Add parallel Print Page Options

Hälsningar

Från den gamle.

Till min käre vän Gaius, som jag i sanning älskar.[a]

Min käre vän, jag hoppas att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som din själ. Jag blev mycket glad när några församlingsmedlemmar som hade besökt dig vittnade om den sanning som finns hos dig och att du lever i sanningen. Inget gör mig gladare än att höra att mina barn lever i sanningen.

Beröm och tillrättavisning

Min käre vän, du visar dig trogen i allt du gör för de troende, ja, även sådana som du inte känner. De har vittnat om din kärlek för församlingen här. Du gör väl när du, så som det är Gud värdigt, ger dem vad de behöver för sin fortsatta resa. Det är ju för Namnets[b] skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot något från hedningarna. Därför bör vi stödja dem och på det sättet hjälpa till att sprida sanningen.

Jag skrev ett brev till församlingen, men Diotrefes, som vill ta över ledningen där, vägrar att ha med oss att göra. 10 När jag kommer, ska jag därför ta upp hans sätt att sprida onda rykten om oss. Men han nöjer sig inte bara med detta, han vägrar också att ta emot bröderna, och om någon annan vill ta emot dem så hindrar han dem och utesluter dem ur församlingen.

11 Min käre vän, låt dig inte påverkas av det onda utan av det goda. Den som gör det goda är av Gud, men den som gör det onda har inte sett Gud.

12 Alla vittnar gott om Demetrios, även sanningen själv. Också vi vittnar, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Avslutning

13 Jag har mycket att säga till dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14 Jag hoppas att snart få träffa dig, så att vi kan talas vid personligen.

15 Frid åt dig. Vännerna här hälsar till dig. Ge en personlig hälsning till var och en av vännerna.

Footnotes

  1. 1:1 Jfr 2 Joh 1 med not.
  2. 1:7 Namnet syftar på Kristus, som i sin tur hade tagit på sig det heliga gudsnamnet (se t.ex. Joh 17:11).