Add parallel Print Page Options

Att leva i helighet

(16:1—25:55)

Försoningsdagen

(23:26-31; 4 Mos 29:7-11)

16 Herren talade till Mose efter Arons söners död, de som dog när de trädde fram inför Herren. Herren sa till Mose: ”Varna din bror Aron så att han inte när som helst går in i helgedomen bakom förhänget där arken och försoningsstället finns för då dör han eftersom jag vill uppenbara mig i molnet över försoningsstället.

Detta ska Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Han ska klä på sig en helig tunika av linne och underkläder av linne, spänna om sig ett linneskärp och vira en turban av linne om huvudet. Innan han tar dessa heliga kläder på sig ska han bada i vatten. Israeliternas menighet ska sedan ge honom två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer.

Först ska Aron bära fram den unga tjuren som syndoffer för sig själv och därigenom skaffa försoning för sig och sin familj. Sedan ska han föra fram de båda bockarna inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet och kasta lott för att avgöra vilken som är Herrens och vilken som tillfaller Asasel[a]. Den bock som lotten avgjorde åt Herren ska offras av Aron som syndoffer. 10 Den andra bocken som tillföll Asasel ska levande ställas fram inför Herren till försoning. Sedan ska den skickas ut i öknen till Asasel.

11 När Aron har offrat den unga tjuren som syndoffer till försoning för sig själv och sin familj och slaktat sin syndoffertjur, 12 ska han ta ett fyrfat med glöd från Herrens altare, fylla sina händer med välluktande rökelse krossad till fint pulver och bära det innanför förhänget. 13 Där ska han inför Herren placera rökelsen på glöden så att ett moln av rökelse täcker försoningsstället över arken med förbundstecknet för att han inte ska dö. 14 Han ska också ta en del av tjurens blod och stänka det med sitt finger framtill på försoningsstället och sedan sju gånger framför den.

15 Därefter ska han gå ut och offra bocken som folkets syndoffer, bära in blodet innanför förhänget och stänka det på försoningsstället och framför den, precis som han gjorde med blodet från den unga tjuren. 16 På så sätt skaffar han försoning åt det allra heligaste och renar det från Israels folks orenhet, brott och alla synder. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som finns mitt bland folket i deras orenhet. 17 Ingen får vara inne i uppenbarelsetältet när Aron går in för att skaffa försoning i det allra heligaste, inte förrän han kommit ut igen och har skaffat försoning åt sig själv och sitt hus och åt hela Israels församling.

18 Då ska han gå ut till altaret inför Herren och skaffa försoning för det. Han ska stryka av blodet från den unga tjuren och från bocken på altarets horn 19 och sju gånger stänka av blodet med fingret på altaret för att därigenom rena det från israeliternas orenhet och helga det.

20 När han har fullgjort försoningen för det allra heligaste, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken, 21 och under det att han lägger sina båda händer på den bekänna Israels folks alla skulder, överträdelser och synder. Han ska lägga dem alla på bockens huvud och skicka ut den i öknen ledd av den man som blivit utsedd till uppgiften. 22 Bocken ska alltså bära bort deras synder till ödemarken och mannen ska släppa den lös ute i öknen.

23 Därefter ska Aron gå in i uppenbarelsetältet, ta av sig linnekläderna han tog på sig innan han gick in i det allra heligaste och lämna dem där. 24 Sedan ska han bada på en helig plats, ta på sig sina vanliga kläder igen och gå ut och bära fram sitt eget brännoffer och folkets brännoffer och på så sätt skaffa försoning åt sig själv och folket. 25 Han ska också bränna upp fettet från syndoffret på altaret.

26 Mannen som lett ut bocken i öknen ska efteråt tvätta sina kläder och bada innan han får komma tillbaka till lägret. 27 Den unga tjuren och bocken för syndoffret, vilkas blod förts in i det allra heligaste för att skaffa försoning, ska bäras ut utanför lägret och brännas tillsammans med huden och de inre organen. 28 Den som bränner detta ska sedan tvätta sina kläder och bada innan han återvänder till lägret.

29 Detta är en stadga som alltid ska följas: på den tionde dagen i sjunde månaden ska ni ödmjuka er själva och inte utföra något arbete, varken ni israeliter eller utlänningar som lever mitt ibland er. 30 Detta är den dag då ni försonas så att ni blir rena. Ni ska renas inför Herren från alla era synder. 31 Det är en sabbat, en vilodag, och ni ska ödmjuka er själva. Stadgan gäller för all framtid. 32 Försoningen ska utföras av den smorde översteprästen som blivit avskild för uppgiften efter sin far. Han ska ta på sig de heliga linnekläderna 33 och skaffa försoning för det allra heligaste, uppenbarelsetältet, altaret, prästerna och allt folket i menigheten. 34 Detta ska vara en evig stadga för er, försoning ska skaffas för Israels folks synder en gång om året.”

Aron gjorde så som Herren hade befallt Mose.

Footnotes

  1. 16:8 Vad Asasel betyder är något oklart, men klart är att det syftar på en bock som gick, alltså den bock som skickades iväg till öknen som en reningssymbol för syndernas avlägsnande vilket sammanhanget visar. Ibland har det också tolkats som en sorts ökendemon/-varelse, men detta verkar inte troligt här.