A A A A A
Bible Book List

2 Samuelsboken 23 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Davids sista ord

23 Dessa var Davids sista ord:David, Isais son, talar.David, den som Gud gav en sådan underbar framgång.David, smord av Jakobs Gud, David, Israels sångare och diktare.

Herrens Ande talade genom mig, och hans ord var på min tunga.

Israels klippa sa till mig: 'En ska komma, som ska regera rättfärdigt.

Han ska vara som morgonens ljus, ja, som en klar morgon utan ett moln, som friskheten i det gröna gräset när det växer fram'.

Det är min familj han har utvalt! Ja, Gud har ingått ett evigt förbund med mig.Hans avtal är evigt, slutgiltigt och beseglat. Han ska se till att jag alltid är trygg och har framgång.

Men de gudlösa är som törnen som kastas bort.

Den som vill komma åt törnen måste ha skarpa verktyg att hugga ner dem och bränna dem där de faller.

Davids hjältar

Här följer namnen på Davids hjältar. Joseb-Bassebet från Takemon var den främste av 'de tre'. I en strid dödade han en gång åttahundra man med sitt spjut.

Närmast honom kom Eleasar, Dodis son och sonson till Ahoi. Han var en av tre män som tillsammans med David höll tillbaka filisteerna den gången när resterna av Israels armé flydde.

10 Han dödade filisteer ända tills hans hand inte längre orkade lyfta svärdet. Herren gav honom en stor seger den dagen. Resten av armén återvände, men bara för att ta byte.

11-12 Sedan kom Samma, son till Age från Harar. En gång, när alla hans män övergav honom och flydde under ett av filisteernas anfall, ställde han sig mitt på en ärtåker. Ensam slog han tillbaka filisteerna, och Gud gav även honom en stor seger.

13 En dag under skördetiden, när David bodde i Adullams grotta och filisteerna var vid Refaimsdalen, fick han besök av tre män som alla var bland de trettio förnämsta av Davids män.

14 David var just då inne i befästningen, och filisteerna i Betlehem.

15 David råkade säga: Jag längtar så efter det goda vattnet från brunnen vid stadsporten!

16 Då bröt sig de tre männen genom filisteernas linjer, hämtade upp vatten ur brunnen och tog det med till David. Men han vägrade att dricka det. I stället hällde han ut det inför Herren.

17 Nej, min Gud, utropade han. Jag kan inte dricka det! Dessa tre män har riskerat sina liv, och detta kunde ha varit deras blod! Sådana var Davids hjältar!

18-19 En av dem, den modigaste, var Abisai, Joabs bror. Vid ett tillfälle mötte han trehundra fiender ensam och dödade dem allesammans. Det var genom sådana bragder som han blev lika berömd som 'de tre

20 Där fanns också Benaja, Jojadas son, en modig soldat från Kabseel. Benaja dödade två av moabiternas bästa män.

21 En annan gång gick han ner i en håla en snöig dag och dödade ett lejon. Beväpnad bara med en klubba dödade han vid ett annat tillfälle en egyptisk krigare, som hade ett spjut. Han vred det ur egyptierns hand och dödade honom med det.

22 Detta var några av de bragder som gav Benaja nästan lika stort rykte som de tre främsta hjältarna.

23 Han var en av de främsta bland 'de trettio

24-39 Asael, Joabs bror, var också bland De trettio. De andra var:Elhanan, Dodos son från Betlehem,Samma från Harod,Elika från Harod,Heles från Pelet,Ira, Ickes son från Tekoa,Abieser från Anatot,Mebunnai från Husat,Salmon från Ahoa,Maherai från Netofa,Heleb, Baanas son från Netofa,Ittai, Ribais son av Benjamins stam från Gibea,Benaja från Pirgaton,Hiddai från Gaas dalar,Abi-Albon från Arabat,Asmavet från Barhum,Eljaba från Saal-Bon,Jasens söner,Jonatan,Samma från Harar,Ahiam, Sarars son från Harar,Elifelet, Ahasbais son från Maaka,Eliam, Ahitofels son från Gilo,Hesro från Karmel,Paarai från Arabat,Jigeal, Natans son från Soba,Mibhar, Hagris son,Selek från Ammon,Naharai, Joabs vapendragare från Beeron,Ira från Jattir,Gareb från Jattir,hetiten Uria,allt som allt trettiosju stycken.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes