16 Hästarna som Salomo köpte kom från Egypten och från Kue[a]. Kungens uppköpare hämtade dem från Kue till bestämt pris.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1:16 Kue   Handelsort vid Adana i Medelhavets nordöstra hörn.