од свих Самејевих породица било је пописаних шездесет четири хиљаде четири стотине.

44 Асирови синови по својим породицама:

Од Јемне породица Јемнина;

од Јесвије породица Јесвијева:

од Верија породица Веријина.

45 Веријини синови:

од Хевера породица Хеверова;

од Мелхила породица Мелхилова.

46 Асирова ћерка звала се Сера.

47 То су породице Асирових синова. Од њих је било пописано педесет три хиљаде четири стотине.

48 Нефталимови синови по својим породицама:

од Јасила породица Јасилова;

од Гунија породица Гунијева;

49 од Јесера породица Јесерова;

од Селима породица Селимова.

50 То је Нефталимов род по својим породицама. Од њих је било пописано четрдесет пет хиљада четири стотине.

51 Пописаних Израиљаца било је укупно шест стотина једна хиљада седам стотина тридесет.

52 Господ рече Мојсију: 53 „Овима нека се подели земља у наследство према броју имена. 54 Већем племену дај веће наследство, а мањем племену дај мање наследство; нека се свакоме да наследство према броју његових пописаних. 55 Нека се земља подели жребом; нека је приме у наследство према именима њихових отачких племена. 56 Наследство нека се сваком племену подели жребом према томе да ли је велико или мало.“

57 А ово су пописани Левити по својим породицама:

од Гирсона породица Гирсонова;

од Ката породица Катова и од Мерарија породица Мераријева.

58 Ово су Левијеве породице:

породица Ловенијева,

породица Хевронова,

породица Молијева,

породица Мусијева, породица Корејева.

А Кату се родио Амрам. 59 Амрамовој жени име је било Јохаведа. Она је била Левијева ћерка, која му се родила у Египту. Она је Амраму родила Арона и Мојсија и њихову сестру Марију. 60 Арону се родио Надав, Авијуд, Елеазар и Итамар. 61 Али Надав и Авијуд су погинули кад су принели туђи огањ пред Господом.

62 Свих пописаних мушкараца од једног месеца па навише било је двадесет три хиљаде. Они нису били пописани с Израиљцима, пошто им није дано наследство међу Израиљцима.

63 То су они које је пописао Мојсије и свештеник Елеазар, који су пописали Израиљце на моавским пољанама код Јордана насупрот Јерихону. 64 Међу овима није било ниједнога од оних које су пописали Мојсије и Арон, кад су пописивали Израиљце у Синајској пустињи. 65 Господ је, наиме, рекао: „Нека свакако помру у пустињи!“ Од тих ни један није преживео осим Халева, сина Јефонијиног, и Исуса, сина Навиновог.