Add parallel Print Page Options

Распоред племена у табору

Господ рече Мојсију и Арону: „Нека Израиљци логорују сваки код своје заставе, под грбом свога очинског дома. Нека се утаборе око Шатора од састанка, али подаље.“

С предње стране, према истоку,

биће Јудин табор по својим четама и под својом заставом. Кнез Јудејаца је Насон, син Аминадавов. Његова војска броји седамдесет четири хиљаде шест стотина.

До њега ће логоровати Исахарово племе. Кнез Исахарових потомака је Натанаило, син Согаров. Његова војска броји педесет четири хиљаде четири стотине.

Затим Завулоново племе с кнезом Завулонових потомака Елијавом, сином Хелоновим. Његова војска броји педесет седам хиљада четири стотине.

Укупан број пописаних у Јудином табору, по њиховим четама, био је стотину осамдесет шест хиљада четири стотине. Нека они први полазе.

10 На југу ће бити

застава Рувимовог табора по својим четама. Кнез Рувимових потомака је Елисур, син Седијуров. 11 Његова војска броји четрдесет шест хиљада пет стотина.

12 До њега нека логорује Симеуново племе. Кнез Симеунових потомака је Саламило, син Сурисадајев. 13 Његова војска броји педесет девет хиљада три стотине.

14 Онда Гадово племе. Кнез Гадових потомака је Елисаф, син Рагуилов. 15 Његова војска броји четрдесет пет хиљада шест стотина педесет.

16 Укупан број пописаних по њиховим четама у Гадовом табору био је стотину педесет једна хиљада четири стотине педесет. Они нека полазе други.

17 Затим нека крене Шатор од састанка, пошто се Левијев табор налази усред других табора. Сваки ће поћи према месту таборовања, и под својом заставом.

18 На западу ће бити

застава Јефремовог табора по својим четама. Кнез Јефремових потомака је Елисама, син Амијудов. 19 Његова војска је бројила четрдесет хиљада пет стотина пописаних.

20 До њега ће бити Манасијино племе. Кнез Манасијиних потомака је Гамалило, син Фадасуров. 21 Његова војска броји тридесет две хиљаде две стотине.

22 Потом следи Венијаминово племе. Кнез Венијаминових потомака је Авидан, син Гадеонијев. 23 Његова војска броји тридесет пет хиљада четири стотине пописаних.

24 Укупан број пописаних у Јефремовом табору по њиховим четама, био је стотину осам хиљада и стотину. Они нека полазе трећи.

25 На северу ће бити

застава Дановог табора по својим четама. Кнез Данових потомака је Ахијезер, син Амисадајев. 26 Његова војска броји шездесет две хиљаде седам стотина пописаних.

27 До њега нека се утабори Асирово племе. Кнез Асирових потомака је Фагаило, син Ехранов. 28 Његова војска броји четрдесет једну хиљаду пет стотина пописаних.

29 Затим следи Нефталимово племе. Кнез Нефталимових потомака је Ахиреј, син Енанов. 30 Његова војска броји педесет три хиљаде четири стотине пописаних.

31 Укупан број пописаних у Дановом табору, био је стотину педесет седам хиљада шест стотина. Они нека крећу последњи под својим заставама.

32 То су Израиљци који су пописани према својим отачким домовима. Укупан број пописаних у таборима по њиховим четама је шест стотина три хиљаде пет стотина педесет. 33 Левити нису били пописани са осталим Израиљцима, као што је Господ заповедио Мојсију.

34 Тако су Израиљци извршили све што је Господ заповедио Мојсију: тако су логоровали под својим заставама и тако ишли, свако према свом роду и отачком дому.