Add parallel Print Page Options

Paulus ber om forbønn

En ting til, kjære søsken: Be for oss, slik at budskapet om Herren Jesus raskt når ut og menneskene kan vurdere det like høyt som dere gjorde. Be også til Gud at han må frelse oss fra onde og fiendtlige personer som nekter å ta imot budskapet. Det er ikke alle som tror på det vi sier. Herren Jesus er trofast mot det han har sagt! Han skal gjøre dere sterke og beskytte dere fra den onde[a]. Vi stoler på at Herren skal hjelpe dere både nå og i framtiden til å praktisere alt som dere lærer gjennom vår undervisning. Vi ber at Herren Jesus Kristus skal fylle dere med den kjærligheten som finnes hos Gud og den utholdenheten som han selv viste.

Advarsel mot dem som lever et uryddig liv

På oppdrag fra Herren Jesus Kristus oppfordrer vi dere, kjære søsken, å holde dere borte fra de troende som lever et uryddig liv og ikke vil å følge den undervisningen vi har gitt dere. Dere vet selv, at dere bør leve på samme måten som vi gjorde. Vi levde ikke noe uryddig liv da vi var hos dere. Vi forlangte aldri å få mat av noen, men betalte alle ting selv. Vi kjempet, slet og arbeidet dag og natt for at dere ikke skulle behøve å forsørge oss. Det hadde ikke vært galt av oss å be dere om hjelp, men vi ville gjennom handlingene våre gi dere et eksempel å følge.

10 Da vi var hos dere, ga vi dere følgende leveregel: ”Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise.” 11 Nå har vi hørt at det finnes slike blant dere som lever et uryddig liv. De arbeider ikke, men driver med helt andre saker. 12 På oppdrag av Herren Jesus Kristus gir vi derfor streng beskjed til disse personene om å slå seg til ro og begynne å arbeide, slik at de kan forsørge seg selv. 13 Dere andre, kjære søsken, bli ikke trett av å gjøre det som er godt.

14 Dersom noen nekter å være lydig mot det vi sier i dette brevet, opplys da alle om hvem det gjelder. Hold dere borte fra de personene, slik at de skammer seg. 15 Dere skal likevel ikke behandle noen som en fiende, men som en troende bror som trenger å bli vist til rette.

Et siste ønske

16 Vi ber at Herren Jesus, han som gir fred, skal fylle dere med sin fred uansett hva som enn skjer. Ja, Herren skal være med dere alle.

17 Her skriver jeg, Paulus, min hilsen, med egen hånd. Det gjør jeg i slutten av alle brevene mine, for å bevise at de virkelig kommer fra meg. Dette er min signatur.

18 Med ønske om at vår Herre Jesu Kristi godhet og kjærlighet må være med dere alle.

Footnotes

  1. 3:3 Eller: det onde.