A A A A A
Bible Book List

3 Juan Chinanteco de Comaltepec (CCO)

3 Juan

Júuˆ e catɨ́ɨngˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Gayo

Jnea˜ siiˋ Juan, jo̱ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ jee˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ, Gayo, jaangˋ dseañʉˈˋ rúnˈˋn i̱ ˈneáanˋn eáangˊ.

ˈNʉˋ Gayo lɨ́ɨnˈˊ jaangˋ dseaˋ rúnˈˋn i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ e guiʉ́ˉbɨ nidsijéeˊ quíiˈˉ lɨ́ˈˆ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨsinˈˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e guiúmˉbaˈ contøøngˉ cajo̱. Jo̱ eáamˊ lɨˈiáangˋ dsiiˉ mɨ˜ güɨlíingˋtu̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ la e jmaˈrˊ jnea˜ júuˆ e simˈˊbaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e seemˋbaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ i̱ Fidiéeˇ i̱ jáˈˉ do. Jo̱ jaˋ seaˋ quiéˉe e iáangˋguɨ dsiiˉ laco̱ˈguɨ e iáangˋ dsiiˉ mɨ˜ lɨñiiˉ e dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ jó̱o̱ˋo̱ seemˋbre cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ i̱ Fidiéeˇ i̱ jáˈˉ do.

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, rúˈˋu i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, iáamˋ dsiiˉ e guiʉ́bˉ eeˈˉ e jmɨcó̱o̱ˈˇ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ e i̱ dseaˋ i̱ cajmɨcó̱o̱ˈˇ do jaˋ mɨˊ cuíinˈˋre jéengˊguɨ. Jo̱ mɨ˜ cagüɨlíingˋ i̱ dseaˋ do fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ la, nɨcasɨ́ɨiñˉ jial tíiˊ ˈneáangˋ ˈnʉˋ dseaˋ do mɨ˜ cajmɨcó̱o̱ˈˇre. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, jgiéeˋ oˈˊ e jmɨcó̱o̱ˈˇbɨre có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉ quiáˈrˉ e laco̱ˈ cuǿøngˋ ningɨ́ˉguɨr ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ lajo̱b iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, huíimˉ nɨcangɨrˊ e jmóorˋ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ,jo̱ jaˋ mɨˊ camɨrˊ faˈ e dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, ˈnéˉ nijmɨcó̱o̱ˈˇbaaˈ i̱ dseaˋ i̱ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do e laco̱ˈ conrøøˋ niníiˈ˜guɨ́ɨˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ jáˈˉ do.

Jaléˈˋ e gaˋ e cajméeˋ Diótrefes

Jnea˜ nɨcajméeˈ˜e co̱o̱ˋ jiˋ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ na, dsʉˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Diótrefes do jnɨ́ɨmˊbre quiéˉe jo̱ jaˋ íñˈˋ jaléˈˋ e júuˆ quiéˉe do, co̱ˈ ˈñiaˈˊbre iiñ˜ cá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ na. 10 Jo̱baˈ mɨ˜ niguiéngˈˉ jnea˜ fɨˊ na, nifɨ́ɨˆbaa i̱ Diótrefes do fɨˊ quiníˆnaˈ jialɨˈˊ jmóorˋ lajo̱, co̱ˈ ngɨrˊ ta˜ quie̱ˊ júuˆ gaˋ jo̱guɨ júuˆ adseeˋ e éeiñˋ jneaˈˆ. Jo̱ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e jo̱ e jmóorˋ cajo̱, co̱ˈ jaˋ íñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ dsilíingˉ dsiˈee˜ írˋ fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ jnɨ́ɨmˊbɨr quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ jméˉ lajo̱, jo̱guɨ ǿømˋbre conguiaˊ fɨˊ jee˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱.

11 Dseaˋ rúnˈˋn i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jaˋ jmooˈˋ laco̱ˈ jmóoˋ i̱ dseaˋ gaˋ do, dsʉˈ jmeeˉ laco̱ˈ jmóoˋ jaangˋ dseaˋ guiúngˉ. Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ, jo̱baˈ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ lɨ́ɨiñˊ; dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ jmóoˋ e gaˋ, jo̱baˈ dseaˋ íˋ jaˋ mɨˊ calɨcuíiñˋ Fidiéeˇ.

12 Jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ féˈrˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Demetrio do, jo̱ la quie̱ˊguɨ jaléˈˋ e jmóorˋ do féˈˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ lajɨɨbˋ jneaˈˆ féˈˋnaaˈ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ cajo̱, jo̱guɨ ˈnʉˋ ñíˆbaˈ e jmangˈˉ júuˆ jábˈˉ féˈˋnaaˈ contøøngˉ.

Júuˆ lɨ˜ cadséngˉ quiáˈˉ Juan

13 Jo̱ jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e seaˋ e ˈnéˉ nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉˋ, dsʉˈ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ tɨˊ dsiiˉ e jaléˈˋ e jo̱ nitó̱o̱˜o̱ fɨˊ ni˜ jiˋ, 14 dsʉco̱ˈ lajmɨnábˉ nɨˈiin˜n máan˜n ˈnʉˋ, jo̱ jo̱guɨbaˈ nisɨɨ˜naaˈ jaléˈˋ júuˆ quíˉiiˈ dseángˈˉ quiniˇnaaˈ lana.

15 Jo̱ güɨlɨseemˋbaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ. Jo̱ guicó̱o̱ˈˇbaˈ jíngˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ cuíingˋnaˈ fɨˊ la. Jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ lajaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋuuˈ i̱ cuíingˋnaaˈ fɨˊ na e fáˈˋ jnea˜.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ e catɨ́ˋ ˈnɨˊ quiáˈˉ Juan.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes