A A A A A
Bible Book List

2 Moseboken 34:6-35 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: ”Herren! Herren! – en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld, men låter ingen bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led.”

Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Han sade: ”Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så må Herren gå mitt ibland oss, fastän det är ett hårdnackat folk. Och förlåt oss vår synd och skuld och gör oss till din arvedel.”

Förbundet förnyas

10  Herren svarade: ”Se, jag sluter ett förbund: Inför hela ditt folk ska jag göra sådana under som inte har gjorts på hela jorden eller hos något folk. Och hela det folk som du är mitt ibland ska se Herrens gärning, för det som jag gör med dig är förunderligt stort. 11 Rätta dig efter det jag i dag befaller dig. Se, jag ska driva bort amoreerna, kananeerna, hetiterna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna för dig. 12  Ta dig till vara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig. 13  I stället ska ni bryta ner deras altaren, krossa deras stoder och hugga ner deras asherapålar[a]. 14  Du ska inte tillbe någon annan gud, för Herren heter Nitisk, en nitisk Gud är han. 15  Du ska inte sluta något förbund med invånarna i landet, eftersom de trolöst håller sig till sina gudar och offrar åt dem. När de då inbjuder dig kommer du att äta av deras offer. 16  Du kommer också att ta deras döttrar till hustrur åt dina söner, och när då deras döttrar trolöst håller sig till sina gudar kommer de också att förleda dina söner att trolöst hålla sig till dem.

17  Du ska inte göra några gjutna gudar åt dig.

18  Du ska fira det osyrade brödets högtid. I sju dagar ska du äta osyrat bröd, så som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden Aviv. Det var i månaden Aviv som du drog ut ur Egypten.

19  Allt som först kommer ut ur moderlivet är mitt, liksom allt förstfött av hankön bland din boskap, det må vara oxe eller får. 20  Men ett förstfött åsneföl ska du lösa ut med ett lamm, och om du inte vill lösa ut det ska du krossa nacken på det. Varje förstfödd bland dina söner ska du lösa ut. Ingen ska träda fram inför mitt ansikte med tomma händer.

21  Sex dagar ska du arbeta, men på sjunde dagen ska du vila. Också under plöjningstiden och skördetiden ska du ha vilodag.

22  Du ska fira veckohögtiden[b] när du skördar det första vetet och bärgningshögtiden[c] vid årets slut. 23  Tre gånger om året ska alla dina män träda fram inför Herren Gud, Israels Gud, 24 för jag ska driva undan folk för dig och utvidga ditt område. Ingen ska stå efter ditt land, när du tre gånger om året drar upp för att träda fram inför Herren din Guds ansikte.

25  Du ska inte offra blodet av mitt slaktoffer tillsammans med något som är syrat.

Påskhögtidens slaktoffer ska inte lämnas kvar över natten till morgonen.

26  Det bästa av din marks förstlingsfrukter ska du föra till Herren din Guds hus.

Du ska inte koka en killing i mjölken från dess mor.”

27  Herren sade till Mose: ”Skriv upp dessa ord åt dig, för i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel.” 28  Och han blev kvar där hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio budorden[d].

Strålglansen från Moses ansikte

29  När Mose sedan kom ner från Sinai berg och hade med sig vittnesbördets båda tavlor på vägen ner, visste han inte att hans ansiktes hy strålade[e] efter att han hade talat med Herren. 30 Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade. Och de var rädda för att komma nära honom. 31 Men Mose ropade till dem. Då vände Aron och församlingens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. 32 Sedan kom alla Israels barn fram till honom, och han gav dem alla de bud som Herren hade sagt honom på Sinai berg.

33  När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet[f]. 34 Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan tills han gick ut igen. När han kom ut, talade han till Israels barn det som han fått befallning om. 35 Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade, och Mose hängde slöjan över ansiktet igen tills han gick in för att tala med Herren.

Footnotes:

  1. 34:13 asherapålar   Symboler för fruktbarhetsgudinnan Ashera (se t ex Dom 6:25, Jer 17:2).
  2. 34:22 veckohögtiden   Hebr. shavuót, pingst (se 3 Mos 23:16f, 5 Mos 16:10f).
  3. 34:22 bärgningshögtiden   Hösthögtiden efter fruktskörden (se 3 Mos 23:24f, 5 Mos 16:13f).
  4. 34:28 de tio budorden   Ordagrant: ”de tio orden”. Se kap 20 och 5 Mos 5:6f.
  5. 34:29 strålade   Hebr. kéren kan också översättas ”horn” (så i Vulgata), en missuppfattning som gjort att Mose ibland avbildats med horn på huvudet.
  6. 34:33 en slöja för ansiktet   Används av Paulus i 2 Kor 3:13f som en bild för andlig blindhet.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

4 Moseboken 14:18 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

18  Herren är sen till vrede och rik på nåd, han förlåter missgärning och överträdelse men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Samuelsboken 15:29 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

29  Och den Härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, för han är inte en människa som ångrar sig.”

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Nehemja 9:17 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

17  De vägrade lyssna
    och tänkte inte på undren
        du gjort bland dem.
    De var hårdnackade och valde
        i sin upproriskhet en ledare
    för att vända tillbaka
        till sitt slaveri.
    Men du är en Gud som förlåter,
        nådig och barmhärtig,
            sen till vrede och stor i nåd.
    Du övergav dem inte,

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 86:5 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Du, Herre, är god och förlåtande,
    stor i nåd mot alla
        som ropar till dig.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 86:15 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

15  Men du, Herre,
        är en barmhärtig och nådig Gud,
    sen till vrede
        och stor i nåd och sanning.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 103:8 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

[a]Barmhärtig och nådig är Herren,
    sen till vrede och stor i nåd.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 145:8 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

[a]Herren är nådig och barmhärtig,
    sen till vrede och stor i nåd.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Joel 2:13 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

13  Riv sönder era hjärtan,
        inte era kläder,
    och vänd om till Herren er Gud,
        för han är nådig och barmhärtig,
    sen till vrede och stor i nåd,
        och han ångrar det onda.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Nahum 1:3 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Herren är sen till vrede
    men stor i kraft,
        han låter ingen gå ostraffad.
    Herren har sin väg
        i storm och oväder,
    och molnen är dammet
        under hans fötter.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes