Add parallel Print Page Options

Rening efter flytningar

15 Herren talade till Mose och Aron: ”Säg till israeliterna: ’Den man som har flytning från sitt könsorgan är oren. Detta gäller inte bara när flytningen pågår utan också när hans kropp håller igen den. I bägge fallen är han oren.

Sängen han ligger på och allt han sitter på blir orent. Den som rör vid hans säng blir också oren till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada. Den som sitter där mannen med flytning suttit är själv oren till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada.

Den som rör vid den som har flytning blir oren till kvällen och ska tvätta sina kläder och bada.

Om han med flytning spottar på någon som är ren, blir denne oren till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada.

Den sadel han sitter på är oren 10 och den som rör vid eller bär något annat som funnits under honom ska vara oren till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada.

11 Om mannen med flytning rör vid någon utan att först ha tvättat händerna, måste den han rört vid tvätta sina kläder, bada och vara oren till kvällen. 12 Lerkärl som han med flytning rör vid ska slås sönder och träkar måste tvättas med vatten.

13 När han sedan renas efter flytningen, ska han räkna sju dagar för sin rening, tvätta sina kläder och bada i friskt vatten. Därefter är han ren. 14 På den åttonde dagen ska han ta två turturduvor eller två unga duvor och komma fram inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet och ge dem till prästen. 15 Prästen ska offra dem där, den ena som syndoffer och den andra som brännoffer. På så sätt skaffar prästen försoning för mannen inför Herren för den flytning han haft.

16 När en man haft sädesavgång, ska han bada hela kroppen och vara oren till kvällen. 17 Om sädesvätska kommit på kläderna eller på något av läder, ska dessa tvättas och sedan förbli orena till kvällen. 18 Efter ett samlag måste både mannen och kvinnan bada och de är orena till kvällen.

19 När en kvinna har menstruation är hon oren i sju dagar och den som rör vid henne ska vara oren till kvällen.

20 Det som hon ligger eller sitter på under den tiden blir orent. 21 Den som rör vid hennes säng ska tvätta sina kläder och bada och förbli oren till kvällen. 22 Den som rör vid något hon suttit på ska likaså tvätta sina kläder och bada och förbli oren till kvällen. 23 Om någonting legat på sängen eller det hon suttit på och någon rör vid det, blir han oren till kvällen.

24 En man som har samlag med henne under hennes menstruation är oren i sju dagar och allt som han ligger på ska vara orent.

25 Om en kvinna har en blödning som varar i flera dagar utan att det är hennes menstruation eller om blödningen varar längre än normalt är hon oren så länge hon blöder på samma sätt som under hennes vanliga menstruation, 26 så att det som kvinnan ligger på under den tiden blir orent precis som under hennes normala menstruationsperiod och samma gäller allt hon sitter på. 27 Den som rör vid något av detta blir oren och måste tvätta sina kläder, bada och vara oren till kvällen.

28 Från det att hon har blivit ren från sin blödning ska hon räkna sju dagar varefter hon är ren. 29 På den åttonde dagen ska hon ta två turturduvor eller två unga duvor och bära fram dem till prästen vid ingången till uppenbarelsetältet 30 och prästen ska offra en som syndoffer och en som brännoffer och skaffa försoning för henne inför Herren för orenheten under hennes blödning.

31 På så sätt ska ni bevara Israels folk från dess orenhet. I annat fall kommer de att dö, därför att de orenar min boning som finns bland dem.’ ”

32 Detta är alltså lagen för en man som blir orenad genom flytning från sitt könsorgan eller genom sädesavgång 33 och för en kvinnas menstruationsperiod samt andra flytningar såväl hos kvinnor som män. Den gäller också för den man som har samlag med en kvinna som är oren.