Add parallel Print Page Options

Förbundet förnyas

24 Sedan sa Herren till Mose: Kom hit upp tillsammans med Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel. Alla utom Mose, ska tillbe på avstånd.

Mose ensam ska komma nära Herren, och kom ihåg att ingen av det övriga folket får komma upp på berget.

Mose meddelade folket alla de lagar och föreskrifter som Gud hade gett honom, och hela folket svarade med en mun: Vi ska lyda alla dessa lagar.

Mose skrev ner lagarna, och tidigt följande morgon byggde han ett altare vid bergets fot. Det fanns tolv pelare runt altaret, som representerade de tolv stammarna i Israel.

Därefter skickade han några unga män att frambära brännoffer och tackoffer till Herren.

Mose tog hälften av blodet från offerdjuren och hällde det i skålar. Den andra hälften stänkte han på altaret.

Han läste för folket ur boken han hade skrivit, förbundsboken som innehöll Guds befallningar och lagar. Och folket sa ännu en gång: Vi lovar att lyda och följa dessa lagar och föreskrifter.

Då tog Mose blod från skålarna och stänkte på folket och sa: Detta blod bekräftar och beseglar det förbund Herren har ingått med er genom att han gett er de här lagarna.

Och Mose, Aron, Nadab, Abihu och sjuttio av de äldste gick upp på berget.

10 De såg Israels Gud, och under hans fötter var det som ett golv av safirer, så klart som själva himlen.

11 Men fastän de äldste hade sett Gud, lät han dem inte dö. Efter sin upplevelse åt och drack de tillsammans.

12 Herren sa till Mose: Kom upp till mig här på berget och stanna kvar tills jag ger dig lagen och budorden, som jag har skrivit ner på stentavlor för att du ska kunna undervisa folket från dem.

13 Då lämnade Mose och hans medhjälpare Josua dem, och Mose gick upp på Guds berg.

14 Innan Mose gick hade han sagt till de äldste: Stanna kvar här och vänta på oss tills vi kommer tillbaka. Om det blir några problem medan jag är borta, så vänd er till Aron och Hur.

15 Berget var höljt i ett moln när Mose gick upp på det

16 och Herrens härlighet vilade över berget Sinai, och molnet täckte det i sex dagar. Den sjunde dagen kallade Gud på Mose från molnet.

17 Israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld.

18 Mose fortsatte uppåt tills han omslöts av molnet och han stannade där uppe i fyrtio dygn.

Bible Gateway Sponsors