Add parallel Print Page Options

Folket vägrar lyssna till Mose

”Nu ska du få se vad jag tänker göra med farao”, sa Herren till Mose. ”Han ska tvingas att låta mitt folk gå. Ja, han ska komma att driva dem ut ur sitt land!” Gud talade till Mose: ”Jag är Herren. Som Gud den Väldige uppenbarade jag mig för Abraham, Isak och Jakob, men under namnet Herren[a] gjorde jag mig inte känd för dem. Jag ingick ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanaans land, där de levde som främlingar. Nu har jag hört Israels folks klagan över att egypterna håller dem som slavar och jag har kommit ihåg mitt förbund.

Säg därför till israeliterna att jag är Herren, och att jag ska föra er bort från tvångsarbetet under egypterna och rädda er från ert slaveri och befria er med min starka hand och genom mina stora straffdomar. Jag ska ta emot er som mitt folk och vara er Gud, och ni ska inse att jag är Herren, er Gud, som har räddat er från tvångsarbetet hos egypterna. Jag ska föra er in i det land, som jag med ed lovade att ge åt Abraham, Isak och Jakob. Det landet ska tillhöra er. Jag är Herren.”

Mose berättade för folket allt detta, men de ville inte lyssna. De var alltför tyngda av sitt missmod och sitt hårda arbete.

10 Herren sa till Mose: 11 ”Gå tillbaka till farao, kungen av Egypten, och säg att han måste släppa Israel från sitt land.” 12 Men Mose gjorde invändningar inför Herren: ”Inte ens israeliterna lyssnar ju till mig. Varför skulle då farao göra det? Jag har ju svårt för att tala.”

13 Då befallde Herren Mose och Aron att gå tillbaka till Israels folk och till farao med order om att föra ut folket ur Egypten.

Moses och Arons släkt

14 Deras familjeöverhuvuden var:

Rubens, Jakobs förstfödde sons söner[b] var Henok och Pallu, Hesron och Karmi. Dessa var Rubens släkter.

15 Simons söner: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar och Saul, en kanaaneisk kvinnas son. Dessa var Simons släkter.

16 Levis söner i åldersordning hette Gershon, Kehat och Merari. Levi blev 137 år gammal.

17 Gershons söner var Livni och Shimi, efter deras släkter.

18 Kehats söner: Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. Kehat blev 133 år gammal.

19 Meraris söner: Machli och Mushi. Dessa utgjorde de levitiska släkterna i åldersordning.

20 Amram gifte sig med Jokeved, sin fars syster, som födde åt honom Aron och Mose. Amram blev 137 år.

21 Jishars söner: Korach, Nefeg och Sikri.

22 Ussiels söner: Mishael, Elsafan och Sitri.

23 Aron gifte sig med Elisheva, dotter till Amminadav och syster till Nachshon. Hon födde åt honom Nadav, Avihu, Elasar och Itamar.

24 Korachs söner: Assir, Elkana och Aviasaf. Dessa utgjorde korachiternas släkter.

25 Arons son Elasar gifte sig med en av Putiels döttrar, och hon födde åt honom Pinechas.

Dessa var familjeöverhuvuden för de levitiska släkterna, släkt för släkt.

26 Det var denne Aron och Mose som Herren gav befallningen: ”Led hela Israels folk ut ur Egypten, i ordnade härskaror.” 27 Det var de som talade med farao, kungen av Egypten, om att leda folket ut ur landet, dessa två, Mose och Aron. 28 Herren hade talat till Mose i Egypten 29 och sagt: ”Jag är Herren. Gå och tala om för farao, kungen av Egypten, allt vad jag har sagt.”

30 Det var denne Mose som hade kommit med invändningar och sagt till Herren: ”Jag har svårt för att tala! Varför skulle farao höra på mig?”

Footnotes

  1. 6:2,3 Se not till 3:14-15.
  2. 6:14 Son betyder inte alltid ”son” i Gamla testamentets släktlistor. Det kan även betyda ättling i flera generationer framåt.