A A A A A
Bible Book List

2.list Korintským 6Slovo na cestu (SNC)

Jakožto Boží spolupracovník vás snažně prosím: nepromarněte tu milost, které se vám od Boha dostalo!

Bůh říká : "V čas milosti jsem vyslyšel tvou modlitbu, v den záchrany jsem ti pomohl." Ten čas je tu právě teď - nezmeškejte ho! Den záchrany je dnes - nezaspěte ho!

Nikomu nechci svým jednáním zavdat příčinu k urážce, aby nevznikly nějaké pochybnosti o mém poslání.

4-5 Z celého mého způsobu života má každý poznat, že stojím ve službách Božích. Proto si nestěžuji na starosti, nouzi nebo potíže, bezesné noci, dřinu a hlad, útoky nepřátel, bití a vězení. Jako Boží spolupracovník to všechno snáším bez reptání.

Mou legitimací je bezúhonný život, trpělivost a přívětivost za všech okolností a pravdivé poznání. Všechny tyto schopnosti mi dává Duch Boží, k tomu upřímnou lásku a Boží sílu k hlásání pravdy.

Mou zbraní pro útok i pro obranu je mi dobré svědomí před Bohem i před lidmi.

8-10 to cítím.

11 Nic neskrývám, ani nepřikrašluji. Nikdo vás přece nemá raději než já!

12 Jestli mezi námi ještě stojí nějaká překážka, není to nedostatek mé lásky k vám, ale vaše výhrady ke mně.

13 Říkám vám to jako svým vlastním dětem: opětujte moji lásku stejnou měrou!

14 Nespolčujte se s nevěrci, to pro vás není dobrá společnost. Co může mít společného světlo s tmou, spravedlnost s bezprávím?

15 Je snad možné nějaké dorozumění mezi Kristem a ďáblem?

16 Dovedete si představit pohanské bůžky v křesťanském chrámě? A co jiného jsme, ne-li chrám živého Boha? Bůh řekl: "Budu žít uprostřed nich a mezi nimi bydlet, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem."

17 Proto také řekl: "Oddělte se a odejděte od nich, pryč od všeho nečistého. Jen tak vás přijmu za své,

18 abych byl vaším Otcem a vy mými syny a dcerami - praví všemocný Bůh."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes