Add parallel Print Page Options

Rökelsealtaret

(2 Mos 37:25-28)

30 Du ska göra ett altare av akacieträ, där du kan tända rökelse. Det ska vara fyrkantigt, en halv meter långt, en halv meter brett och en meter högt. Dess horn ska vara i ett stycke med altaret. Du ska dra över dess överdel, sidor och horn med rent guld och göra en guldkant runt det. Nedanför kanten på två sidor av altaret ska du göra två guldringar till stänger att bära altaret med. De ska göras av akacieträ och överdras med guld. Ställ altaret framför förhänget framför arken med förbundstecknet, framför försoningsstället ovanpå förbundstecknet. Det är där jag ska uppenbara mig för dig.

Varje morgon när Aron gör i ordning oljelamporna ska han tända välluktande rökelse på altaret, och i skymningen när han tänder lamporna ska han bränna rökelse inför Herren. Så ska man göra från generation till generation. Bränn ingen främmande rökelse på det och inte heller brännoffer eller matoffer, och häll inget dryckesoffer på det.

10 En gång om året måste Aron försona altarets horn. Denna årliga försoning ska göras med blod från det försonande syndoffret, från generation till generation, för det är högheligt för Herren.”

Lösepenningen

11 Herren sa till Mose: 12 ”När du har folkräkning i Israel ska var och en som blivit räknad betala en lösen för sitt liv till Herren, för att ingen olycka ska drabba dem vid mönstringen. 13 En halv sikel[a] silver ska betalas av alla som upptas bland de mönstrade, efter tempelvikt – en sikel är 20 gera. Denna halvsikel är en offergåva åt Herren. 14 Alla som upptas bland de mönstrade, från tjugo års ålder och uppåt, ska ge denna offergåva till Herren. 15 Den som är rik ska inte ge mer än en halv sikel och den som är fattig inte mindre än en halv sikel, för det är ett offer till Herren som lösen för era liv. 16 Ta emot lösesumman av israeliterna och använd pengarna till tjänsten i uppenbarelsetältet. Så ska Herren komma ihåg israeliterna genom lösepengarna för ert liv.”

Tvättfatet

17 Och Herren sa till Mose: 18 ”Gör ett tvättfat av koppar med en ställning, också av koppar. Placera det mellan uppenbarelsetältet och altaret och fyll det med vatten. 19 Aron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter där; 20 innan de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig för att inte dö när de går fram till altaret för att göra tjänst och tända eldoffer åt Herren. 21 De måste alltid tvätta sina händer och fötter, annars kommer de att dö. Det här är en oföränderlig stadga för Aron och hans söner som ska gälla från generation till generation.”

Smörjelseoljan

22 Herren talade till Mose: 23 ”Samla fina kryddor av bästa slag: sex kilo flytande myrra, hälften så mycket av vardera doftande kanel och kalmus, 24 sex kilo kassia, efter tempelvikt, och dessutom tre liter olivolja. 25 Du ska göra det till en helig smörjelseolja, en doftande, konstfärdig blandning, sådan som helig smörjelseolja ska vara.

26 Den ska du använda för att smörja uppenbarelsetältet, arken med förbundstecknet, 27 bordet med alla dess tillbehör, lampstället och allt som hör till den, rökelsealtaret, 28 brännofferaltaret med alla dess tillbehör, tvättfatet och dess ställning. 29 Du ska helga dem så att de blir högheliga. Allt som kommer i beröring med dem blir heligt. 30 Smörj också Aron och hans söner, och helga dem så att de kan tjäna mig som präster. 31 Säg till Israels folk: ’Detta ska alltid vara min heliga smörjelseolja från generation till generation. 32 Den får inte användas på någon annan människa, och ni får inte tillverka annan olja med denna sammansättning, för den är helig och måste behandlas som helig av er. 33 Den som blandar denna olja och med den smörjer någon som inte är präst, ska utrotas ur sitt folk.’ ”

Rökelsen

34 Herren talade till Mose: ”Ta fina, välluktande kryddor, stakte, sjönagel, galban och ren rökelse, lika mycket av varje[b]. 35 Gör en välluktande rökelseblandning av dem, på det sätt salvtillverkare gör, och tillsätt salt. Detta ska vara en ren och helig rökelse. 36 Mal sönder en del av den till pulver och lägg det framför arken med förbundstecknet i uppenbarelsetältet där jag ska möta dig. Den ska vara höghelig för er. 37 Gör aldrig rökelse med denna sammansättning åt er själva, för den ska hållas helgad åt Herren. 38 Den som tillverkar rökelse för att njuta av dess doft måste utrotas ur sitt folk.”

Footnotes

  1. 30:13 3 Mos 27:3.
  2. 30:34 Det går inte att med säkerhet säga vilka växter rökelsen gjordes av.