A A A A A
Bible Book List

2 Sámuel 5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Dávid egész Izráel és Júda királya lesz

Ezután Izráel összes törzsei Dávidhoz gyülekeztek, Hebronba. Azt mondták neki: „Dávid, mi valamennyien a testvéreid vagyunk! Már Saul királysága idején is te vezetted győzelemre csapatainkat! Az Örökkévaló, mondta neked: »Te leszel a pásztora népemnek, Izráelnek. Te fogsz uralkodni Izráel fölött.«”

Összegyűltek hát a királyhoz, Hebronba Izráel összes idős vezetői. Dávid pedig szövetséget kötött velük az Örökkévaló jelenlétében. A vezetők akkor egész Izráel királyává kenték Dávidot.

Harminc éves volt Dávid, amikor trónra lépett, és 40 évig uralkodott. Hebronban 7 és fél évig volt Júda királya, azután Jeruzsálemben további 33 évig uralkodott egész Izráel és Júda fölött.

Dávid fővárossá teszi Jeruzsálemet

Dávid király fölvonult seregével, hogy elfoglalja Jeruzsálemet a jebúsziaktól, akik akkoriban azon a vidéken laktak. A városban a jebúsziak biztonságban érezték magukat, és azt hitték, hogy Dávid soha nem tudja elfoglalni városukat. Gúnyolódva lekiabáltak a falakról: „Ide ugyan be nem jössz Dávid! Még a sánták és vakok is elűznek innen!” Dávid és serege mégis elfoglalta Sion sziklavárát, és abból lett Dávid városa.

Mielőtt katonái azon a napon ostromra indultak, Dávid ezt mondta nekik: „A vízcsatornán keresztül nyomuljatok fel a városba, és vágjátok a jebúszi »sántákat és vakokat«, mert megvetik Dávidot!”

Innen származik a mondás: „Vakok és sánták ne jöjjenek a házba!”[a]

Az izráeli sereg elfoglalta Jeruzsálemet. Dávid a sziklavárban telepedett le, amelyet „Dávid városának” nevezett, és építkezni kezdett a városban Millótól fogva befelé.[b] 10 Dávid hatalma és királyságának ereje egyre növekedett, mert az Örökkévaló, a Seregek Istene vele volt, és segítette.

11 Tírusz királya, Hírám elküldte Dávidhoz a követeit. Azután küldött ácsmestereket és kőfaragókat is, hogy építsenek Dávidnak királyi palotát. Ehhez még a cédrusfa-gerendákat is Hírám szállította. 12 Ekkor értette meg Dávid, hogy az Örökkévaló erősítette meg, hogy uralkodjon egész Izráel fölött, és országát is felvirágoztatta, Izráel[c] népének javára.

13 Miután Dávid Hebronból Jeruzsálembe költözött, feleségei mellé még további feleségeket és ágyasokat vett, akiktől fiai és leányai születtek. 14 Ezek a fiai születtek Jeruzsálemben: Sammúa, Sóbáb, Nátán, Salamon, 15 Jibhár, Elisúa, Nefeg, Jáfía, 16 Elisáma, Eljádá és Elifelet.

Győzelem a filiszteusok ellen

17 Amikor a filiszteusok megtudták, hogy Dávid egész Izráel királya lett, összegyűjtötték egész seregüket, és Dávid ellen indultak, hogy elpusztítsák. Amikor ezt Dávid meghallotta, eléjük vonult seregével az erődítménybe. 18 A filiszteusok serege ellepte a Refáim-völgyet.

19 Dávid ekkor megkérdezte az Örökkévalót: „Ha megtámadom a filiszteusokat, győzelmet adsz nekem?”

Az Örökkévaló ezt válaszolta: „Igen!”

20 Ezért Dávid megtámadta a filiszteusokat azon a helyen, és legyőzte őket. A csata után Dávid azt mondta: „Az Örökkévaló az, aki áttörte ellenségeim sorfalát, mint a gáttörő árvíz.” Ezért nevezte Dávid így azt a helyet: „Az Örökkévaló áttört.”[d] 21 A menekülő filiszteusok eldobálták bálványszobraikat, amelyeket Dávid emberei összeszedtek.[e]

22 Egy idő múlva a filiszteusok ismét behatoltak Izráel területére. Seregük újból megszállta a Refáim-völgyet.

23 Dávid ismét megkérdezte az Örökkévalót, hogyan támadjon. Az Örökkévaló ezúttal így felelt: „Ne szemből támadj rájuk, hanem kerülj a hátuk mögé! Onnan támadd meg őket, a balzsamfák felől. 24 Várj addig, amíg meghallod az induló sereg zaját a balzsamfák tetején, s akkor indulj te is támadásra, mert előtted megy az Örökkévaló, hogy megverje a filiszteusokat!”

25 Dávid úgy tett, ahogy az Örökkévaló parancsolta, és legyőzte a filiszteusokat, akik elfutottak. Dávid katonái üldözték és vágták őket Gebától[f] egészen a gézeri útig.

Footnotes:

  1. 2 Sámuel 5:8 Vakok… házba Ez valószínűleg arra vonatkozik, hogy a Templomba, vagy a királyi palotába nem léphettek be.
  2. 2 Sámuel 5:9 Millótól fogva befelé Milló valószínűleg Dávid városának keleti oldalát jelentette, ahol magas kőfalakkal és teraszokkal kellett a meredek hegyoldalt megerősíteni.
  3. 2 Sámuel 5:12 Izráel Ebben a mondatban „Izráel” kétségtelenül Isten egész választott népét, és Dávid egész királyságát jelenti, nemcsak az északi törzseket, vagy azt a területet, amelyet Salamon után „Izráelnek” neveztek.
  4. 2 Sámuel 5:20 Az Örökkévaló áttört Az eredetiben: „Baál perácim”.
  5. 2 Sámuel 5:21 összeszedtek Amint azt a párhuzamos elbeszélés megemlíti, a bálványszobrokat Dávid parancsára elégették. Lásd 1Krón 14:12.
  6. 2 Sámuel 5:25 Geba Az 1Krón 14:16 és az ókori görög fordítás szerint: Gibeon.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes