A A A A A
Bible Book List

3 Mosebok 25 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Sabbatsåret

1-2 Medan Mose var på Sinai berg, gav Herren honom de här förordningarna för Israels folk:När ni kommer in i landet som jag ska ge er, måste ni låta det vila inför Herren vart sjunde år.

Under sex år kan ni beså era åkrar, beskära era vingårdar och bärga in era skördar,

men under det sjunde året ska landet ligga i träda, obrukat, inför Herren. Så inte ert utsäde och beskär inte era vingårdar på hela året.

Skörda inte ens det som växer upp av spillsäden, och samla inte heller in de druvor som mognar. Det är nämligen ett viloår för landet.

6-7 Skörden som växer det året ska tillhöra alla, både er själva, era tjänare, era slavar och de utlänningar som bor bland er, och även boskapen och de vilda djuren.

Jubelåret

Vart femtionde år,

på försoningsdagen, ska ni låta basunerna ljuda högt och länge i hela landet.

10 Det femtionde året ska nämligen vara heligt. Då ska frihet råda i landet och var och en få tillbaka den mark han tvingats avstå till andra. Det ska vara ett år när all familjeegendom som sålts till andra ska återlämnas till de ursprungliga ägarna eller till deras arvtagare.

11 Vilket lyckligt år det kommer att bli! Under det året ska ni inte så, bärga in säd eller skörda druvor.

12 Ni ska låta det vara ett heligt jubelår. Under det året ska ni äta av den säd och av allt annat som växer vilt i landet.

13 Ja, under det året ska var och en återvända hem till sitt eget, och även den som tvingats sälja sin egendom ska få tillbaka den.

14-16 Om marken köpts eller sålts under de föregående fyrtionio åren, ska ni ha kommit överens om ett rättvist pris i förhållande till antalet år fram till jubelåret. Om jubelåret då låg långt framåt i tiden blev priset högt. Det är ju egentligen antalet skördar som överlåts och inte marken i sig själv.

17-18 Utnyttja inte varandra utan frukta Herren, er Gud! Jag är Herren! Lyd mina lagar om ni önskar leva tryggt i landet.

19 När ni lyder mig kommer landet att ge ovanligt stora skördar, och ni kan äta er mätta i lugn och ro.

20 Men ni kommer att undra: 'Vad ska vi äta under det sjunde året, om vi varken får så eller skörda då?'

21-22 Svaret lyder: 'Jag ska välsigna er med så rikliga skördar under det sjätte året att de kommer att räcka tills skörden det åttonde året är inbärgad!'

23 Kom ihåg att landet är mitt. Ni får inte sälja jorden för gott. Ni är främlingar som arrenderar min jord.

24 Varje köpekontrakt måste tillåta att marken kan återköpas när som helst.

25 Om någon blir fattig och säljer en del av sin egendom, kan hans närmaste släktingar lösa tillbaka den.

26 Om det inte finns någon annan som vill lösa in den, men han själv kan få ihop tillräckligt med pengar,

27 ska han alltid kunna köpa tillbaka den till ett pris ställt i förhållande till antalet skördar före nästa jubelår, och ägaren måste ta emot pengarna och återlämna jorden till honom.

28 Men om den ursprunglige ägaren inte kan lösa in den, ska den tillhöra den nye ägaren fram till jubelåret. Men då måste den lämnas tillbaka.

29 Om en man säljer ett hus i en stad har han full återköpsrätt under ett år.

30 Men om han inte utnyttjar den ska huset för alltid tillhöra den nye ägaren. Det behöver inte lämnas tillbaka till den ursprunglige ägaren vid jubelåret.

31 Med ett hus i en by utan omgivande mur är det som med åkermark. Det är alltså möjligt att köpa tillbaka det när som helst, och det ska alltid lämnas tillbaka till de ursprungliga ägarna vid jubelåret.

32 Men leviternas hus, också de som ligger i städerna, kan köpas tillbaka när som helst

33 och måste återlämnas till den ursprunglige ägaren vid jubelåret, för leviterna ska inte äga mark som de andra stammarna utan är hänvisade till att bo i städer och deras närhet.

34 Leviterna har inte tillåtelse att sälja den mark som omger deras städer, för den är avsedd bara för dem.

35 Om en av er blir fattig och inte har råd att bo kvar bland sitt folk ska du hjälpa honom, precis som du skulle hjälpa en främling, så att han kan bo kvar bland er.

36 Utkräv ingen ränta av honom, utan frukta Herren, så att din landsman kan bo kvar bland er.

37 Låna honom inte pengar mot ränta eller sälj mat till honom för att tjäna på det.

38 Jag är Herren, er Gud, som förde er ut ur Egypten för att ge er Kanaans land och vara er Gud.

39 Om en av er blir fattig och säljer sig själv till dig får du inte behandla honom som en vanlig slav,

40 utan i stället som en anställd tjänare eller som en gäst. Han ska bara vara i tjänst hos dig fram till jubelåret.

41 Då kan han lämna dig och återvända med sina barn till sin egen släkt och egendom.

42 För jag ledde er ut ur Egypten, och ni är mina tjänare. Därför ska ni inte säljas som vanliga slavar

43 eller bli utsatta för hård behandling. Frukta er Gud!

44 Men du kan köpa slavar från andra folk som bor i närheten

45 och från de främlingar som bor bland er.

46 De ska för alltid bli slavar hos dig och övertas av dina barn. Men dina bröder bland Israels folk får inte bli behandlade på det sättet.

47 Om en utlänning som bor bland er blir rik, och en israelit blir fattig och säljer sig till utlänningen eller dennes familj,

48 kan han köpas tillbaka av en av sina bröder,

49 sin farbror, sin kusin eller någon annan nära släkting. Han kan också köpa sig själv fri om han senare får möjlighet.

50 Priset på hans frihet ska stå i proportion till det antal år som är kvar fram till jubelåret, eller vad det skulle kosta att anställa en tjänare för så många år.

51 Om det är många år kvar till jubelåret, ska han betala nästan lika mycket som han fick när han sålde sig.

52 Om det bara är några få år kvar till jubelåret, ska han betala en liten del av den summa han fick när han sålde sig själv.

53 Om han säljer sig till en utlänning, måste denne behandla honom som en anställd tjänare snarare än som en slav eller som sin egendom.

54 Om han ännu inte har blivit friköpt när jubelåret är inne ska han och hans barn friges då,

55 för Israels folk tillhör mig. Jag ledde dem ut ur Egypten. Jag är Herren, er Gud.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes