Add parallel Print Page Options

Instruktioner för prästerna

(8:1—10:20)

Mose avskiljer prästerna för tjänst

(2 Mos 29:1-37)

Herren talade till Mose:

”Ta med dig Aron och hans söner, deras kläder, smörjelseoljan, syndoffertjuren, de två baggarna och korgen med brödet som är bakat utan jäst och samla hela Israels menighet vid ingången till uppenbarelsetältet.”

Mose gjorde som Herren sagt och när menigheten var samlad vid ingången till uppenbarelsetältet, sa han till dem: ”Detta har Herren befallt.”

Sedan förde han fram Aron och hans söner och tvättade dem med vatten. Han klädde på Aron tunikan, spände på honom bältet, satte på honom kåpan och efoden, fäste den med skärpet och drog åt den. Sedan satte han på honom bröstskölden och lade urim och tummim i den. På Arons huvud satte han turbanen med dess guldplatta, det heliga diademet, precis som Herren hade befallt honom.

10 Sedan tog Mose smörjelseoljan och smorde boningen och allting som fanns inne i den för att på så sätt helga allt. 11 Han stänkte olja på altaret sju gånger och smorde det likaså altarets tillbehör och tvättfatet och dess ställning för att helga dem. 12 Han hällde smörjelseolja på Arons huvud för att på så sätt avskilja honom för hans tjänst. 13 Sedan förde Mose fram Arons söner, satte på dem deras tunikor, spände om dem bälten och satte på dem huvudbindlar, precis som Herren hade befallt honom.

14 Sedan tog han syndoffertjuren och Aron och hans söner lade sina händer på dess huvud. 15 Därefter slaktade Mose den. Med sitt finger strök han en del av blodet på altarets fyra horn för att helga det och hällde ut resten av blodet vid altarets fot. På så sätt invigde han det och försonade det. 16 Han tog fettet runt inälvorna, fettet runt levern, de båda njurarna och fettet runt dem och brände alltsammans på altaret. 17 Tjurens kropp med dess hud och inälvor brände han utanför lägret som Herren hade befallt Mose.

18 Sedan bar han fram baggen till brännoffret. Aron och hans söner lade sina händer på dess huvud 19 och Mose slaktade den och stänkte av blodet på altarets alla sidor. 20 Sedan styckade han baggen och brände upp styckena, huvudet och fettet. 21 Därefter tvättade han inälvorna och benen med vatten och brände upp hela baggen på altaret som ett brännoffer, en välbehaglig lukt för Herren, ett eldoffer åt Herren, såsom Herren hade befallt Mose.

22 Sedan bar Mose fram den andra baggen för invigningen. Aron och hans söner lade sina händer på dess huvud. 23 Mose slaktade den, tog av dess blod och strök på Arons högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. 24 Sedan förde han fram Arons söner och strök på samma sätt blod på deras högra örsnibbar, högra tummar och högra stortår. Resten av blodet stänkte han på altarets sidor runtom.

25 Därefter tog han fettet, svansen, fettet runt inälvorna och runt levern, de båda njurarna med deras fett och det högra lårstycket 26 och placerade ovanpå detta ett osyrat bröd, en kaka bakad med olja och ett tunnbröd, alltsammans hämtat från den korg som hade ställts inför Herren. 27 Allt detta lades i händerna på Aron och hans söner för att de skulle lyfta fram det som ett offer inför Herren. 28 Mose tog det sedan tillbaka från dem och brände det på altaret tillsammans med brännoffret. Detta var ett prästvigningsoffer, en välbehaglig lukt inför Herren, ett eldoffer åt Herren. 29 Mose tog också bringan och lyfte upp den inför Herren som ett lyftoffer. Detta var Moses del av invigningsoffret, precis som Herren hade befallt honom.

30 Han tog sedan av smörjelseoljan och lite av blodet på altaret och stänkte det både på Aron och hans kläder och på hans söner och på deras kläder. På så sätt invigde han Aron och hans kläder och hans söner och deras kläder.

31 Sedan sa Mose till Aron och hans söner: ”Koka köttet vid uppenbarelsetältets ingång och ät det tillsammans med brödet som finns i invigningskorgen, precis som jag har sagt till er. Aron och hans söner ska äta det. 32 Det som blir kvar av köttet och brödet måste brännas upp.

33 Ni får inte lämna uppenbarelsetältets ingång på sju dagar för er invigning ska pågå i sju dagar. 34 Det som har skett idag har Herren befallt att det ska ske i fortsättningen också för att ni ska få försoning. 35 Ni ska stanna vid uppenbarelsetältets ingång dygnet runt i en vecka och följa Herrens förordningar för att ni inte ska dö. Så har jag blivit befalld.”

36 Aron och hans söner gjorde allt precis så som Herren hade befallt Mose.