A A A A A
Bible Book List

II Các Vua 3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Giê-hô-ram Trị Vì I-sơ-ra-ên

Năm thứ mười tám triều đại Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa, Giê-hô-ram[a] con của A-háp lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Giê-hô-ram trị vì mười hai năm tại Sa-ma-ri. Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, dù không như cha mẹ của ông đã làm, vì ông đã dẹp bỏ trụ đá thờ Ba-anh cha ông đã dựng. Tuy nhiên ông vẫn bám lấy những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, những điều đã gây cho dân I-sơ-ra-ên phạm tội. Ông không bỏ các tội ấy.

Chiến Tranh với Dân Mô-áp

Thuở ấy Mê-sa vua Mô-áp là vị vua có biệt tài nuôi chiên. Ông đã đồng ý cống nộp cho vua I-sơ-ra-ên một trăm ngàn chiên con và lông của một trăm ngàn chiên đực. Nhưng sau khi A-háp qua đời, vua Mô-áp nổi lên chống lại vua I-sơ-ra-ên. Vì thế Vua Giê-hô-ram kéo quân từ Sa-ma-ri ra đi và ra lịnh tổng động viên trong toàn cõi I-sơ-ra-ên. Ông sai sứ giả đến thưa với Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa rằng, “Vua Mô-áp đã nổi lên chống lại tôi. Ngài có thể đi với tôi để giúp tôi đánh dân Mô-áp không?”

Giê-hô-sa-phát đáp, “Tôi sẽ đi với ngài. Tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, các chiến mã của tôi cũng như các chiến mã của ngài.”

Kế đó ông hỏi, “Chúng ta sẽ tấn công qua ngả nào?”

Giê-hô-ram đáp, “Qua ngả Ðồng Hoang Ê-đôm.”

Vậy vua I-sơ-ra-ên, vua Giu-đa, và vua Ê-đôm kéo quân ra; nhưng họ đi lòng vòng mất bảy ngày. Bấy giờ cả đại quân và các súc vật đi theo đều không còn nước uống. 10 Vua I-sơ-ra-ên bèn nói, “Than ôi! Chẳng lẽ Chúa đã gọi chúng ta, cả ba vua, ra đây để nộp chúng ta vào tay dân Mô-áp sao?”

11 Nhưng Giê-hô-sa-phát nói, “Ở đây chẳng có vị tiên tri nào của Chúa để chúng ta có thể cầu vấn chăng?”

Một người trong bầy tôi của vua I-sơ-ra-ên tâu, “Thưa có Ê-li-sê con của Sa-phát, người thường xối nước cho Ê-li rửa tay, ở gần đây.”

12 Giê-hô-sa-phát nói, “Người nầy có lời của Chúa đó.” Vậy vua I-sơ-ra-ên, Giê-hô-sa-phát, và vua Ê-đôm đi xuống gặp Ê-li-sê.

13 Ê-li-sê nói với vua I-sơ-ra-ên, “Tôi với ngài có liên hệ gì chăng? Hãy đi cầu vấn các tiên tri của cha ngài hoặc các tiên tri của mẹ ngài.”

Nhưng vua I-sơ-ra-ên đáp, “Không đâu, vì Chúa đã gọi chúng tôi, cả ba vua, đến để nộp chúng tôi cho dân Mô-áp.”

14 Ê-li-sê đáp, “Nguyện Chúa các đạo quân hằng sống, Ðấng tôi phục vụ, chứng giám. Nếu tôi không kính trọng Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa, tôi đã chẳng coi ngài ra gì và cũng không tiếp ngài nữa. 15 Bây giờ hãy đem cho tôi một người khảy hạc cầm.”

Ðang khi người ấy khảy hạc cầm, tay Chúa giáng trên Ê-li-sê, 16 ông nói, “Chúa phán thế nầy, ‘Ta sẽ làm cho thung lũng nầy đầy những hố nước.’[b] 17 Chúa phán thế nầy, ‘Các ngươi sẽ không thấy gió hay mưa, nhưng thung lũng nầy sẽ đầy nước để các ngươi uống. Các ngươi, bò lừa, và súc vật của các ngươi sẽ uống.’ 18 Nhưng đó chỉ là việc nhỏ trước mặt Chúa, vì Ngài sẽ trao Mô-áp vào tay quý vị. 19 Quý vị sẽ đánh hạ các thành kiên cố và các đô thị quan trọng. Quý vị sẽ đốn những cây tốt, lấp mọi suối nước, rải đá phá hoại tất cả các cánh đồng phì nhiêu.”

20 Ngày hôm sau vào lúc dâng của lễ buổi sáng, thình lình nước từ hướng Ê-đôm đổ xuống cho đến khi cả miền tràn đầy nước.

21 Lúc ấy toàn dân Mô-áp đã được tin rằng các vua đã kéo quân đến tấn công họ, tất cả những ai có khả năng chiến đấu, từ người trẻ nhất cho đến người già nhất, đều được triệu tập, được trang bị vũ khí, và được đưa ra trấn giữ biên thùy.

22 Sáng sớm họ thức dậy, khi ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt nước, người Mô-áp thấy nước trước mặt họ trông đỏ như máu. 23 Họ nói với nhau, “Ấy là máu. Các vua kia chắc đã đánh nhau và giết nhau chết rồi. Bây giờ hỡi người Mô-áp, chúng ta hãy đi cướp của!”

24 Nhưng khi họ đến trại quân I-sơ-ra-ên, quân I-sơ-ra-ên trỗi dậy tấn công quân Mô-áp. Người Mô-áp bỏ chạy trước mặt người I-sơ-ra-ên. Quân I-sơ-ra-ên đuổi theo vào xứ Mô-áp, tiếp tục truy kích, và đánh giết họ. 25 Ðại quân của I-sơ-ra-ên đánh hạ các thành. Những cánh đồng phì nhiêu đều bị mỗi người trong các cánh quân đi qua ném vào một cục đá cho đến khi lấp đầy; mọi suối nước đều bị lấp ngăn, và mọi cây tốt đều bị đốn ngã. Chỉ có ở Ki-rơ Ha-rê-sết, nơi các vách thành làm bằng đá là còn lại, nhưng sau đó thành ấy cũng bị đội quân bắn đá đến bao vây và tấn công. 26 Khi vua Mô-áp thấy mình bị thất trận, ông dẫn một đạo quân gồm bảy trăm người cầm gươm, mở đường máu xông đến vua Ê-đôm, nhưng họ không thể nào xông đến được. 27 Ông ấy liền bắt đứa con trai đầu lòng của ông, tức đứa con sẽ nối ngôi ông, đem nó lên trên tường thành, và dâng nó làm của lễ thiêu. Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống trên I-sơ-ra-ên, nên họ rút lui khỏi vua Mô-áp mà trở về nước mình.

Footnotes:

  1. II Các Vua 3:1 cũng được gọi là Giô-ram (8:16)
  2. II Các Vua 3:16 ctd: Hãy đào những rãnh chứa nước trong thung lũng nầy (Trong tiếng Hê-bơ-rơ chỗ nầy không rõ nghĩa)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes