Add parallel Print Page Options

Syndoffret

Herren talade till Mose:

”Säg till israeliterna att följande gäller för dem som oavsiktligt syndar och bryter mot något av Herrens bud:

’Om den smorde prästen syndar och drar skuld över folket, måste han offra en ung felfri tjur som ett syndoffer inför Herren för den synd han begått. Han ska föra fram den till ingången till uppenbarelsetältet, lägga sin hand på dess huvud och slakta den inför Herren. Sedan ska den smorde prästen bära in något av djurets blod i uppenbarelsetältet, doppa sitt finger i blodet och stänka det sju gånger inför Herren, framför förhänget i helgedomen. Prästen ska sedan stryka en del av blodet på rökelsealtarets horn inför Herren i uppenbarelsetältet. Resten av blodet ska hällas ut vid foten av brännofferaltaret vid ingången till uppenbarelsetältet. Sedan ska han ta syndoffertjurens fett som finns på och runt inälvorna, de båda njurarna och fettet runt dem, fettet på låren och på levern som han tar ut tillsammans med njurarna, 10 precis som man gör med tjuren eller kon när man bär fram gemenskapsoffer. Prästen ska bränna det på brännofferaltaret. 11 Men tjurens hud, kött, huvud, ben, inälvor och tarmar, 12 det som är kvar av tjuren ska föras bort till den rena plats utanför lägret dit askan bärs. Där ska alltsammans brännas upp med ved.

13 Om hela Israels menighet syndar oavsiktligt och gör något som något av Herrens bud förbjuder, är de skyldiga. 14 När man får insikt om sin begångna synd, ska församlingen offra en ung tjur som syndoffer och föra fram den till uppenbarelsetältet. 15 Där ska de äldste i menigheten lägga sina händer på tjurens huvud inför Herren och sedan slakta den inför Herren. 16 Sedan ska den smorde prästen bära in en del av dess blod i uppenbarelsetältet, 17 doppa sitt finger i blodet och stänka sju gånger inför Herren framför förhänget. 18 Därefter ska han stryka blod på hornen på altaret i uppenbarelsetältet inför Herren och resten av blodet ska hällas ut vid foten av brännofferaltaret vid ingången till uppenbarelsetältet. 19 Allt fett ska tas bort och brännas på altaret. 20 Han ska följa samma procedur som han gjorde med syndoffertjuren. På så sätt ska prästen skaffa försoning för folket och de ska få förlåtelse. 21 Prästen ska ta ut den offrade tjuren utanför lägret och bränna den där precis som han gjorde med den första tjuren. Det här är ett syndoffer för församlingen.

22 När någon av ledarna oavsiktligt syndar mot något av Herren, sin Guds, bud och gör något förbjudet är han skyldig. 23 Då ska han, så snart han får insikt om den synd som han begått, som offer bära fram en felfri bock. 24 Han ska lägga sin hand på dess huvud och slakta den på det ställe där man slaktar brännoffren inför Herren. Detta är ett syndoffer. 25 Sedan ska prästen ta en del av blodet och stryka det med sitt finger på hornen till brännofferaltaret. Resten av blodet ska hällas ut vid foten av altaret. 26 Allt fett ska brännas upp på altaret alldeles som man gör med fettet från ett gemenskapsoffer. På så sätt ska prästen försona hans synd och han ska få förlåtelse.

27 Om någon av folket syndar oavsiktligt och bryter mot något av Herrens bud är han skyldig. 28 Men så snart han får insikt om den synd som han begått, ska han som offer bära fram en felfri get av honkön för sin synd. 29 Han ska lägga sin hand på syndoffrets huvud och slakta det på det ställe där man slaktar brännoffren. 30 Prästen ska ta en del av blodet och med sitt finger stryka det på brännofferaltarets horn. Resten ska han hälla ut vid altarets fot. 31 Allt fettet ska tas ut precis som vid ett gemenskapsoffer och prästen ska bränna det på altaret som en välbehaglig lukt för Herren. På så sätt skaffar prästen försoning åt honom och han får förlåtelse.

32 Men om han bär fram ett lamm som syndoffer ska det vara en felfri hona. 33 Han ska lägga sin hand på dess huvud och slakta det som ett syndoffer på det ställe där man slaktar brännoffren. 34 Prästen ska ta en del av blodet och med sitt finger stryka det på brännofferaltarets horn och resten av blodet ska hällas ut vid altarets fot. 35 Fettet ska tas bort som när man bär fram lamm till gemenskapsoffer och prästen ska bränna det på altaret ovanpå det eldoffer som offrats till Herren. Prästen skaffar på så sätt försoning åt honom för den synd som han har begått och han ska få förlåtelse.