Add parallel Print Page Options

Guds krav på prästerskapet

21 Herren sa till Mose: ”Säg till prästerna, Arons söner, att aldrig orena sig genom att röra vid en död bland sitt folk, utom om det är en nära släkting, en mor eller en far, en son eller dotter, en bror eller en ogift syster som han har haft särskilt ansvar för, eftersom hon inte haft någon man. I hennes fall får han orena sig. Som ledare för sitt folk får prästen nämligen inte orena sig och vanhelga sig.[a]

Prästerna får inte raka av sig håret eller klippa kanten av skägget och inte heller rista märken på sin kropp. De ska vara heliga inför Gud och får inte vanhelga hans namn eftersom de bär fram eldoffer till Herren, sin Guds, mat. De ska vara heliga.

En präst får inte gifta sig med en prostituerad, en vanärad och inte heller med en frånskild kvinna, för han är avskild för Gud. Du ska tänka på att han är helgad för att bära fram offer inför Gud. Du ska hålla honom helig, för jag, Herren, som helgar er är helig.

En prästdotter som låter prostituera sig vanhelgar sig själv och sin far och ska brännas.

10 Översteprästen som bland sina medbröder blivit smord med smörjelseolja på sitt huvud och bär de särskilda kläderna får inte låta sitt hår hänga löst eller riva sönder sina kläder. 11 Han får inte komma i närheten av en död människa inte ens genom sin far eller mor får han orena sig. 12 Han får inte lämna helgedomen och inte vanhelga sin Guds helgedom, för han är avskild genom sin Guds smörjelseolja. Jag är Herren.

13 Han ska gifta sig med en orörd kvinna. 14 Han får inte gifta sig med en änka, en frånskild, vanärad eller prostituerad kvinna. Hon måste vara en orörd kvinna från hans eget folk 15 för att inte vanhelga sina barn bland folket. Jag är Herren som helgar honom.”

16 Och Herren talade till Mose: 17 ”Säg till Aron att den av hans ättlingar i kommande generationer som har någon defekt inte får bära fram mat som offer inför Gud. 18 Ingen som har en defekt får träda fram, ingen som är blind, lam eller vanställd till sin kropp[b], 19 har brutit sina händer eller fötter, 20 är puckelryggig eller dvärg eller har något fel på sitt öga eller har utslag eller skabb på huden eller har skadade testiklar. 21 Ingen av prästen Arons ättlingar som har en defekt får träda fram och bära fram eldoffer inför Herren, ingen med defekt får träda fram och offra sin Guds mat. 22 Men han ska få äta Guds mat, både det högheliga och heliga. 23 Han får däremot inte för sin defekt gå fram till förhänget och inte heller komma i närheten av altaret. Detta skulle vanhelga min helgedom, för jag är Herren som helgar dem.”

24 Mose talade så till Aron och hans söner och till hela Israels folk.

Footnotes

  1. 21:4 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 21:18 Innebörden i de hebreiska benämningarna är osäker, men alla syftar på någon form av fysiska brister.