13 I have much to write you, but I do not want to do so with pen and ink.

Read full chapter

Befejezés, köszöntés

13 Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni;

Read full chapter