Add parallel Print Page Options

Avskiljandet av prästerna

(3 Mos 8:1-36)

29 När du avskiljer dem till präster åt mig ska du göra på följande sätt: ta en tjur och två baggar som är helt felfria, bröd som inte är jäst och osyrade kakor tillsammans med olja och osyrade tunnbröd smorda med olja. Baka dem av fint vetemjöl. Lägg bröden i en korg och för fram dem som offergåva tillsammans med tjuren och baggarna.

För fram Aron och hans söner till ingången av uppenbarelsetältet och tvätta dem med vatten. Ta kläderna och sätt på Aron hans tunika, mantel, efod och bröstsköld och fäst ihop alltsammans med bältet. Sätt turbanen på hans huvud och fäst det heliga diademet på turbanen. Gjut olja på hans huvud och smörj honom. För sedan fram hans söner och klä dem i deras tunikor med de vävda bälten och huvudbindlarna. De ska vara mina präster för alltid. Så ska du göra när du avskiljer Aron och hans söner.

10 Ta sedan tjuren och för fram den till uppenbarelsetältet. Aron och hans söner ska lägga sina händer på dess huvud, 11 och du ska slakta den inför Herren där vid ingången till uppenbarelsetältet. 12 Ta lite av tjurens blod och stryk på altarets horn med fingret. Resten av blodet ska du hälla ut bredvid altaret. 13 Ta sedan allt fett som finns runt inälvorna, leverfettet och njurarna med fettet kring dem, och bränn upp alltsammans på altaret. 14 Men tjurens kött och hud och resten av inälvorna ska du bränna upp som ett syndoffer i en eld utanför lägret.

15 Därefter ska Aron och hans söner lägga sina händer på huvudet på en av baggarna. 16 Slakta den, ta dess blod och stänk på altarets alla sidor. 17 Stycka sedan baggen, skölj inälvorna och fötterna och lägg dem på styckena och huvudet. 18 Bränn hela baggen på altaret. Detta är ett brännoffer åt Herren med en behaglig doft, ett eldoffer åt Herren.

19 Sedan ska du ta den andra baggen och Aron och hans söner ska lägga sina händer på dess huvud. 20 Slakta den, ta lite av baggens blod och stryk på Arons högra örsnibb och likaså på hans söners högra örsnibb, på högra tummen och högra stortån. Resten av blodet ska stänkas ut på altarets alla sidor. 21 Ta sedan av blodet från altaret och av smörjelseolja och stänk det på Aron och hans söner och på deras kläder. På så sätt blir han och de och deras kläder helgade.

22 Därefter ska du ta det feta från baggen, svansen och fettet som finns runt inälvorna, leverfettet, njurarna med fettet runt dem och det högra lårstycket. Denna bagge är prästvigningsbaggen. 23 Du ska också ta ett bröd, en kaka bakad med olja och ett tunnbröd från korgen med det osyrade brödet som ställts fram inför Herren. 24 Lägg dessa i händerna på Aron och hans söner och låt dem lyfta upp dem inför Herren som ett offer till honom. 25 Ta sedan bröden ur deras händer och bränn dem på altaret tillsammans med brännoffret som en välbehaglig lukt åt Herren, ett eldoffer åt Herren. 26 Ta sedan bringan av Arons prästvigningsbagge och lyft upp den som ett offer åt Herren. Den är din andel.

27 Avskilj som heliga de delar av prästvigningsbaggen som ska tillfalla Aron och hans söner, bringan som du lyfte upp och lårstycket som bars fram. 28 Aron och hans söner ska alltid ha rätt att av Israels folk få detta som en offergåva av deras gemenskapsoffer, en gåva till Herren.

29 Arons heliga kläder ska hans söner ha efter honom att bära när de smörjs och avskiljs för tjänst. 30 Den son som blir präst efter Aron ska bära kläderna i sju dagar när han går in i uppenbarelsetältet och gör sin tjänst.

31 Prästvigningsbaggens kött ska kokas på en helig plats. 32 Aron och hans söner ska äta baggens kött och brödet som finns i korgen vid dörren till uppenbarelsetältet. 33 De ska äta av detta som använts vid försoningen, vid deras avskiljande och vigningsceremoni. Ingen annan får äta av det, för det har blivit heligt. 34 Om något av köttet eller brödet blir kvar till dagen därpå ska det brännas. Det får inte ätas, eftersom det är heligt.

35 Gör med Aron och hans söner precis så som jag har föreskrivit. Denna prästvigning ska ta sju dagar. 36 Varje dag ska du offra en tjur som syndoffer till försoning. Rena altaret genom att bringa försoning för det. Smörj det för att helga det. 37 Under sju dagar ska du försona altaret och helga det. Därefter är altaret högheligt, och allt som kommer i beröring med det blir heligt.

38 Detta ska du offra på altaret: Varje dag två årsgamla lamm för all framtid. 39 Ett lamm ska offras på morgonen och ett i skymningen. 40 Tillsammans med det ena ska du offra 1,5 liter fint mjöl, blandat med 1,5 liter olja från stötta oliver, samt 1,5 liter vin som dryckesoffer. 41 Offra det andra lammet i skymningen på samma sätt som på morgonen, med matoffer och dryckesoffer. Det är också en välbehaglig lukt inför Herren ett eldoffer.

42 Detta ska vara ett ständigt dagligt brännoffer genom alla släktled vid uppenbarelsetältets dörr, inför Herren. Där ska jag möta er och tala till dig. 43 Där ska jag också möta israeliterna, och boningen ska vara helgad av min härlighet. 44 Jag ska helga uppenbarelsetältet och altaret och Aron och hans söner till att vara mina präster. 45 Och jag ska bo bland israeliterna och vara deras Gud, 46 och de ska inse att jag är Herren, deras Gud. Jag förde dem ut ur Egypten för att bo bland dem, och jag är Herren, deras Gud.