A A A A A
Bible Book List

2.list Korintským 6 Bible 21 (B21)

Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece:

„V čas milosti jsem tě vyslyšel,
v den spásy jsem ti pomohl.“ [a]

Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď!

Srdce dokořán

Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních a hladověních, v čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou i pohanou, se špatnou i dobrou pověstí, jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako trestaní, smrti však unikající, 10 jako zarmoucení, stále se však radující, jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako nic nemající, a přitom všechno vlastnící.

11 Mluvíme k vám otevřeně, drazí Korintští, naše srdce je dokořán! 12 Nebyli jste námi nijak utlačováni – jste to vy, kdo potlačuje své city k nám. 13 Řeknu vám to jako vlastním dětem: Na oplátku se teď otevřete vy.

Chrám živého Boha

14 Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? 15 Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? 16 Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh:

„Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi.
Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“ [b]

17 Proto:

„Vyjděte z jejich středu a oddělte se,
praví Hospodin.
Nesahejte po ničem nečistém,
a přijmu vás.“ [c]
18 „Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery,
praví Všemohoucí Pán.“ [d]

Footnotes:

  1. 2.list Korintským 6:2 Iza 49:8
  2. 2.list Korintským 6:16 Lev 26:12; Jer 32:38; Eze 37:27
  3. 2.list Korintským 6:17 Iza 52:11
  4. 2.list Korintským 6:18 2.Sam 7:14
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes