Add parallel Print Page Options

Renhetslagar

(11:1—15:33)

Rena och orena djur

(5 Mos 14:3-21)

11 Sedan talade Herren till Mose och Aron:

”Säg till israeliterna att de får äta följande djur bland landdjuren: de djur som har klövar som är delade i två delar och som idisslar får ni äta men inga andra. Dock ska ni inte äta följande, trots att de idisslar eller har kluvna klövar: kamelen som visserligen idisslar men inte har några klövar den ska vara oren för er, klippgrävlingen som idisslar men inte har några klövar, haren som idisslar men inte har klövar den ska vara oren för er. Svin är också orena, för även om de har klövar, så idisslar de inte. Ni ska inte äta kött från dessa djur eller ens röra vid deras döda kroppar. De är orena för er.

Av det som lever i vatten får ni bara äta det som har fenor och fjäll, vare sig de lever i floderna eller i havet, 10 men allt annat i haven och i floderna som inte har fenor och fjäll, såväl smådjur som andra vattenlevande djur, ska ni avsky. 11 De ska alltså vara avskyvärda för er. Ni får inte äta deras kött och ni ska avsky deras döda kroppar. 12 Alltså: allt som lever i vatten och inte har fenor och fjäll ska ni avsky.

13 Bland fåglarna[a] är det dessa ni ska avsky och inte äta utan avsky: örn, lammgam, grågam, 14 glada, falk av alla arter, 15 korp av alla arter, 16 berguv, jorduggla, hornuggla, hök av alla arter, 17 kattuggla, fiskuv, tornuggla 18 och minervauggla; vidare: pelikan, asgam, 19 häger, alla arter av pipare, härfågel och fladdermus.

20 Alla flygande smådjur som går på sina ben[b] ska vara avskyvärda för er. 21 Dock får ni äta de bevingade insekter som utöver de övriga benen har hoppben: 22 gräshoppor av alla slag får ni äta, både den vanliga gräshoppan och syrsan. 23 Alla andra insekter med ben ska ni avsky.

24 Av dessa blir ni orena. Den som rör vid deras döda kroppar ska vara oren till kvällen 25 och den som tagit upp en sådan död kropp måste tvätta sina kläder. Han ska vara oren ända till kvällen.

26 Alla djur som bara har delvis kluvna hovar eller djur som inte idisslar ska vara orena för er. Den som rör vid dem blir oren.

27 Fyrfotadjur som går på tassar ska också vara orena för er. Den som rör vid ett sådant djurs döda kropp ska vara oren till kvällen, och 28 den som bär bort den döda kroppen ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen, för de är orena för er.

29 Av de smådjur[c] som rör sig eller krälar på marken är dessa orena för er: vessla, råtta, alla sorters ödlor, 30 den stora ödlan, geckoödla, den lilla ödlan, snigel och kameleont.

31 Av alla smådjur ska dessa vara orena för er. Den som rör deras döda kroppar ska vara oren ända till kvällen, 32 och om den döda kroppen faller ner på något, så ska det också vara orent, vare sig det är av trä eller tyg, skinn eller säck. Det som djuret kommer i beröring med måste läggas i vatten och är orent till kvällen, men sedan är det rent igen. 33 Om djuret faller i ett lerkärl blir det som finns i kärlet orent, och kärlet måste slås sönder. 34 Om någon mat, som annars kunde ha ätits, kommer i beröring med vattnet, så blir den oren. Drycker, som annars kunde ha druckits, blir också orena i orena kärl.

35 Allt som en sådan död kropp faller på blir orent. Om det är en lerugn eller en härd, blir den orenad och måste slås sönder. Den är oren för er. 36 En källa eller behållare, där det finns vatten förblir däremot ren, men den som tar upp den döda kroppen blir oren. 37 Och om den döda kroppen kommer i beröring med utsäde som ska sås på åkern, blir inte detta orenat, 38 men om säden är våt och den döda kroppen faller på den, blir säden oren för er.

39 Om ett djur som man får äta dör, ska den som rör vid kroppen vara oren till kvällen. 40 Den som äter dess kött eller bär bort den döda kroppen ska också tvätta sina kläder och vara oren till kvällen.

41 Djur som krälar på marken ska ni avsky och får inte ätas. 42 Detta gäller både dem som tar sig fram på buken och dem som har fyra eller fler ben. Inga sådana får ätas, för de är orena. 43 Orena inte er själva genom dem, utan akta er för deras orenhet så att ni inte själva blir orena.

44 Jag är Herren, er Gud. Avskilj er och håll er heliga, för jag är helig. Orena er inte genom något av de djur som rör sig på marken. 45 Jag är Herren som ledde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Håll er därför heliga, för jag är helig.

46 Detta är lagen beträffande landdjuren, fåglarna och allt som lever i vattnet eller krälar på jorden. 47 Ni måste kunna skilja på orent och rent, vilka djur som kan ätas och vilka som inte får ätas.”

Footnotes

  1. 11:13 Bland fåglar räknades ofta även andra arter som flyger (som fladdermöss). Flera av fåglarna i denna förteckning är svåra att identifiera och vissa av deras benämningar förekommer endast här. Översättningen är därför osäker.
  2. 11:20 Ordagrant: fyra ben tycks syfta mer på deras sätt att gå än det exakta antalet ben.
  3. 11:29 Översättningen av djurnamnen är osäker.