Add parallel Print Page Options

Jesus ska komma tillbaka

Detta är mitt andra brev till er, mina kära, och i båda breven har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Jag har velat påminna er om de heliga profeternas förutsägelser och om vår Herres och Frälsares bud, som ni har hört från era apostlar.

Först av allt måste ni veta att det under den sista tiden ska komma personer som drivs av sina begär och som kommer att håna er. De ska säga: ”Var är nu löftet om att han ska komma tillbaka? Alltsedan våra förfäders död har ju allting varit sig likt, ända sedan världen skapades.”

Men när de säger så, glömmer de att himlarna och jorden för länge sedan hade blivit till genom Guds ord, och att jorden uppstod ur vatten och genom vatten.[a] Den dåtida världen dränktes sedan i vatten och gick under.[b] Men de himlar och den jord som nu existerar har genom samma ord förvarats åt elden, sparats till domens dag, då de ogudaktiga ska förintas.

Men glöm inte detta, mina kära, att för Herren är en dag som tusen år, och tusen år som en dag.[c] Det är inte så som många tror, att Herren är sen med att infria sitt löfte. Nej, han väntar för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska ha tid att vända om. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv. Då ska himlarna försvinna med ett dån, himlakropparna[d] upplösas i eld, och jorden och allt som har skapats på den ska utplånas.[e]

11 När nu allt detta alltså ska upplösas, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar den! Då ska himlarna upplösas i eld och grundämnena smälta av hetta. 13 Men enligt hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.[f]

Slutliga förmaningar

14 När ni nu ser fram emot detta, mina kära, ska ni göra allt för att leva fläckfritt, oklanderligt och i frid inför honom. 15 Betrakta vår Herres tålamod som något som innebär räddning. Det har ju också vår käre bror Paulus skrivit till er om, med den vishet han har fått ifrån Gud. 16 Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Det finns en del i hans brev som är svårt att förstå, sådant som okunniga och labila människor förvränger, precis som de förvränger annat som står i Skrifterna[g], till sitt eget fördärv.

17 Nu har ni fått veta detta i förväg, mina kära, så var på er vakt, så att ni inte luras bort i de gudlösas villfarelse och förlorar det ni står fast vid. 18 Väx till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, både nu och till evighetens dag, amen.

Footnotes

  1. 3:5 Jfr 1 Mos 1:2,6,9.
  2. 3:6 Jfr 1 Mos 7:17-21.
  3. 3:8 Jfr Ps 90:4.
  4. 3:10 Eller: dån, grundämnena.
  5. 3:10 Enligt andra handskrifter allt som är på den ska brännas upp; grundtextens innebörd är osäker. Jfr Ps 102:26-27 och Jes 51:5.
  6. 3:13 Jfr Jes 65:17; 66:22.
  7. 3:16 Utöver Gamla testamentet hade de troende nu även börjat använda några av de texter som skulle komma att ingå i Nya testamentet.