Add parallel Print Page Options

Brännofferaltaret tillverkas

(2 Mos 27:1-8)

38 Brännofferaltaret tillverkade han också av akacieträ, 2,5 meter i kvadrat och 1,5 meter högt. I vart och ett av de fyra hörnen gjorde han ett horn gjort i ett stycke med altaret. Altaret drog han över med koppar. Alla tillbehör till altaret gjorde han i koppar, askkärl, skovlar, skålar, gafflar och fyrfat. Han gjorde också ett galler, ett kopparnät, som sattes nertill under altarlisten och räckte upp till halva höjden av altaret. Han göt fyra ringar som hållare för bärstänger i de fyra hörnen på kopparnätet. Han gjorde bärstängerna av akacieträ och drog över dem med koppar. Dem sköt han in i ringarna på altarets sidor så att altaret kunde bäras. Altaret gjorde han av plankor och lämnade det öppet inuti.

Tvättfatet

(2 Mos 30:18)

Till tvättfatet och ställningen som båda var av koppar använde han speglar[a], gåvor från de kvinnor som tjänstgjorde vid ingången till uppenbarelsetältet.

Förgården byggs

(2 Mos 27:9-19)

Sedan gjorde han förgården. På den södra sidan gjordes 50 meter långa förhängen av tvinnat fint lingarn 10 med 20 stolpar och 20 socklar av koppar. Stolparnas krokar och band gjordes av silver. 11 På den norra sidan gjordes också 50 meter långa förhängen, med 20 stolpar och 20 socklar av koppar och med krokar och band av silver. 12 På den västra sidan gjordes 25 meter långa förhängen med tio stolpar och tio socklar med hakar och band av silver. 13 Den östra sidan var också 25 meter lång.

14 Förhängena där var sju och en halv meter åt ena hållet, med tre stolpar och tre socklar. 15 Likaså var de sju och en halv meter åt andra hållet, med tre stolpar och tre socklar. 16 Alla förhängen runt förgården var gjorda av tvinnat fint lingarn. 17 Stolparnas socklar var av koppar, och alla hakar och band var av silver, och stolphuvudena överdrogs också med silver. Alla förgårdens stolpar hade band av silver.

18 Förhänget för ingången till förgården var gjort i brokig vävnad av blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. Det var 10 meter långt och 2,5 meter högt, efter tygets bredd, i likhet med förhänget runt förgården. 19 Till det gjordes fyra stolpar med fyra socklar av koppar och med hakar och band av silver och stolphuvudena var också överdragna med silver.

20 Alla pluggar som användes till boningen och förgården var av koppar.

Materialåtgång till boningen

21 Följande är en sammanfattning av hur mycket som användes till boningen, förbundstecknets boning, sammanställd på Moses befallning genom leviternas försorg och under ledning av Itamar, prästen Arons son. 22 Besalel, Uris son och sonson till Hur av Judas stam, hade gjort allting såsom Herren hade befallt Mose. 23 Som medhjälpare hade han Oholiav, Achisamaks son, av Dans stam. Denne var också en kunnig yrkesman och skicklig i snideri och design och i att väva konstvävnad med blått, purpurrött, karmosinrött och fint lingarn.

24 Folket gav offergåvor av guld till en vikt av drygt ett ton, och allt detta användes till boningen med dess tillbehör.[b]

25 Silvret som menigheten gav vid folkräkningen vägde tre och ett halvt ton, 26 sex gram per man för var och en som fyllt tjugo år, sammanlagt 603 550 män. 27 Till socklarna för helgedomens väggar och socklarna för förhänget gick det åt närmare tre och ett halvt ton silver, 34 kilo till varje sockel. 28 De 20 kilo som var kvar användes att överdra stolphuvudena med och till hakarna och banden.

29 Som offergåva hade också getts närmare två och ett halvt ton koppar 30 vilket användes till socklarna vid uppenbarelsetältets ingång och till kopparaltaret med kopparnätet och altarets övriga tillbehör, 31 samt till socklarna runt förgården och socklarna till förgårdens port samt till alla pluggar till boningen och förgården.

Footnotes

  1. 38:8 Polerade metallskivor.
  2. 38:24 Här har ett försök gjorts att översätta vikterna från grundtexten till våra motsvarigheter. De är dock högst ungefärliga p.g.a. variationer i systemet genom tiderna (t.ex. ”talent”, mängden av guld till varje sockel i v. 27, som här beräknats till 34 kilo, kan också ha varit lägre; talenten tros ha varierat mellan 20 och 40 kilo genom tiderna).