Add parallel Print Page Options

Nangin Hari si David sang Israel(A)

Nagkadto ang tanan nga tribo sang Israel kay David sa Hebron kag nagsiling, “Mga kadugo mo kami. Halin sang una, bisan sang si Saul pa ang amon hari, ikaw ang nagapangulo sa mga Israelinhon sa pagpakig-away. Kag nagsiling ang Ginoo sa imo, ‘Atipanon mo ang akon katawhan nga mga Israelinhon pareho sa isa ka manug-atipan sang mga karnero. Ikaw ang mangin pangulo nila.’ ”

Gani didto sa Hebron, naghimo si David sang kasugtanan sa mga manugdumala sang Israel sa presensya sang Ginoo, kag ginhaplasan nila sang lana ang ulo ni David sa pagpakita nga siya na ang hari sang Israel. Nagaedad si David sang 30 ka tuig sang nangin hari siya, kag naghari siya sa sulod sang 40 ka tuig. Pito ka tuig kag anom ka bulan ang iya paghari sa Juda samtang nagaestar siya sa Hebron, kag 33 ka tuig ang iya paghari sa bug-os nga Israel kag Juda samtang nagaestar siya sa Jerusalem.

Ang Pag-agaw ni David sa Jerusalem

Isa ka tion, naglakat si David kag ang iya mga tinawo sa Jerusalem sa pagsalakay sa mga Jebusnon nga nagaestar didto. Nagsiling ang mga Jebusnon kay David, “Indi gid kamo makasulod diri sa Jerusalem! Bisan ang mga bulag kag mga piang makapugong sa inyo sa pagsulod.” Amo ato ang ila ginsiling, kay naghunahuna sila nga indi gid makasulod sila ni David. Pero naagaw gid man nila ni David ang mabakod nga kuta sang Zion, nga gintawag sang ulihi nga Banwa ni David.

Sang wala pa masulod ni David ang Jerusalem, nagsiling siya sa iya mga tinawo, “Didto kamo agi sa alagyan sang tubig agod makasulod kamo sa Jerusalem kag mapierdi ninyo ang mga Jebusnon nga daw sa mga piang kag mga bulag. Kontra ko gid sila!” Amo ina nga may hulubaton nga nagasiling, “Indi makasulod ang mga bulag kag mga piang sa balay sang Ginoo.”

Sa tapos maagaw ni David ang Zion, didto siya nag-estar, kag gintawag niya ato nga Banwa ni David. Ginpadugangan niya ini sang pader sa palibot halin sa manubo nga parte sang banwa.[a] 10 Naggamhanan nga naggamhanan si David, tungod kay ginabuligan siya sang Ginoong Dios nga Makagagahom.

11 Karon nagpadala si Haring Hiram sang Tyre sang mga mensahero kay David kaupod ang mga panday kag mga mason, lakip ang mga kahoy nga sedro, agod patindugan si David sang palasyo. 12 Kag nareyalisar ni David nga ang Ginoo ang nagbutang sa iya nga hari sa Israel kag nagpauswag sang iya ginharian para sa iya katawhan nga mga Israelinhon.

13 Sang magsaylo si David sa Jerusalem halin sa Hebron, madamo pa gid ang iya ginpangasawa; ang iban sa ila iya mga suluguon, kag nagdugang pa gid ang iya mga anak. 14 Amo ini ang mga ngalan sang iya mga anak nga lalaki nga natawo sa Jerusalem: Shamua, Shobab, Natan, Solomon, 15 Ibhar, Elishua, Nefeg, Jafia, 16 Elishama, Eliada, kag Elifelet.

Ginpierdi ni David ang mga Filistinhon(B)

17 Sang mabalitaan sang mga Filistinhon nga si David ang ginpili nga hari sa Israel, gintipon nila ang tanan nila nga mga soldado sa pagdakop sa iya. Pero nabalitaan ato ni David, gani nagkadto siya sa isa ka mabakod nga kuta. 18 Karon, nagkampo ang mga Filistinhon sa Kapatagan sang Refaim. 19 Gani nagpamangkot si David sa Ginoo, “Salakayon bala namon ang mga Filistinhon? Ipapierdi mo bala sila sa amon?” Nagsabat ang Ginoo sa iya, “Huo, lakat kamo, kay ipapierdi ko gid sila sa inyo.”

20 Gani nagkadto sila ni David sa Baal Perazim, kag didto ginpierdi nila ang mga Filistinhon. Nagsiling dayon si David, “Ginlaglag sang Ginoo ang akon mga kaaway nga daw sa ginsalakay sang mabaskog nga baha, kag nakita ko ini mismo.” Amo ina kon ngaa gintawag ato nga lugar nga Baal Perazim.[b] 21 Ginbayaan sang mga Filistinhon ang ila mga dios-dios didto, kag gindala ini ni David kag sang iya mga tinawo.

22 Nagbalik liwat ang mga Filistinhon kag nagkampo sa Kapatagan sang Refaim. 23 Gani nagpamangkot liwat si David sa Ginoo, kag nagsabat ang Ginoo, “Indi kamo magderetso salakay sa ila kundi libuti ninyo sila kag salakaya malapit sa mga kahoy nga balsam. 24 Kon mabatian ninyo ang daw martsa sang mga soldado sa ibabaw nga parte sang mga kahoy nga balsam, magdali-dali kamo sa pagsalakay kay amo ina ang tanda nga nagapanguna ako sa inyo sa pagsalakay sa mga Filistinhon.” 25 Gani gintuman ni David ang ginsugo sang Ginoo sa iya, kag ginpamatay nila ang mga Filistinhon halin sa Geba[c] hasta sa Gezer.

Footnotes

  1. 5:9 manubo nga parte sang banwa: sa Hebreo, Millo. Indi klaro ang buot silingon sini.
  2. 5:20 Baal Perazim: buot silingon sa Hebreo, ang Ginoo nga nagsalakay.
  3. 5:25 Geba: Amo ini sa Hebreo. Sa Septuagint kag sa 1 Cro. 14:16, Gibeon.