Add parallel Print Page Options

Cẩn Thận về Các Giáo Sư Giả

Nhưng trong dân gian đã xuất hiện các tiên tri giả, cũng như giữa anh chị em sẽ có các giáo sư giả. Họ sẽ âm thầm gieo rắc những tà giáo vô cùng nguy hại, thậm chí chối bỏ cả Chúa là Ðấng đã mua chuộc họ, nên chuốc lấy sự hủy diệt nhanh chóng cho mình. Thế mà nhiều người còn đi theo lối sống dâm loạn bừa bãi của họ, và vì những kẻ ấy mà Ðạo thật[a] sẽ bị bôi bác. Do lòng tham họ sẽ dựng ra những chuyện dối trá để trục lợi anh chị em. Ðối với những kẻ đó, án phạt dành cho họ đã định sẵn từ lâu vẫn còn hiệu lực, và ngày hủy diệt của họ không còn bao lâu nữa.

Vì nếu Ðức Chúa Trời đã không dung thứ các thiên sứ phạm tội, nhưng ném họ vào ngục,[b] để bị xiềng trong ngục tối, chờ ngày phán xét; nếu Ngài đã không dung thứ thế giới xưa, mà đem nước lụt đến tiêu diệt thế giới gian ác đó, chỉ chừa lại tám người kể cả Nô-ê, người rao giảng sự công chính; nếu Ngài đã đoán phạt Sô-đôm và Gô-mô-ra bằng một cơn hủy diệt, biến chúng thành đống tro tàn để làm gương cho những kẻ có khuynh hướng sống gian ác sau nầy; và nếu Ngài đã giải cứu Lót, một người công chính, rất đau buồn vì nếp sống dâm loạn bừa bãi của những kẻ vô luân (vì người công chính ấy sống giữa họ, ngày qua ngày linh hồn công chính của ông bị giày vò khổ sở vì chứng kiến và nghe rõ những hành vi tội lỗi của họ), thì Chúa biết cách nào giải thoát những người tin kính khỏi cơn thử thách, và cách nào giữ những kẻ gian ác dưới sự trừng phạt, chờ ngày phán xét, 10 đặc biệt những kẻ chiều theo dục vọng ô uế của xác thịt và khinh dể quyền bính. Họ bạo trợn, ngang bướng, và không sợ nói phạm đến các đấng vinh hiển. 11 Ngay cả các thiên sứ, những đấng mạnh mẽ và quyền năng hơn họ, cũng không nhục mạ các đấng ấy khi buộc tội họ trước mặt Chúa. 12 Còn họ, họ như những thú vật không lý trí, sống theo bản năng, sinh ra để bị bắt và bị giết thịt. Họ bôi bác những gì họ không biết. Những thú vật kia bị giết chết thì họ cũng sẽ bị diệt vong. 13 Họ đã sống bằng gian ác, nên sẽ bị báo trả bằng gian ác. Họ xem sự ăn chơi chè chén giữa ban ngày là lạc thú. Họ là những đốm dơ và những tì vết, những kẻ lấy làm thích thú về sự gian dối của mình trong khi dự tiệc thông công với anh chị em. 14 Cặp mắt họ chứa đầy những tư tưởng dâm loạn ngoại tình và phạm tội mãi không biết chán; họ quyến dụ những người nhẹ dạ; lòng họ quen thói tham lam; họ đúng là những đứa con đáng bị nguyền rủa. 15 Họ đã bỏ đường ngay và đi lạc hướng, theo con đường của Ba-la-am con trai Bê-ô, là kẻ ham muốn tiền công làm điều bất chính; 16 nhưng ông ấy đã bị quở trách vì sự vi phạm mình: một con lừa câm đã nói tiếng người để ngăn trở sự điên rồ của tiên tri ấy.

17 Họ là những suối không nước và những đám sương mù bị bão tố cuốn đi; sự tối tăm mù mịt đã dành cho họ, 18 vì họ dùng những lời khoe khoang rỗng tuếch để quyến dụ những người vừa mới thoát khỏi tay những kẻ sống trong sai lạc hầu sa vào những ham muốn dâm ô của xác thịt. 19 Họ hứa hẹn sẽ đưa những người ấy đến tự do trong khi chính họ đang là những nô lệ của sự băng hoại; vì ai bị điều gì khống chế là nô lệ cho điều ấy. 20 Vì nếu họ đã thoát khỏi những ô uế của thế gian nhờ hiểu biết Chúa và Ðấng Giải Cứu của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ, mà bây giờ lại vướng mắc vào đó và bị thất bại nữa, thì tình trạng sau cùng của họ ắt trở nên tệ hại hơn lúc khởi đầu. 21 Vì thà họ không biết đường công chính còn hơn là biết rồi mà lại lìa bỏ điều răn thánh đã truyền cho mình. 22 Những gì đã xảy đến cho họ thật là đúng như câu châm ngôn nầy,

“Chó liếm lại đồ nó đã mửa,”

“Heo đã được tắm sạch lại lăn lóc trong vũng bùn.”Châm 26:11

Footnotes

  1. II Phi-rơ 2:2 nt: con đường chân lý
  2. II Phi-rơ 2:4 nt: tartaros ngục tối dành cho các thiên sứ, khác với hades hoặc gehenna