A A A A A
Bible Book List

3 Mosebok 26 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Villkor för Guds välsignelse

26 Ni får inte ha några avgudar. Ni får aldrig tillbe uthuggna bilder, pelare eller stenstoder, för jag är Herren, er Gud.

Ni måste lyda mina sabbatslagar och visa vördnad för mitt tabernakel, för jag är Herren.

Lydnad innebär välsignelse

Om ni lyder alla mina bud,

4-5 ska jag ge er regn regelbundet. Landet ska få ovanligt stora skördar och träden ska vara tunga av frukt! Ni ska vara upptagna med att tröska tills det är dags för druvskörden, och den ska i sin tur pågå tills det åter är dags att så. Ni ska få äta er mätta och bo tryggt i landet.

Jag kommer att ge er fred, och ni ska kunna gå till vila utan att behöva vara rädda. Jag ska driva bort alla farliga djur.

Ni ska förfölja era fiender, och de ska dö för era svärd.

Fem av er ska driva bort hundra och hundra ska driva bort tiotusen. Ni ska besegra alla era fiender.

Jag ska beskydda er, föröka er och upprätthålla mitt förbund med er.

10 Ni ska ha ett sådant överflöd av säd, att ni inte kommer att veta vad ni ska göra med den när nästa skörd är mogen.

11 Jag kommer att bo hos er och ska inte överge er.

12 Jag ska gå omkring bland er och vara er Gud, och ni ska vara mitt folk.

13 För jag är Herren, er Gud, som ledde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle behöva vara slavar. Jag har brutit sönder era bojor, och jag ska se till att ni kan vandra fram med värdighet.

Följden av olydnad

14 Men om ni inte lyssnar till mig eller lyder mig,

15 utan förkastar mina lagar,

16 så ska jag straffa er genom olyckor och ångest och brännande feber. Er syn ska försvagas och era liv förkortas. Ni ska så er säd förgäves, och era fiender ska äta upp skörden.

17 Jag ska vända mitt ansikte från er, och ni kommer att fly för dem som anfaller er. De som hatar er kommer att regera över er. Ni kommer till och med att fly fast ingen förföljer er!

18 Om ni då fortfarande är olydiga mot mig, ska jag straffa er sju gånger värre för era synder.

19 Jag ska krossa er stolta makt och göra så att er himmel blir som järn och er jord som koppar.

20 Ni ska använda era krafter förgäves. Ert land ska inte ge skördar, och era träd ska vara utan frukt.

21 Om ni ändå fortsätter på er väg och inte vill lyda mig eller lyssna till mig, ska jag sända sju gånger så svåra olyckor över er.

22 Jag ska sända vilda djur, som ska döda era barn, fördärva era boskapshjordar och minska ert antal, så att vägarna blir övergivna.

23 Om inte ens detta får er att bättra er, utan ni fortsätter att vandra i strid mot min vilja,

24 ska jag göra likadant mot er och göra det sju gånger värre för er synds skull.

25 Jag ska hämnas för att ni brutit förbundet med mig, och jag ska låta krig komma över er. Ni ska tvingas fly till era städer, jag ska sända sjukdomar bland er där, och ni kommer att besegras av era fiender.

26 Jag ska förstöra era livsmedelsförråd, så att det räcker med en enda ugn för att baka det bröd som måste livnära tio familjer. Ni ska fortfarande vara hungriga efter att ha ätit era ynkliga portioner.

27 Om ni då fortfarande inte lyssnar till mig eller lyder mig,

28 ska jag låta min vrede komma lös över er och sända sju gånger värre straff för era synder.

29 Ni ska äta era egna söner och döttrar,

30 och jag ska hugga ner era rökelsealtaren och lämna era döda kroppar att ligga och ruttna bland avgudarna.

31 Jag kommer att avsky er. Jag ska göra era städer öde och förstöra era helgedomar och kommer inte att ta emot era rökelseoffer.

32 Ja, jag ska ödelägga ert land, och era fiender kommer att förvånas.

33 Jag kommer att sprida ut er bland de olika folken och förfölja er med krig, där ni drar fram. Ert land ska bli öde och era städer förstörda.

34-35 Då ska landet äntligen få vila och gottgörelse för de många år ni vägrat att låta det vila. Det kommer nämligen att ligga öde alla de år som ni är fångar i fiendeland. Ja, då ska landet vila och njuta av sina sabbater! Det kommer att få gottgörelse för den vila ni inte lät det få vart sjunde år, när ni bodde där.

36 Jag kommer att se till att de som lämnats kvar levande förs bort som krigsfångar och slavar till avlägsna länder. Där ska de leva i ständig fruktan. Ljudet av ett löv som virvlar runt i vinden ska få dem att fly, som om de förföljdes av en man med svärd. De ska falla när ingen jagar dem.

37 Ja, även om ingen förföljer dem, ska de snubbla över varandra i flykten, som om de retirerade efter en strid utan kraft att stå emot sina fiender.

38 Ni ska förgås bland folken och dödas bland era fiender.

39 De som är kvar ska tyna bort i fiendeland, på grund av sina synder, samma synder som deras förfäder begick.

40-41 Men till slut ska de bekänna både sina egna och sina förfäders synder, bekänna att de och deras förfäder syndat genom att handla så trolöst mot mig att jag tvingats överlämna dem i fiendens hand. När slutligen deras onda hjärtan ödmjukar sig och accepterar straffet jag låtit komma över dem för deras synder,

42 ska jag på nytt komma ihåg mina löften till Abraham, Isak och Jakob, och jag ska tänka på landet.

43 Landet ska njuta av sina sabbater, medan det ligger öde. Men då ska de äntligen sona sitt brott, för att de förkastat mina lagar och för att de avskydde mina regler.

44 Trots allt vad de har gjort ska jag inte utrota dem och bryta mitt förbund med dem, för jag är Herren, deras Gud.

45 För deras skull ska jag tänka på mitt löfte till deras förfäder att vara deras Gud. För jag ledde deras förfäder ut ur Egypten, medan alla folk såg på i stor förundran.

46 Det här var de lagar, stadgar och föreskrifter som Herren gav Israels folk genom Mose på Sinai berg.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes