A A A A A
Bible Book List

2 Pedro 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

2 Pedro

Jnea˜ Tʉ́ˆ Simón, jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ i̱ sɨ́ɨiñˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ, jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ røøˋ nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈguɨ nɨcangɨ́ɨngˋ jneaˈˆ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱, co̱ˈ eáangˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ e nɨcaleáaiñˋ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˆiiˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ íimˈ˜baˈ lalíingˋ e güeaˈˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ güɨlɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ laˈeáangˊ e nɨcuíingˋnaˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ ˈñiaˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱.

Jial lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ lalab fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ jaléˈˋ e ˈnéˉnaaˈ e quiáˈˉ jial nilɨse̱e̱ˉnaaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e seengˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ nɨcatǿˈˉ i̱ dseaˋ do jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ quiáˈrˉ jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e eáamˊ guiúiñˉ e laco̱ˈ nilɨcuíingˋnaaˈr. Jo̱baˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ do, nɨcacuøbˊ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈrˉ e niñíingˋnaaˈ jaléˈˋ e jloˈˆ niguoˈˆ quiáˈrˉ, jo̱ jaléˈˋ e júuˆ e nɨcacuøˊ Fidiéeˇ do eáamˊ ˈgøngˈˊ jo̱guɨ eáamˊ quíingˊ cajo̱, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱baˈ e nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ e nɨcaˈnaamˉbaˈ jee˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, faˈ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ yaang˜ dseaˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. Jo̱ uíiˈ˜ e cajméeˋ Fidiéeˇ jaléˈˋ e jo̱ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ ˈnéˉ e jmɨˈúungˋnaˈ e jmɨcuáamˋbɨˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ ˈnéˉ jméeˆbɨˈ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúngˈˋnaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ; jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ ˈnéˉ nijméeˆbɨˈ quijí̱ˉ jial e laco̱ˈ nilɨcuíingˋguɨˈ Fidiéeˇ; jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ ˈnéˉ jméeˆnaˈ jialco̱ˈ jaˋ lɨ́ˋ áaˊnaˈ yaang˜naˈ; jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ ˈnéˉ cuøˈˊ bíˋ yaang˜naˈ e féngˈˊ áaˊnaˈ nañiˊ faˈ e ngɨɨng˜naˈ iihuɨ́ɨˊ; jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ ˈnéˉ e dseángˈˉ lajangˈˉ nijáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ e nijmee˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do; jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ ˈnéˉ jméeˆbɨˈ quijí̱ˉ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ rúngˈˋnaˈ; jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e nijmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ.

Jo̱baˈ song ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈúungˋnaˈ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e la, jo̱guɨ jmooˋbɨˈ jaléˈˋ e jo̱ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱baˈ íimˆ ta˜ quíiˆnaˈ e nilɨcuíingˋguɨˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ cajo̱ seabˋ uiing˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ do. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ jaˋ jmóoˋ jaléˈˋ e júuˆ la lɨ́ɨiñˊ lafaˈ jaangˋ dseaˋ tiuumˉ o̱si jaangˋ dseaˋ i̱ joˋ jnéˈˋ røøˋ é, co̱ˈ nɨcaˈímˉ dsíirˊ e Fidiéeˇbingˈ caˈíingˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ e laco̱ˈ caˈuíingˉ dseaˋ do jaangˋ dseaˋ guiúngˉ mɨ˜ calɨ́ˉ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do.

10 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e ˈnéˉ jmɨˈúungˋnaˈ e nilɨseengˋnaˈ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e dseángˈˉ nɨcatǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nɨcaguíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Jo̱ song jmooˋbaˈ lajo̱, jo̱baˈ jaˋ dseáangˈ˜ quíiˆnaˈ e nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ. 11 Jo̱guɨ song jméeˆnaˈ jaléˈˋ e jo̱ cajo̱, jo̱ lajo̱baˈ nilɨta˜ óoˊnaˈ e Fidiéeˇbingˈ niˈíngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ quiʉˈrˊ ta˜ lata˜, i̱ dseaˋ i̱ caleáangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ.

12 Jo̱baˈ dseángˈˉ nijmeeˇbɨ́ɨ e nijmiguiémˈˊbɨ́ɨ áaˊnaˈ jaléˈˋ e júuˆ na contøøngˉ, nañiˊ faˈ lajamˈˆ e nɨñíˆnaˈ e júuˆ jo̱ jo̱guɨ e nɨteáangˉnaˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcaˈeˈˊ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ. 13 Dsʉˈ jnea˜guɨ lajeeˇ e seenˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la lɨ́nˉn e catɨ́ɨmˉbaa e niliúunˈ˜n ˈnʉ́ˈˋ e niguiéngˈˊ áaˊnaˈ jaléˈˋ e júuˆ na. 14 Dsʉˈ lanaguɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ nɨcajmeaˈrˊ jnea˜ júuˆ e joˋ huǿøˉ seengˉguɨ́ɨ fɨˊ jmɨgüíˋ la, 15 jo̱baˈ dseángˈˉ nijmee˜bɨ́ɨ bíˋ e niguiémˈˊbɨ áaˊnaˈ e júuˆ la mɨ˜ ningɨ́ˋ e nɨngánˈˋn fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ.

Mɨ˜ cangáˉ dseaˋ jial tíiˊ ˈgøngˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ

16 Jo̱ nɨcaˈéˈˆnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, quiáˈˉ jial tíiˊ ˈgøngˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ nijáaˊtu̱r fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱ dseángˈˉ lajangˈˉ e júuˆ jo̱, jo̱ o̱ˈ júuˆ e cuǿøngˋ nijmiˈuíingˉ dseaˋ e nijméˈrˉ e jaˋ mɨˊ cangarˊ, co̱ˈ dseángˈˉ e jáˈˉ e cane˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ jminiˇnaaˈ yee˜baaˈ jial tíiˊ ˈgøngˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 17 Co̱ˈ cane˜baaˈ mɨ˜ caˈeˈˊ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ jneaˈˆ jial lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e niingˉ ˈgøiñˈˊ do, jo̱guɨ ie˜ jo̱b canʉ́ˆnaˈ mɨ˜ caféˈˋ Fidiéeˇ catɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ lala cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ: “I̱ lab Jó̱o̱ˊo̱ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jo̱ dsíngˈˉ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈr˜.” 18 Jo̱ jneabˈˆ dseaˋ canʉ́ˆnaaˈ e júuˆ jo̱ e jáaˊ tɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, co̱ˈ taam˜baaˈ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ e güeangˈˆ do ie˜ jo̱.

19 Jo̱ e jo̱ dseángˈˉ e lɨta˜guɨ dsiˋnaaˈ e jáˈˉ e júuˆ e caguiaˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱ e júuˆ jo̱b dseángˈˉ ˈnéˉ e jmɨˈgooˋ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, co̱ˈ e júuˆ jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ jɨˋ quiáˈˉ candíiˆ, jo̱ e jo̱baˈ jmángˈˋ dseaˋ ta˜ mɨ˜ canʉʉˋ. Jo̱ e jo̱ jneáˋ cartɨˊ nijneáˋ e jmɨɨ˜ e nitɨ́ˉ mɨ˜ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨiñˊ lafaˈ i̱ nʉ́ʉˊ éeˆ i̱ camɨ́ɨngˈ˜ i̱ jnéengˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ mɨ˜ laˈeeˋ. Jo̱ ie˜ jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, joˋ nilɨseengˋguɨˈ lafaˈ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ, co̱ˈ niˈuíingˉnaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ do ˈñiaˈrˊ. 20 Jo̱ dsʉˈ e júuˆ labaˈ iin˜n e nilɨñíˆnaˈ, e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ e cajmeˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ dseángˈˉ jaˋ caféˈrˋ o̱ˈguɨ cajméerˋ júuˆ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ jo̱ dseángˈˉ laco̱ˈ iiñ˜ yaaiñ˜. 21 Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ do jaˋ caféˈrˋ júuˆ dseángˈˉ laco̱ˈ ɨˊ dsíirˊ yaaiñ˜, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ caféˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈñiaˈˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes