A A A A A
Bible Book List

2 Tesalonicenses 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ uíiˈ˜ jneaˈˆ

Jo̱ lɨ˜ ngóoˊ cadséngˉguɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, féengˈ˜naˈ Fidiéeˇ uíiˈ˜ jneaˈˆ e laco̱ˈ jmɨnáˉguɨ niniˈˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ féengˈ˜naˈ dseaˋ do cajo̱ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ninúˉ e júuˆ do niˈímˈˋbre e ngocángˋ dsíirˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajmeeˉ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ canʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ cajo̱ e laco̱ˈ nileáiñˋ jneaˈˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ sooˋ dsíiˊ, co̱ˈ jaˋ lajɨɨngˋ dseaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dseángˈˉ jmitib˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ cuørˊ, jo̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜bɨr ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ nijmɨtúngˆ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ teáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ nijmɨˈǿiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ jaˋ nijmɨgǿøngˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Jo̱guɨ nɨsɨtaˇ dsiˋnaaˈ e Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ e jmooˋbaˈ jo̱guɨ e jméeˆbɨˈ jaléˈˋ e nɨcasíiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ do. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e líˈˆnaˈ jial tíiˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ bíˋ quiáˈrˉ e nitéˈˋnaˈ e féngˈˊ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ teáangˉnaˈ laco̱ˈguɨ cateáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ.

La guíimˋbaˈ ˈnéˉ e jméˉ dseaˋ ta˜

Jo̱ síiˈ˜guɨ́ɨˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, e jaˋ quɨngˈˆ yaang˜naˈ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ iing˜ jméˉ ta˜, co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e casíiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ jial dseángˈˉ ˈnéˉ nilɨseengˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcalɨsé̱ˋ jneaˈˆ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ; dsʉco̱ˈ jmoobˉ jneaˈˆ ta˜ lajeeˇ calɨsé̱ˋnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaˋ camɨ́ˆnaaˈ e niquiee˜naaˈ quiáˈˉ dseaˋ e jaˋ niquíˆnaaˈ quiáˈrˉ. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ cajmɨˈúungˋnaaˈ e cajmóˆnaaˈ ta˜ uǿøˋ jmɨ́ɨbˋ e laco̱ˈ jaˋ cacuǿøˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ. Dsʉˈ o̱faˈ jaˋ catɨ́ɨngˉnaaˈ e nimɨ́ɨˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ e nijmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jneaˈˆ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ calɨˈii˜naaˈ e niˈéeˆnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ jial dseángˈˉ ˈnéˉ jméeˆnaˈ tab˜. 10 Co̱ˈ mɨ˜ cataang˜ jneaˈˆ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, cacuǿøˆbaaˈ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ la e féˈˋ lala: Doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ iing˜ jméˉ ta˜, jaˋ cuǿˈˆnaˈr e nidǿˈrˉ. 11 Dsʉˈ lanaguɨ nɨcalɨneb˜ jneaˈˆ e seemˋ ˈnʉ́ˈˋ e fɨ́ngˈˉnaˈ jméeˆnaˈ ta˜, jo̱ lɨco̱ˈ tɨˊ óoˊnaˈ e quíingˈ˜naˈ lɨ˜ jaˋ catɨ́ɨmˉbaˈ. 12 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ nisíiˈ˜naaˈr, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, e güɨjméeˋbre ta˜ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱ lajo̱baˈ nilíˈrˋ jaléˈˋ e ˈnérˉ lajeeˇ e taaiñ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

13 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jie˜ mɨˊ tʉ́ˋnaˈ e jmooˋnaˈ e guiʉ́ˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ.

14 Jo̱guɨ song seengˋ jaangˋ lajeeˇ ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ nʉ́ʉˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e féˈˋ jneaˈˆ e fɨˊ ni˜ jiˋ la, jo̱baˈ quie̱ˋnaˈ cuente røøˋ i̱˜ íˋ jo̱ joˋ sɨcøøngˆguɨ yaang˜naˈ có̱o̱ˈr˜, jo̱ lajo̱b i̱ dseaˋ íˋ nilíˋ ɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e jmóorˋ do. 15 Dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ jo̱ ˈníˈˋ nimáang˜naˈre cajo̱, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ føngˈˆnaˈr jial laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e nilɨseemˋbre lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la catɨ́ɨngˉ e føngˈˆnaˈ jaangˋguɨ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Júuˆ lɨ˜ cadséngˉ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ seengˋ fɨˊ Tesalónica

16 Jo̱ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ i̱ cuøˊ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ güɨjméeˋbre lajo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ contøøngˉ có̱o̱ˈ˜ doñiˊ eeˋgo̱ jmooˋnaˈ; jo̱guɨ güɨlɨseemˋ dseaˋ do contøøngˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱.

17 Jnea˜ Paaˉ jmoˈˊo e júuˆ guicó̱o̱ˈˇ e catɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ la có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóoˋo. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ lanabaˈ e tɨ́ɨnˋn jmóoˋo có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ jiˋ quiéˉe caguieeˉguɨ cajo̱ e laco̱ˈ lɨñiˊ dseaˋ e jneab˜ dseaˋ jmoˈˊo. 18 Jo̱ güɨˈíibˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lajaléngˈˋnaˈ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ tɨ́ˋ tú̱ˉ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Tesalónica.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes