Add parallel Print Page Options

Ersättning till Herren

1-2 Herren sa till Mose: Säg till Israels folk, att när någon genom ett särskilt löfte bestämts för tjänst inför Herren, kan detta regleras enligt följande:

För en man i åldern tjugo till sextio år gäller femtio siklar silver enligt tempelsikeln.

För en kvinna i åldern tjugo till sextio år gäller trettio siklar.

För en pojke mellan fem och tjugo år gäller tjugo siklar och för en flicka tio.

För en pojke i åldern från en månad upp till fem år gäller fem siklar. För en flicka i samma ålder gäller tre siklar.

För en man över sextio år gäller femton, och för en kvinna tio siklar.

Men om någon är alltför fattig att betala den fastställda summan ska han föras till prästen, och de ska talas vid om saken. Sedan ska han betala det pris som prästen bestämmer.

Om det är ett djur som blivit lovat till Herren som ett offer, måste det också ges.

10 Löftet får inte ändras. Givaren får varken ångra sig beträffande gåvan till Herren eller ersätta gott med dåligt eller dåligt med gott. Om han gör det, ska både det första och det andra djuret tillhöra Herren.

11-12 Men om djuret som blivit lovat till Herren inte är av det slag som är tillåtet för offer, ska ägaren föra det till prästen för värdering, och han ska då få reda på hur mycket han ska betala i stället.

13 Om djuret är av det slag som kan frambäras som offer, men mannen vill lösa in det, ska han betala tjugo procent mer än det värde som prästen fastställt.

14-15 Om någon skänker sitt hem till Herren och sedan vill köpa tillbaka det, ska prästen fastställa dess värde, och det ska ersättas med denna summa plus tjugo procent.

16 Om en man överlämnar ett stycke åkermark till Herren, ska det värderas i förhållande till den mängd utsäde som krävs för att beså det. En åker som kräver 360 liter korn för att besås värderas till femtio siklar silver.

17 För den som överlämnar sin åker under jubelåret ska det värdet gälla.

18 Men om det sker mellan två jubelår, ska värdet vara i förhållande till det antal år som är kvar till nästa jubelår.

19 Om mannen bestämmer sig för att köpa tillbaka åkern, ska han betala tjugo procent utöver prästens värdering, och så ska åkern bli hans igen.

20 Men om han bestämmer sig för att inte lösa in åkern, eller om han har sålt åkern till någon annan och har gett Herren sin rätt till den under jubelåret, ska den inte lämnas tillbaka till honom mer.

21 När den blir fri på jubelåret, ska den tillhöra Herren, som en åker helgad åt honom, och den ska ges till prästerna.

22 Om en man till Herren överlämnar en åker som inte är en del av hans familjeegendom,

23 ska prästen uppskatta värdet på den fram till jubelåret. Mannen ska omgående ge det fastställda värdet till Herren,

24 och vid jubelåret ska åkern lämnas tillbaka till den ursprunglige ägaren.

25 Alla värden ska fastställas i gångbar valuta.

26 Du får inte helga det förstfödda från en ko eller ett får åt Herren, för det är redan hans.

27 Men om det förstfödda är av ett djur som inte kan offras och inte finns med på förteckningen över de djur som Herren uppskattar, ska ägaren betala efter det värde som prästen fastställer plus tjugo procent. Om ägaren inte löser tillbaka det kan prästen sälja det till någon annan.

28 Men sådant som är fullkomligt helgat åt Herren - människor, djur eller ärvd mark ska inte säljas eller återlösas, för det är mycket heligt inför Herren.

29 Ingen som av domstol dömts till döden kan betala böter i stället. Han måste dö.

30 En tiondel av landets alla produkter, vare sig det gäller säd eller frukt, är avskilda åt Herren.

31 Om någon skulle vilja köpa tillbaka sådan frukt eller säd, måste han lägga en femtedel till dess värde.

32 Herren äger också vart tionde djur, både bland nötkreatur och all den småboskap som era herdar räknar in.

33 Tiondet som ges till Herren ska inte väljas efter vad som är gott eller dåligt och får inte ersättas med något. Om man byter ut ett djur, ska både det ursprungliga djuret och det som valts i dess ställe tillhöra Herren och inte kunna köpas tillbaka!

34 Det här är de bud för Israels folk som Herren gav Mose på Sinai berg.

Bible Gateway Sponsors