Add parallel Print Page Options

Toxen uˈj e xiˈ ttzˈiˈben apóstol Juan

Jun kˈolbebl tuˈn apóstol Juan

Inayena, jun nejenel cyxol ocslal, nxiˈ ntzˈiˈbena ja uˈj lu te tey, Gayo. N‑oc takˈa weya tuya cykil ncˈuˈja.

Hermano, nchin cubsana nwitza te Dios tiˈja, tuˈn tel baˈn cykilcaj te tey bix tuˈn baˈn taˈy, tisen baˈn taˈ tchunkˈlala tuya Dios. Ntzkiˈna baˈn taˈ tanema tuya Dios, cuma ul cab ocslal te kbalte weya ti ttena, bix nim in jaw tzalaja tej ttzaj cykbaˈn kˈiˈnxix yol jaxxix tuˈna. Jawnex ntzalajebla jaca maj oj nbintiya ka nchi oc lpe tiˈj jaxxix yol kej xjal ocslan tuˈnj waakˈena.

Tej tyole Juan baˈn tiˈj jxin Gayo

Hermano, baˈnxix nbint tuˈna, cuma nxiˈ tonena cyiˈj ocslal. Amale mint ttzkiˈna cywitz t‑akˈanal Dios nchi bet cyuj tnom, pero nxiˈ tonena cyiˈj. Tej cyul tzalu, e xiˈ cykˈumen cywitz ke ocslal ti tten e xiˈ tyeecˈana tnaabla cye. Cxeˈl ncubsaˈna nwitza tey tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈntla chˈin onbil cye oj cypon tuyey, tuˈntzen cyitzˈj tuj cybe oj cyiyˈ ttanema tuˈn tkˈumj tyol Dios cyuˈn, cuma nchi ajben te Dios. Nchi bet cyuj tnom tuˈn ttz̈itpaj yol tiˈj colbil cye xjal tuˈn Cristo, bix mintiiˈ chˈin onbil ccyiikˈel cyuˈn ke xjal yaaˈn ocslal. Juˈ tzunj, ilxix tiˈj tuˈn t‑xiˈ kkˈoˈn onbil cyej t‑akˈanal Dios lu, tuˈntzen kakˈanan junx cyuya tuj cyaakˈen te kbalte tpocbal Cristo.

Jun tley Diótrefes yaaˈn baˈn

E xiˈ ntzˈiˈbena jun wuˈja cye ocslal jaaˈ taˈy, pero nuk wajxa e xiˈ nsmaˈna, cuma at jxin Diótrefes cyxola. Tajxin tuˈn tocxin te nejenel cyxol ocslal, bix juˈ tzunj min oc tbiˈnxin nyola. 10 Juˈ tzunj, ka ma chin pona cyxola, cxeˈl nkbaˈna cywitz ocslal jma tbinchaxin, tuˈn tchicˈajax ti ttenxin. Nyolenxin kaˈ yol wiˈja, pero ẍtakˈ. Bix yaaˈn nuk jaj lu, pero jax juˈx tcyˈixin tuˈn ttzaj tkˈoˈnxin cyposada t‑akˈanal Dios. Bix ka at ocslal cyaj tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈn cyposada t‑akˈanal Dios, mintiiˈ nxiˈ tkbaˈnxin cye tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈn cyposada, sino nuk n‑etz tlojoˈnxin ejeeˈ cyxol ke ocslal.

Jun tbanel tbinchben jxin Demetrio

11 Hermano, miˈn tzˈoc lpey tiˈj kaˈ, nuk oˈcx tiˈj baˈn. Kej xjal nchi binchan baˈn, te Dioske, pero kej xjal nchi binchan kaˈ, min cytzkiˈn Dios.

12 Kˈonx tonbila tej xin Demetrio. Cykilca xjal nchi yolen baˈn tiˈjxin. Junx taˈ tbinchbenxin tuyaj yol jaxxix, bix chicˈaj jiquen jun xjal. Jax juˈx weya, ntzkiˈna ka baˈn jun xjal, bix cytzkiˈna baˈn tuˈn toc ke cycˈuˈja tiˈj nyola.

Mancˈbil kˈolbebl

13 At nimtl waja txiˈ nkbaˈna tey, pero ncyˈiya tuˈn tcub ntzˈiˈbena twitz jun t‑xak uˈj. 14 Waja mas tuˈn npona tuyey tuˈn nyolena tuyey oj toc ncyeˈyena twitza tuj cabtl kˈij.

15 Tenxita tuj ttz̈yal. Kej ocslal tzalu cytzkiˈn twitza nxiˈ cykˈoˈn cykˈolbebl tey. Kˈonxa jun nkˈolbebla cye ocslal at tuyey, teeyle juun.

Bible Gateway Sponsors