A A A A A
Bible Book List

2 Timoteo 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

ˈNéˉ e jmóˆnaaˈ téˈˋbaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ jó̱o̱ˋo̱, teáˋ sinˈˊ uøˈˊ e fɨˊ nɨsinˈˊ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e bíˋ e nɨcangɨ́ɨnˈˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ jaléˈˋ júuˆ e canʉ́ʉˈˉ e nɨcafáˈˉ jnea˜ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ fɨ́ɨngˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ lana e niˈéˈˆ dseaˋ jiéngˈˋ e júuˆ jo̱. Jo̱ ˈnéˉ jméeˈˆ lajo̱ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ ta˜ oˈˊ có̱o̱ˈ˜, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ li˜ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e niˈéˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ.

Jo̱guɨ jmeeˉ téˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨnˈˉ uíiˈ˜ e lɨnˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jaangˋ ˈléeˉ téˈrˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨiñˉ. Dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈléeˉ, e lajeeˇ e jmóorˋ ta˜, catɨ́ɨngˉ e nijmérˉ nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ jaangˋ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ fiir˜, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ fii˜bre ˈnéˉ e nijmiˈiáaiñˋ dsíiñˈˊ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱, faˈ jaangˋ dseaˋ cóoˋ bǿøˈ˜, jaˋ catɨ́ɨngˉ e niˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˈrˉ do fɨng song jaˋguɨ cajmitir˜ røøˋ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ e cóoˋ dseaˋ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱, faˈ jaangˋ dseaˋ jmóorˋ ta˜ jenuuˋ, catɨ́ɨmˉbre e niˈíñˈˋ guiéeˆ quiáˈrˉ laˈuii˜ mɨ˜ niróˋ jaléˈˋ e jnirˊ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, íiˋ oˈˊ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ lana, jo̱ lajo̱baˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉˋ e ningánˈˋ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ na.

Jo̱ contøøngˉ jmiguiénˈˊ oˈˊ jaléˈˋ e cangongɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ, i̱ dseaˋ i̱ cají̱ˈˊtu̱ laˈuii˜ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ; jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ e guiaˋ jnea˜ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ uíiˈ˜ e guiaaˉ júuˆ labaˈ e íinˈ˜n jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ, jo̱ jɨˋguɨ e ˈñúumˈ˜baa iuunˉ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ nɨcaˈléeˊ; dsʉˈ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e guiaaˉ la jaˋ lɨ́ɨˊ faˈ e jaˋ cuǿøngˋ lɨñiˊ dseaˋ dsʉco̱ˈ jaˋ jiéˈˋ sɨjnɨˊ quiáˈˉ. 10 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jmóoˋbaa téˈˋe có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ la e laco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ i̱ nilíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ nilíˈrˋ e nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ jo̱ nilɨseeiñˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ lata˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

11 Jo̱ dseángˈˉ e jábˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ la:
    Song nijú̱u̱ˉnaaˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ,
    jo̱baˈ nilɨse̱e̱ˉbaaˈ có̱o̱ˈr˜ lata˜ cajo̱.
12     Jo̱guɨ song jmooˉbaaˈ téˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e ngɨ́ɨngˋnaaˈ,
    jo̱baˈ niˈɨ́ˉbaaˈ íˈˋ røøˋ có̱o̱ˈr˜ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ.
    Jo̱guɨ song féˈˆnaaˈ e jaˋ cuíingˋnaaˈr,
    jo̱baˈ lajo̱b nijíñˈˉ cajo̱ e jaˋ cuíiñˋ jneaa˜aaˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jo̱.
13     Jo̱guɨ song jmooˉnaaˈ e jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ,
    dsʉˈ írˋ contøømˉ jmitirˇ jaléˈˋ e nɨcajíñˈˉ,
    co̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e jaˋ jmitir˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ.

Jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ e iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ

14 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, jmiguiénˈˊ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaléˈˋ júuˆ e nifáˈˆa la, jo̱ liúungˈ˜ jaléngˈˋ íˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e jaˋ güɨquíñˈˊ e tɨ́ɨngˊ júuˆ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ júuˆ. Dsʉco̱ˈ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ jaˋ e ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; jo̱ lɨco̱ˈ ˈléebˊ jo̱guɨ jmóoˋ e dsicamˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ núuˋ jaléˈˋ e jo̱. 15 Jo̱ jmeeˉ quijí̱ˉ carˋ ngocángˋ oˈˊ e nilɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ jmooˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nilíˋ ɨˈˋ lɨ́ɨnˈˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱guɨ éeˈ˜ røøˋ jaléngˈˋ dseaˋ júuˆ seaˋ contøøngˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 16 Jo̱guɨ jie˜ mɨˊ jmooˈˋ faˈ e quɨ́nˈˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ féˈˋ jaléˈˋ júuˆ e jaˋ uiing˜ seaˋ; dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱, eáangˊguɨ dsihuíiñˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜, 17 jo̱guɨ eáamˊ niˈrˊ jaléˈˋ e júuˆ ˈlɨˈˆ e erˊ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ jmohuɨ́ɨˊ e dsicuángˋ jmɨnáˉ. Jo̱ lajo̱b cangongɨ́ɨngˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Himeneo có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ siiˋ Fileto, 18 co̱ˈ i̱ dseaˋ gángˉ la nɨcacá̱rˉ fɨˊ gaˋ lajeeˇ e cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ lana nɨngɨrˊ féˈrˋ júuˆ e nɨcají̱bˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcajúngˉ. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ e féˈrˋ do, nɨcalɨgǿmˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ e júuˆ e seaˋ contøøngˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 19 Dsʉˈ Fidiéeˇ lafaˈ catá̱ˈrˉ co̱o̱ˋ tɨɨˉ fɨɨˋ quiáˈˉ ˈnʉ́ʉˊ e téˈˋ huǿøˉ e jaˋ niˈíingˉ, jo̱ e tɨɨˉ fɨɨˋ do lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ e júuˆ la e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ, jo̱ lalab féˈˋ: “Jo̱ nɨcuíimˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈrˉ”; jo̱guɨ féˈˋbɨ cajo̱: “Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ ˈnéˉ nitʉ́ˋbre e joˋ jmérˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e lamɨ˜ jmóorˋ do.”

20 Dsʉco̱ˈ faˈ co̱o̱ˋ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ seaˋ cuuˉ, o̱ˈ lajɨˋ e jmáiñˈˋ ta˜ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cunéeˇ o̱ˈguɨ có̱o̱ˈ˜ cuteeˋ, co̱ˈ seabˋ cajo̱ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ ˈmaˋ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ guóoˈ˜. Dsʉˈ e lɨɨng˜ e jmáiñˈˋ ta˜ do jmáiñˈˋ ta˜ mɨ˜ jmóorˋ jmɨɨ˜ laniingˉ, jo̱guɨ e lɨɨng˜guɨ e do jmáiñˈˋ ta˜ contøøngˉ. 21 Jo̱ song jaangˋ dseaˋ contøøngˉ jmɨˈúuiñˋ e laco̱ˈ jaˋ nitéiñˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ niˈuíiñˉ jaangˋ i̱ sɨˈíingˆ jo̱guɨ i̱ íingˆ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ Fidiéeˇbingˈ i̱ nijmeángˈˋ ta˜ írˋ e laco̱ˈ nijmérˉ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ.

22 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ jie˜ mɨˊ quɨ́nˈˋ jee˜ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e lɨtɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ sɨmingˈˋ có̱o̱ˈ˜ sɨmɨ́ˆ e jmóorˋ, jo̱ teáˋguɨ sinˈˊ uøˈˊ e jmóoˋ jmangˈˆ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, jo̱ e jáˈˉguɨ lɨ́ɨnˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e jmiˈneáangˋguɨˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ, jo̱guɨ e seengˋguɨˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ. Jo̱ jmeeˉ jaléˈˋ e jo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnángˈˊ Fidiéeˇ e ngocángˋ dsíirˊ. 23 Jo̱guɨ jie˜ mɨˊ quɨ́nˈˋ jee˜ jaléˈˋ júuˆ íiˊ e jaˋ uiing˜ seaˋ, co̱ˈ nɨñíˆbaˈ guiʉ́ˉ e jaléˈˋ e júuˆ jo̱ quié̱e̱ˊ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ jɨ́ɨmˋ. 24 Jo̱ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jaˋ cuǿøngˋ e ningɨ́rˉ ta˜ tɨ́ɨngˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ, co̱ˈ o̱ˈ lajo̱ e catɨ́ɨngˉ e nijmérˉ. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ jmérˉ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ, jo̱guɨ ˈnéˉ e quɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ jial niˈéˈrˉ dseaˋ, jo̱guɨ ˈnéˉ e féngˈˊ dsíiˊbre có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, 25 jo̱guɨ ˈnéˉ e jaˋ jmɨjløngˈˆ ˈñiaˈrˊ mɨ˜ liúiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jíiˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱, jangámˉ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e laco̱ˈ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do, jo̱guɨ e nijáˈˉ líiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, 26 jo̱ lajo̱baˈ niˈɨ́ɨˉtu̱ dsíirˊ røøˋ e laco̱ˈ nijmihuíingˉ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ, dsʉco̱ˈ íˋbingˈ i̱ lamɨ˜ ˈméˈˊ quiáˈrˉ e jmóorˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e iing˜ íˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes