A A A A A
Bible Book List

2 Timoteo 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

2 Timoteo

Jnea˜ Paaˉ, jo̱ jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ jmóoˋ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨnˊn, co̱ˈ lajo̱b iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Jo̱ laˈeáangˊ e nɨseenˉ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Jesús, jo̱baˈ Fidiéeˇ nɨcacuøˈrˊ jnea˜ e nilɨseenˉ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈrˉ e nɨcacuørˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ, Timoteo, co̱ˈ lɨnˈˊ lafaˈ jó̱o̱ˋo̱ i̱ eáangˊ iin˜n. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆnaaˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ táanˈˋ jo̱guɨ e nilíˋ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ ˈnʉˋ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉˋ e nilɨseenˈˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

ˈNéˉ guiáˉ dseaˋ júuˆ e˜ jaléˈˋ jmóoˋ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈr˜

Jo̱ laco̱o̱ˋ néeˈ˜ mɨ˜ fǿnˈˋn Fidiéeˇ, dséngˈˊ dsiiˉ ˈnʉˋ, Timoteo, jo̱ uǿøˋ jmɨ́ɨbˋ cuǿøˉø guiˈmáangˈˇ dseaˋ do uii˜ quíiˈˉ. Jo̱ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ jmóoˋo lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la cajméeˋ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quiéˉe, jo̱ tab˜ dsiiˉ e guiʉ́bˉ jmóoˋo jaléˈˋ e ta˜ jo̱ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ tó̱o̱bˋ dsiiˉ jial fɨˈíˆ calɨ́nˈˉ mɨ˜ caˈíˈˆ júuˆ rúˈˋnaaˈ, jo̱baˈ iim˜baa máangˊtú̱u̱ ˈnʉˋ caléˈˋ catú̱ˉ e laco̱ˈ nilɨˈiáangˋtu̱ dsiiˉ. Jo̱ tó̱o̱bˋ dsiiˉ cajo̱ e dseángˈˉ e lajamˈˉbaˈ teáˋ sinˈˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e ngocángˋ oˈˊ. Co̱ˈ laˈuii˜ cajméeˋ lajo̱ i̱ niyúngˈˊ quíiˈˉ i̱ siiˋ Loida jo̱guɨ niquíiˈˆ i̱ siiˋ Eunice, jo̱ tab˜ dsiiˉ e lajo̱b nɨlɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ cajo̱.

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, jmeáangˈ˜guɨˈ ta˜ lají̱i̱ˈ˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e cangɨ́ɨngˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ mɨ˜ caquidsiiˉ guóoˋo fɨˊ yʉ́ˈˆ moguíˈˆ. Dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ jaˋ cacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nijmóˆnaaˈ ˈgóˈˋnaaˈ, co̱ˈ cacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e ˈgøngˈˊ e laco̱ˈ quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ jo̱guɨ e nijmiˈneáangˋ rúˈˋnaaˈ jo̱guɨ e lajangˈˉ ɨˊ dsiˋnaaˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ. Jo̱baˈ jaˋ jmooˈˋ e ɨˈˋ lɨ́ɨnˈˉ e niguiáˈˆ júuˆ jaléˈˋ e cajméeˋ Fíiˋnaaˈ Jesús, o̱ˈguɨ jmooˈˋ ɨˈˋ lɨ́ɨnˈˉ uii˜ quiéˉe cajo̱ dsʉˈ uíiˈ˜ e sɨjnɨ́ɨnˇn fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ dsʉˈ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Dsʉˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e guiabˊ oˈˊ e niˈíinˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la íinˈ˜ jnea˜ uíiˈ˜ e guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ Fidiéeˇbingˈ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ bíˋ quiáˈrˉ jee˜ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨnˈˉ do. Jo̱ Fidiéebˇ dseaˋ i̱ caleáangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ jo̱ nɨcatǿˈrˉ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ dseángˈˉ lajangˈˆ niˈuíingˉnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ jmóoˋ jmangˈˆ e iiñ˜. Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nɨtɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋbaˈ e caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nijmérˉ lajo̱; dsʉˈ jaˋ cajméerˋ lajo̱ uíiˈ˜ e nɨcajmóˆooˈ e guiʉ́ˉ, co̱ˈ cajméerˋ lajo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b calɨˈiiñ˜ jo̱guɨ co̱ˈ eáamˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 10 Jo̱ lana Fidiéeˇ nɨcajmilir˜ e eáamˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, co̱ˈ casíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nileáiñˉ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ jo̱guɨ e caˈíimˉbre bíˋ quiáˈˉ ˈmóˉ cajo̱. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ do, cajmijnéengˋ Fidiéeˇ jee˜ jneaa˜aaˈ jial e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜.

11 Jo̱ Fidiéeˇbingˈ i̱ nɨcaˈnáangˉ jnea˜ e laco̱ˈ niguiaaˉ jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱guɨ e nɨcasíiñˋ jnea˜ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ jo̱guɨ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ tɨfaˈˊ i̱ eˊ jaléˈˋ e júuˆ jo̱. 12 Jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ e dsingɨ́ɨnˉn iihuɨ́ɨˊ lana. Dsʉˈ jaˋ jmóoˋo ɨˈˋ lɨ́ɨnˉn cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱, dsʉco̱ˈ dseángˈˉ lajamˈˉ nɨcuíinˋn Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ fɨˊ jaguóˆbre nɨcajáangˈ˜ ˈñiáˈˋa. Jo̱guɨ eáamˊ nɨta˜ dsiiˉ e quɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ e niˈméiñˉ jaléˈˋ ta˜ e nɨcangɨ́ɨnˋn quiáˈrˉ cartɨˊ mɨ˜ nijáaˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

13 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, jmeeˉ e quie̱ˊ nifɨˊ quíiˈˉ jaléˈˋ e nɨcaˈéeˉe ˈnʉˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ e quiáˈˉ jial teáangˉ dseaˋ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ jial jmiˈneáangˋ dseaˋ rúiñˈˋ. 14 Jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e seengˋ jee˜ jneaa˜aaˈ, jmeeˉ íˆ lají̱i̱ˈ˜ e juguiʉ́ˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨcaguiarˊ fɨˊ jaguóˈˋ.

15 Jo̱ nɨñíbˆ ˈnʉˋ guiʉ́ˉ e jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia catiúumˉbre jnea˜; jo̱ jee˜ íˋ quíingˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ siiˋ Figelo có̱o̱ˈ˜guɨ Hermógenes. 16 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e nilíˋ fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Onesíforo, dsʉco̱ˈ jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ cajmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜, co̱ˈ cajárˉ e jajmitíiˈr˜ dsiiˉ, jo̱guɨ jaˋ cajméerˋ ɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ uíiˈ˜ quiéˉe dsʉˈ uíiˈ˜ e sɨjnɨ́ɨnˇn. 17 Co̱ˈ mɨ˜ cagüéiñˉ fɨˊ la fɨˊ Roma, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b canaaiñˋ ˈnáiñˈˊ jnea˜ carˋ cadséiñˈˋ jnea˜, jo̱ jaˋ cajmiˈíñˈˊ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ lajeeˇ jo̱. 18 Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ i̱ Onesíforo do e nilíˋ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉneiñˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ jmɨɨ˜ e nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ nɨñíbˆ ˈnʉˋ guiʉ́ˉ e eáamˊ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do jneaa˜aaˈ lajeeˇ cataang˜naaˈ fɨˊ Éfeso.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes