Add parallel Print Page Options

Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios chikij

Jilonri tikabˈijbˈi chawechak, atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios chikij pire titaw tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo lak juntir luwar pire ticojsaj jkˈij jwiˈlak cristian chapcaˈ xaan chaxoˈlak. Y chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire ojcolmajtak laj jkˈabˈak mak etzltak cristian jwiˈl maˈ juntir taˈ cristian cubˈul jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo. Kes tzˈetel tzˈet Kakaj Jesucristo ri Kajawl tranaˈ ri bˈil jwiˈl, re tijcowirsajiˈ awanmak y atjchajajtakaˈ pire maˈ atkejtak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl. Cubˈuliˈ kachˈol chirij Kakaj Jesucristo chi atak tijin tabˈantak ri bˈil chawechak kawiˈl. Y tatakejtakaˈ jbˈanic lawiˈ ri xkabˈijbˈi chawechak.

Chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl titˈoˈw awechak chi retemaj nen mo alokˈajcak tran Kakaj Dios y atjtˈoˈtak chi jcuyic juntir chapcaˈ xan Kakaj Jesucristo.

Rajwaxiˈ ojchacuntak

Atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl tikabˈijbˈi chawechak chi tatos aybˈak chirij jun ajtakel re Kakaj Jesucristo ri pur sakˈor y taˈ tran nen tijbˈij kacˈutuˈn ri bˈil chawechak kawiˈl.

Atak awetamakiˈ chi rajwaxiˈ tabˈantak chapcaˈ xkabˈan oj, taˈ xkasakˈoraj kibˈ chawchak. Taˈ xojwaˈx chaxoˈlak miti xojchacunc, taˈ xkatij wa miti xkatoj. Cuando xojchacunc, xkacojaˈ kachokˈbˈ li chac, xojchacuniˈ chi lakˈj chi lakˈabˈ chi jchˈequic kaw jwiˈl taˈ chikaj tiel cˈax jono chawechak chi katzukic. Onque wiˈ jcowil káchiˈ roj xkatzˈonaj kaw chawechak, pero oj riˈ chikaj tikacˈut chawchak chi rajwaxiˈ jilon tabˈan atak. 10 Cuando xojwaˈx aacˈlak, xkabˈijiˈ chawechak jilonri: Nen jun cristian taˈ raj tichacunc, taˈ nen tijtij, xojcheˈ.

11 Jilonri xkabˈij chawechak jwiˈlke taliˈ jtaquil kawiˈl chi wiˈ jujun chaxoˈlak pur sakˈortak, xike tijlatzˈabˈsaj jwichak chi jbˈanic ri taˈ yeˈl luwar rechak. 12 Laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl tikabˈijbˈi chi rajwaxiˈ tichacuntak pi jcholajl y jchˈequeˈ kelen rechak.

13 Atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, mi qˈuistaj awanmak chi jbˈanic utzil. 14 Wi wiˈ jono chawechak taˈ tran lawiˈ ri xkabˈijbˈi chawechak li man wuj ri, cojtak retal, ma pachijtak pire tiqˈuixibˈwiˈ 15 y ma contrijtak, chˈabˈejtak pi utzil y yeˈtak jnoˈj chapcaˈ jun awechˈelxicak.

Qˈuisbˈire man wuj ri

16 Chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl ri ajyeˈl utzil, tijyeˈ utzil laj awanmak nojel bˈwelt y tiwaˈx aacˈlak atak juntir.

17 In Pablo, tantzˈibˈajbˈi jun rutzil awchak laˈ inkˈbˈ, riˈ ri retal mak inwuj ri tantzˈibˈajbˈic. Y jilonli jtzˈibˈaj tambˈan.

18 Chwaj chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak atak juntir.