A A A A A
Bible Book List

2 Sámuel 23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Dávid utolsó éneke

23 Ez Dávid utolsó éneke.[a]

„Így szól Dávid, Isai fia,
    akit Jákób Istene fölmagasztalt,
    és királlyá kent,
    aki Izráel Védelmezőjének kedveltje:[b]
Az Örökkévaló Szelleme szólt általam,
    az Örökkévaló szava volt nyelvemen.
Izráel Istene szólt,
    Izráel Kősziklája mondta nekem:
»Aki igazságosan uralkodik népén,
    aki Isten félelmével kormányozza országát,
olyan az, mint a hajnal világossága,
    mint napfelkelte felhőtlen reggelen,
mint eső után a napsugár,
    mely kisarjasztja a zsenge vetést.«

Bizony, ilyen az én házam népe Isten előtt!
    Hiszen örök szövetséget kötött velem Istenem,
melyben mindent elrendezett,
    s nem vonja vissza soha!
Ő ad nekem mindenben győzelmet,
    és teljes örömet!

6-7 De az istentelenek olyanok, mint a tüskés bokor,
    melyhez senki nem nyúl kézzel,
csak bottal meg vasvillával,
    kitépi, tűzre veti, s megégeti.”

Dávid legkiválóbb vitézei

Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei:[c]

Az első volt a hakmóni Jesbaal,[d] a Különleges Csapat[e] kapitánya, aki az egyik csatában a lándzsájával egymaga 800 ellenséges katonát ölt meg.

Azután Eleázár, Dódó fia, az Ahóhi nemzetségből, aki egyike volt a három legkiválóbb vitéznek. Ők kitartottak Dávid mellett, amikor a filiszteusokkal harcoltak. Ebben a csatában az izráeli sereg megfutamodott, 10 csak Eleázár nem hátrált meg. Addig harcolt és vágta a filiszteusokat, hogy végül a keze görcsöt kapott, és nem tudta elengedni a kardja markolatát. De az Örökkévaló nagy győzelmet aratott rajta keresztül azon a napon. Később azután az izráeli sereg is visszatért a csatamezőre, de már csak a zsákmányt szedték össze.

11 Azután Sammá, a hárári Ágé fia. A filiszteusokkal vívott egyik ütközetben, amely Lehi városa mellett, egy lencseföldön zajlott, az izráeli sereg megfutamodott, 12 de Sammá megállt a lencseföld közepén, megvédte a termést az ellenségtől, és megverte őket. Ezáltal az Örökkévaló nagy győzelmet aratott ekkor.

13 Történt egyszer, aratás idején, amikor Dávid még az Adullám-barlangban táborozott, hogy a Különleges Csapatból[f] a legkiválóbb három vitéz elment, hogy csatlakozzon Dávidhoz. A filiszteusok serege ugyanekkor a Refáim-völgyben vert tábort.[g] 14 Dávid a megerősített rejtekhelyen volt, a filiszteusok csapata pedig Betlehemben. 15 Dávidnak akkor eszébe jutott a betlehemi kút, és nagyon szeretett volna inni a vizéből. Így sóhajtott föl: „Bárcsak valaki hozna egy kis vizet a betlehemi városkapu melletti kútból!” 16 Ekkor az a három legkiválóbb vitéz átverekedte magát a filiszteusok táborán a betlehemi kútig. Vizet merítettek belőle, és Dávidhoz vitték.

Ő azonban mégsem itta meg, hanem áldozatul kiöntötte az Örökkévaló előtt, 17 és ezt mondta: „Ó, Örökkévaló, hogyan ihatnám meg, hiszen olyan, mintha vitézeim vére lenne, akik életük kockáztatásával hozták nekem!” Ezért nem itta meg Dávid.

Ez a három legkiválóbb vitéz ilyen és ehhez hasonló hőstetteket vitt véghez.

18 Azután Abisaj, Cerúja fia, Jóáb testvére, aki a Különleges Csapat[h] vezére volt. Ő az egyik csatában egymaga 300 ellenséges harcost ölt meg lándzsájával. Ő azonban nem tartozott a három legkiválóbb harcos közé.[i] 19 A Különleges Csapatban Abisajnak nagy tekintélye volt, ezért is lett a vezérük, de a nem tartozott a három legkiválóbb vitéz közé.

20 Azután Benája, Jójádá fia, Kabceél városából, akinek már az apja is kiváló harcos volt. Benája nagy hőstetteket vitt véghez. Ő győzte le és ölte meg a moábiak két legvitézebb harcosát. Egy másik alkalommal pedig, amikor éppen havazott, lement egy verembe, és ott megölt egy oroszlánt. 21 Ő győzte le azt a kiváló egyiptomi harcost is, aki lándzsával támadt rá. Benája kezében csak egy bot volt, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsáját, és a saját fegyverével szúrta keresztül. 22 Benája sok ehhez hasonló hőstettet vitt véghez, és nagyon híres volt. 23 A Különleges Csapatban nagy tekintélye volt, de nem tartozott a három legkiválóbb harcos közé. Dávid Benáját nevezte ki testőrsége vezérének.

A Különleges Csapat

24 A Különleges Csapatba a következő harcosok tartoztak:

Aszáél, Jóáb testvére,

Elhánán, a betlehemi Dódó fia,

25 a haródi Sammá,

a haródi Eliká,

26 a peleti Helec,

a tékóai Írá, Ikkés fia,

27 az anatóti Abiezer,

a húsái Mebunnaj,

28 az ahóhi Calmón,

a netófái Mahraj,

29 a netófái Héleb, Baaná fia,

Ittaj, Ríbaj fia, a benjámini Gibeából,

30 a pirátóni Benája,

a nahalé-gaasi Hiddaj,

31 az arbai Abialbón,

a bahúrimi Azmávet,

32-33 a saalbóni Eljahbá,

a gizóni Jásén,

Jonatán, a harári Sammá fia,[j]

az arári Ahiám, Sárár fia,

34 a maakái Elifelet, Ahaszbaj fia,

a gilói Eliám, Ahitófel fia,

35 a kármeli Hecró,

az arbai Paaraj

36 a cóbai Jigál, Nátán fia,

a gádi Báni,

37 az ammoni Celek,

a beéróti Nahraj, Jóáb, Cerúja fia fegyverhordozója,

38 a jeteri Írá,

a jeteri Gáréb,

39 és a hettita Úriás.

Összesen 37 harcos.

Footnotes:

  1. 2 Sámuel 23:1 éneke Ez az ének hasonló a zsoltárokhoz, de azok között nem szerepel.
  2. 2 Sámuel 23:1 aki… kedveltje Vagy: „Izráel énekeinek szerzője”, vagy: „Izráel kedvelt énekese”.
  3. 2 Sámuel 23:8 A 8–39 versekben szó van Dávid három legkiválóbb vitézéről, azután más kiváló harcosairól és a Különleges Csapatról. Ez utóbbi több, mint harminc harcosból állt, és a különleges feladatokat háromfős különítményekkel hajtotta végre. A különböző kéziratok a 8, 13, 18, 19, 23 és 24 versekben a fenti csoportok megnevezésére — valószínűleg sokszor tévesen — felváltva használják a „Hármak”, „Harmincak” és a „háromfős csapat” kifejezéseket, amelyek a héberben nagyon hasonlítanak egymáshoz.
  4. 2 Sámuel 23:8 hakmóni Jesbaal Itt az ókori görög fordítást (LXX) követtük. A masszoréta héber szövegben ez áll: „tahkemóni Jóséb-Basebet”.
  5. 2 Sámuel 23:8 Különleges Csapat Az ókori görög fordítás (LXX) és az ókori latin fordítás szerint: „Hármak”.
  6. 2 Sámuel 23:13 Különleges Csapat A masszoréta héber szövegben: „Harmincak”. A 23. és 24. versben is ez a helyzet.
  7. 2 Sámuel 23:13 A filiszteusok… tábort Ez a rész az eredeti héber szövegben nehezen érthető. Lásd 1Krón 11:15.
  8. 2 Sámuel 23:18 Különleges Csapat A masszoréta héber szövegben: „Hármak”. A 19. versben is ez a helyzet.
  9. 2 Sámuel 23:18 Ő… közé Itt az 1Krón 11:20-at követtük. A masszoréta héber szövegben ez áll: „… tekintélyes volt a Hármak között…”. Ez valószínűleg azt jelenti: „… olyan híres volt, mint a Hármak…”.
  10. 2 Sámuel 23:32 gizóni… fia Az 1Krón 11:34 és az ókori görög fordítás (LXX) alapján. A masszoréta héber szövegben ez áll: „Jonatán, Jasén fia”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes