A A A A A
Bible Book List

2 Tesalonicenses 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

2 Tesalonicenses

Jnea˜ Paaˉ, co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Silvano jo̱guɨ Timoteo, jmoˈˊnaaˈ e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dseaˋ neáangˊnaˈ fɨˊ na fɨˊ Tesalónica, i̱ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Fidiéebˇ niquidsiˊ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ røøngˋ dseeˉ

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, yejí̱bˉ ˈnéˉ cuǿøˈ˜naaˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ uii˜ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ lajo̱b catɨ́ɨngˉ ˈnéˉ jmóˆnaaˈ, co̱ˈ eáangˊguɨ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ jo̱guɨ eáangˊguɨ jmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ cajo̱. Jo̱ lajo̱baˈ féˈˋnaaˈ júuˆ uii˜ quíiˉnaˈ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e iáangˋ dsiˋbaaˈ; jo̱ féˈˋnaaˈ e tébˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ teáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jáˈˉbɨ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱ jalíˋ lɨ˜ móoˉnaˈ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e jmángˈˋ dseaˋ gaˋ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ e cuíingˋnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b cuøˊ li˜ e dseángˈˉ røøbˋ quidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ laˈeáangˊ e iihuɨ́ɨˊ e íingˈ˜naˈ do, lajo̱baˈ nitɨ́ngˉnaˈ e Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ.

Co̱ˈ Fidiéeˇ laco̱ˈ catɨ́ɨmˉ jmóorˋ, jo̱baˈ nicuǿˈrˉ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cuøˈˊ iihuɨ́ɨˊ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ móoˉnaˈ iihuɨ́ɨˊ lana, Fidiéebˇ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ e joˋ nidsingɨ́ɨngˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ iihuɨ́ɨˊ, jo̱guɨ lajo̱bɨ jneaˈˆ cajo̱, joˋ nineˋnaaˈ iihuɨ́ɨˊ. Jo̱ jaléˈˋ e la nidsijéeˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles i̱ ˈgøngˈˊ quiáˈrˉ, jo̱ nijgiáaiñˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e quíiñˈ˜ jee˜ niingˉ jɨˋ. Jo̱ nijáarˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nicuǿˈrˉ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ iing˜ jmicuíingˋ Fidiéeˇ o̱ˈguɨ jíiˈr˜ júuˆ quiáˈˉ jial nileángˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ íˋbingˈ niˈíngˈˋ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ mɨ˜ nijúuiñˉ e joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ tíiñˈ˜, co̱ˈ huí̱i̱bˉ eáangˊ niˈnáiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ e laniingˉ ˈgøngˈˊ dseaˋ do. 10 Jo̱ lajo̱b nilíˋ mɨ˜ nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ ie˜ jo̱, jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ nijmɨˈgóˋbre dseaˋ do jo̱guɨ nijmiféiñˈˊ dseaˋ do cajo̱; jo̱guɨ lajo̱bɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, lajo̱b nijméeˆnaˈ, co̱ˈ eáamˊ jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉnaˈ lajaléˈˋ júuˆ e nɨcaguiáˆnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ.

11 Jo̱baˈ eáamˊ féngˈˋnaaˈ Fidiéeˇ uii˜ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naaˈre e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ e nilɨseengˋnaˈ røøˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jméˉ dseaˋ i̱ nɨcatǿˈrˉ e niˈuíiñˈˉ do dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naaˈre e nijmɨcó̱o̱ˈ˜bre ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ e ˈgøiñˈˊ do e laco̱ˈ guiʉ́bˉ niˈuíingˉ jaléˈˋ e iing˜ ˈnʉ́ˈˋ jméeˆnaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ ta˜ jmooˋnaˈ laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 12 Jo̱ féngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ lana e laco̱ˈ eáamˊ nijmɨˈgóˋ dseaˋ Fíiˋnaaˈ Jesús laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ Fíiˋnaaˈ Jesús eáamˊ nijmɨˈgórˋ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Jo̱ nilíˋ jaléˈˋ e jo̱ dsʉco̱ˈ eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes