Add parallel Print Page Options

JCABˈ WUJ RI XTAK PABLO RIQˈUI TIMOTEO

Pablo tijtak rutzil jwich Timoteo

In Pablo, in jtakoˈn Kakaj Jesucristo, chaˈlquin jwiˈl Kakaj Dios jwiˈl jilon raj chwij chi jbˈij rechak cristian chirij jun tzilaj cˈaslemal ri bˈil jwiˈl chi tijyeˈ rechak yak cristian ri juntakchak riqˈui Kakaj Jesucristo. Tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awe Timoteo ri at lokˈlaj incˈajol chirij Kakaj Jesucristo.

Chwaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawe, tril cˈur awch y tijyeˈ utzil laj awanm.

Tibˈijsaj re Timoteo chi mi jquibˈaj ranm

In atincuxtajiˈ laj inyolj chi lakˈj chi lakˈabˈ cuando inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios ri quiek laj jkˈabˈ win chi jbˈanic nen raj tambˈan y tancˈomowajiˈ re chawij y in wetamiˈ chi taˈ etzltak noˈj laj wanm chapcaˈ xantak immam intitˈ ojrtaktzij. Y ticuxtajiˈ inwiˈl chi subˈlaj xatokˈ cuando xatcan inyeˈ awicˈan y lajori rajti wanm twil awch pire tiquiˈcot chic wanm. Ticuxtaj inwiˈl chi kes tzˈet cubˈuliˈ achˈol chirij Kakaj Jesucristo chapcaˈ trantak atitˈ Loida pach anan Eunice. Riˈ rechak nabˈe xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo chawch at y cubˈuliˈ inchˈol chi jilon tabˈan at lajori.

Jwiˈliˈli tancuxtajbˈi chawe chi rajwaxiˈ riqˈui nojel awanm tacoj acwinel ri xsipaj chawe jwiˈl Kakaj Dios cuando xinyeˈ inkˈbˈ chabˈ. Jwiˈl Kakaj Dios xyeˈ Lokˈlaj Jsantil chike maˈ pire taˈ titzaakwiˈ kachˈol, pirechiˈ tiwaˈx jcowil kanm, pirechiˈ ojlokˈintak y pirechiˈ maˈ tikabˈan lawiˈ chikaj oj tikabˈantak.

Jwiˈliˈli mat qˈuixibˈ chi jyolic chi tzˈetiˈ juntir ri xan Kakaj Jesucristo cuando xwaˈx neri wich ulew. Ni mat qˈuixibˈ inwiˈl, jwiˈl win prexil y tijin tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Pero at, cuy juntir cˈax ri tibˈansaj chawe jwiˈl atiˈ jun chwij chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Cuy juntir li, laˈ jcwinel Kakaj Dios ri yeˈl chawe. Riˈ Kakaj Dios xojcolow laj jkˈabˈ kamac y xojjsiqˈuij pire xojjtos pire re, pero maˈ jwiˈl taˈ bˈanal tzitaklaj noˈj kawiˈl, jwiˈliˈ jilon chomorsal jwiˈl cuando ajquiˈ chi ran caj pach ulew chi tijyeˈ rutzil ranm chike ri ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo.

10 Kakaj Dios xcˈutaˈ chikawch chi xyaˈ rutzil ranm chike jwiˈl xyuk Kakaj Jesucristo wich ulew, ri ajcolol ke ri xesan jcwinel man camic y jwiˈl tzilaj jtaquil chirij xcˈut chikawch chi wiˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

11 Y riˈ tzilaj jtaquil li chirij Kakaj Jesucristo ri xinjtak Kakaj Dios chi jbˈij rechak cristian y xinjcoj pire takoˈn y xinjcoj pire ajtijonl. 12 Jwiˈliˈli in onque cˈax tijin tantij lajori, pero taˈ inqˈuixibˈ jwiˈl wetamiˈ nen quiek chirij cubˈulwiˈ inchˈol. Tzˈetel tzˈet wetamiˈ chi Kakaj Jesucristo wiˈ jcwinel chi jchajaj juntir ri jachal jwiˈl laj inkˈbˈ asta titaw kˈij tipe chic.

13 Timoteo, takej jbˈanic ri tzˈetel tijon ri ximbˈij chawe chi jcˈutic chi cubˈuliˈ achˈol chirij Kakaj Jesucristo laj acˈaslemal y atlokˈiniˈ jwiˈl atchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo. 14 Cowirsaj awanm laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj kanm pire maˈ taqˈuex jcholajl tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri takalcat jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈijc.

15 At awetamiˈ chi juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Asia xincaniˈ jyeˈtak wicˈan y chijxoˈlak rechak wiˈtakaˈ Figelo pach Hermógenes. 16 Pero chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl tril cˈur jwichak yak ri wiˈtak laj richoch Onesíforo jwiˈl re qˈuilaj bˈwelt xyeˈ jcowil wanm y taˈ xqˈuixibˈ inwiˈl onque win prexil. 17 Onesíforo xike cuando xtaw Roma, xoc il chi intoquic asta xinjtaˈna.

18 Chwaj chi tiilsaj cˈur jwich jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl cuando titaw kˈij re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. At awetamiˈ chi Onesíforo subˈlaj xojtˈoˈw li tilmit Éfeso.